Arama

Rüyada Seher Vakti Görmek

Bu vakti görmek tövbeyi gerektirecek bir günah işlemeye, seher vaktinde 'Bu gece de sabahladık' dediğini görmek sihir yapmaya yahut kendisine sihir yapılmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sabah.)

Bir kimse rüyada seher vaktini görse, bu rüya o şahsın başkasına sihir yapmasına ve kendisine sihir yapılmasına işarettir.Cenab-ı Hakkın (C. C-}: "Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi." (Zariyat Süresi, a,18)mealindeki ayetine binaen tövbe ve istiğfar etmesi gereken bir günahı işlemesine işarettir.

Bir kimse rüyada seher vaktini ve «bu geceyi de sabahladık» şeklinde söylediğini görse, bu rüya o şahsı sihir yapmasına ve kendisine yapılmasına delalet eder. Bazan da o kimsenin Cenab-ı Hakkın (C.C.): «Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi.» (Sure-i Zariyat, ayet 18) mealindeki ayetine binaen tevbe ve istiğfar etmesi gereken bir günahı işlemesine delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog