Arama

Rüyada Şems Suresi Görmek

Rüyada bu Süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlada, ahiret ve dünyada emin olmaya işarettir.

İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Şems Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin işlediği birtakım şeylere sonradan pişman olacağına ve bir daha işlememek için tövbe edeceğine ilim adamlarına sevgi ve saygısının büyük olacağına, kendisinin bilgili ve zeki bir kişi olduğuna, neye teşebbüs ederse başarı sağlayacağına ve ahlâkı güzel bir evladının dünyaya geleceğine işaret eder.

İbn-i Şirin diyor ki: Bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören kimse, yaptığı hatalardan dolayı pişman olup, tevbe eder.Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar: Adil bir devlet başkanı ile beraber bir memlekete girer. Teşebbüs ettiği işlerde kısmen muvaffak olur. Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Salih bir evlada kavuşur. Dünya ve ahirette muhafaza olur.Kirmani diyor ki: Ulemaya (alimlere) muhabbet duyar.Cafer-i Sadık demiştir ki: Bilgisi ve inancı doğrultu-sunda hareket eder. Zeka ve idrak sahibi sadık bir insan olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog