Arama

Rüyada Şiir Görmek

Rüyada şiir görmek, hayalperest bir yaşama sahip olunduğu için kişini gerçek hayata adapte olamayıp, sürekli olarak çatışmalar yaşayacağına işarettir. Gerçeklerden kaçarak kendi manevi dünyasına saklanan kişilerin maddi konularda çok sıkıntılı bir hayata sahip olduklarını, çevreleri ve aileleri tarafından sürekli eleştirildiklerine işaret eden rüya, yolunda gitmeyen özel hayata ve iş hayatındaki başarısızlıklara da tabir edilir. Şiir gören kişiler iş arkadaşları tarafından alaya alınırlar ve itibar görmezler. Özel hayatlarında da sorumluluk sahibi olunmadığı için ayrılıklar veya boşanmalar yaşanacağına da delalettir.

Rüyada Şiir Yazmak

Şiir yazmak yeni bir aşka tutulmak anlamına gelir. Bekar kişilerin karşısına hayatlarının aşkı olacak brinin çıkacağına ve rüya sahibinin tüm hayatının değişeceğine delalet eder. Her konuda coşkuyla ve hevesle hareket edileceğine, kişinin karşısına pozitif etkiler yaratacak fırsatlar çıkacağına, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da yenilenerek, önemli kararlar alınacağına ve yaşama daha olumlu bir pencereden bakılacağına da yorumlanır.

Rüyada Şiir Okumak

Şiirin sözleri hatırlanıyor ise o sözlere uygun şekilde yorumlanmalıdır. Kişi okuduğu şiiri hatırlamıyorsa, iş yerinde önemli bir projede görev alacağına, toplumu ilgilendiren bir konuda yetkilendirileceğine ve kalabalık ortamlarda hitabet yapacağına delalettir. Kendi kendine şiir okuduğunu gören kimseler ise çekingenlikleri nedeni ile pek çok fırsatı kaçırırlar. Bağıra bağıra şiir okuduğunu gören kimseler çalışanlarına kötü davranırlar ve hem yasal olarak hem de iş açısından sıkıntılı durumlar yaşamak zorunda kalırlar.

Rüyada Şiir Görmenin Psikolojik Yorumu

Psikolojik olarak çok romantik ve duygusal bir hayata sahip olan kişilere işarettir. Gerçek hayatın kuralları ile baş etmekte zorlanan ve her fırsatta içine kapanan, zarar gördüğünde mücadele etmek yerine kabuğuna çekilerek, olayları kendi içinde çözmeye çalışmak anlamına gelen rüya, aynı zamanda kişilerin duygusal boşluklarına ve cinsel ihtiyaçlarını bastırdıklarına da delalet eder.

İlahi aşkı, Allah -c.c.- sevgisini konu edinen; Efendimiz Aleyhisselam'ı, ashabı (r.a.), Evliyayı (k.s.) ve iyi kulları, insanın yücelik ve erdemlerini ve ince duyguları anlatan şiir hayır ve iyiliğe; Küfrü ve batıl olan şeyleri konu alan şiir şerre; Sannat değeri olmayan, vezni ve diğer değer ölçüleri bozuk şiir görmek abuk sabuk konuşmaya; Kafiye yahut kafiye harfi görmek ilim, sanat ve rızıktan arzu ettiği şeye kavuşmaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında kazanç maksadıyla şiir söylediğini görmesi; o kimsenin yalan yere şahitlik yapacağına, kişinin rüyasında bir mecliste kaside okuduğunu görmesi; o kimsenin nifaka meyilli birisi olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında şiir söylediğini veya ezberlediğini görmesi; o kimsenin rütbesinin elinden gideceğine ve dini yönden noksan olduğuna yorumlanır.

Rüyada kazanç maksadıyla şiir söylediğini gören kimse, yalan yere şahitlik yapar. Bir mecliste kaside okuduğunu gören kimsenin, nifaka meyleden bir durumu ortaya çıkar. Şiir dinleyen, doğru söz söylenmeyen bir mecliste bulunur.Rüyada söylenen şiir batıl bir sözdür. Bundan dolayı bir kimse, bir şiir dinlese ve onu ezberlese, bunun tabiri, o şiirin manasından çıkarılır. Şöyle ki eğer, o şiir hikmeti ve Allah (C.C.)'i anmaya dairse, hayırdır.Rüyada şiir söylemek, veya ezberlemek, rütbesinin gitmesine ve dindeki noksanlığına, bazen güzel sanatlara, bazen da kaygı, şiddet ve düşman tarafından ırz ve namus hakkında vaki olacak ayıplamaya delalet eder.Bir insanı hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini gören kimse, namuslu bir kimseye iftira eder. Söylediği şiir medhiye ise, rüyayı gören kimse zenginse, fakir olur.Eğer şiirde «zihaf» veya okunmasında hata ya da vezninde bir aksaklık bulunursa, sözünü ve ne yaptığını düşünmeyerek veya vesveseye düşerek rüya sahibinin hezeyan söylemesine delalet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyasında gazel nev'inden şiir okuyan; üzüntüye düşer. Hiciv türünden şiir; yalan, nifak ve günaha işarettir. Şiir, hikmetli güzel sözler ihtiva ediyorsa; rüya nasihate delalettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog