Arama

Rüyada Şiir Okumak Görmek

» Müellif:Rüyada şiirle birini methettiğinizi veya yerdiğinizi görmek; boş ve gereksizşeyler söyleyeceğinize işarettir. "Şairlere gelince, onlara daakılsızlar ve ziyankârlar uyar."[200]Methiye/ gazel okuyan birşair görmek; mersiye okuyacak bir kimseye…Şiir diliyle Allah'ınbirliğini anlatan bir şair görmek; yalan konuşan birine işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog