Arama

Rüyada Sinek Görmek

Rüyada sinek görmek insandan insana geçecek bir enfeksiyon ya da viral bir hastalık olarak tabir edilirken, aynı zamanda kısa sürecek olan zorluk anlamına da gelmektedir. Rüyada sinek görmek bela ve sorun olacak olaylar yaşamaya ya da böyle kişilerle karşılaşıp zarar görmeye delalet eder. Kimi rüya tabilerine rüyada sinek görmek, diliyle kötülük yapan, başka türlü zarar vermeyi başaramayan hasımlar ya da rakipler olarak yorumlanır.

Rüyada kurt yapan kara bir sinek önemsiz ve kolayca iyileşebilecek bir rahatsızlık yaşamaya, çok fazla sinek görmek iş hayatındaki rakiplere karşı yenilmeye ya da karşılaşılacak sorunlara delalet eder. Bir kişi rüyasında kulağına sinek kaçtığını görürse eğer üzücü haberler duymaya ya da can sıkıcı lakırdılar işitmeye işaret eder. Sineklerin bazı şeylerin üzerine konduğunu görmekse kişinin bir dolandırıcılık mağduru olmasına ve maddi zarara uğramasına yorulur.

Rüyada Sinek Öldürmek

Rüyada sinek öldürmek iki türlü tabir edilir. Birincisi kişinin aile içinde şiddetli kavgalar yaşayarak boşanmasına, ikincisi de işinde başarılı olmasına yorumlanır.

Rüyada Sinek Yutmak

Rüyada sinek yutmak kısmet anlamına gelir. Ağzına sinek kaçan kişi bir yerden bir kar elde ederek, sermaye sahibi olacak demektir.

Rüyada Sinek Yemek

Rüyada sinek yemek iyi şekilde tabir edilmez. Rüyada sinek yediğini gören kişi kendisine hayır gelmeyecek bir işe girer ya da bir şey alır.

Rüyada Sinek İlacı Görmek

Rüyada sinek ilacı görmek sağlık sorunlarına çare bulmaya, kısa sürede sağlığına kavuşmaya işaret ederken aynı zamanda sıkıntılardan, üzüntülerden ve kederlerden kurtulmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sinek İlacı Sıkmak

Rüyada sinek ilacı sıkmak kişinin gerek maddi gerekse manevi olarak hassas bir döneme gireceğine bu nedenle de hem sağlığına hem de kazancına dikkat etmesi gerektiğine işaret eder.

Ağzı pis, miskin ve alçak bir kimseye, Sinek görmek, halka zarar veren kimseye, Yolculuğa çıkacak kimsenin üzerine sinek konması, bu yolculuktan vazgeçerse hakkında iyi olacağına, Mala sinek konması ona gelecek zarara, Sinek öldürmek sağlığa ve rahata, KKulağına sinek gittiğini görmek hayra ve berekete nail olmaya, Sineklerin bir yere toplanması, orada tekiz ve güzel bir rızkın meydana gelmesine; Kulağa kaçan türden küçük sinek görmek, devlet başkanına düşman olan bir kimseye; Sivrisinek kandökücü ve işkencesi düşmana yahut kişinin saygınlığına ve namusuna dair üzüntülü bir durumun meydana gelmesine delalet eder.

Rüyada görülen sinek, çok sövmeye, zayıf, miskin ve alçak bir kimseye işarettir. Rüyada bir kimseye bir sinekten bir fayda dokunsa,o kimseye, mezkur insanlar tarafından bir fayda erişir. Sineği yediğini gören kimse, kötü bir rızka nail olur. Sineğin kanında olan şey, alçak bir kimseden maldır.Sineğin karnına girdiyini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur-kalkar ve arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.Sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsat eden bir düşmandır.Baş uçunda bir sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdit eden zayıf bir düşmana işarettir. Yolculuğa çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir sineğin konuştugunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkuldugundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın.Kulagına bir sinek girdiğini gören kimse hayra ve berekete nail olur.Sinek öldürdügünü gören kimse, rahata ve vücut sağlıgına nail olur.Sineklerin evinde toplandıklarını gören kimsenin düşmanlanmn kendisinin kötü gördüğü bir şeyi işlemelerine işarettir. Misafir olan kimsenin basma sineğin konması, malının gitmesine işarettir. Sineği malından bir şey üzerinekondugunu görse, o kimsenin malının çalınmasına,hırsızların saldınsına uğramasından korkulur. Sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir.Bazen de sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka işarettir. Bazen dekendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaca işarettir.Bazen de kara sineni görmek, kötü amele ve kötü görülüp zemmedilmeyi icabettiren bir işte bulunmaya işarettir.

Rüyada sinek görülmesi insanı rahatsız eden zayıf bir düşmana işaret eder. Bir yoruma göre de rüyada sinek görülmesi inatçı bir düşmana yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında boğazına bir sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat göreceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında boğazına, burnuna ve gözüne sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin ahlâk düşkünü birisinden biraz faydalanacağına, kişinin rüyasında kulağına sinek kaçtığını görmesi; o kişinin kötü bir kimsenin aleyhinde söylemiş olduğu bir sözü işiterek üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sineklerin kendisini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin evi ve eşinin birtakım alçak kimselerin basit bir saldırılarına uğrayacaklarına, kişinin rüyasında sinek yediğini görmesi; o kimsenin istemeyerek de olsa düşmanının malını alacağına işaretle yorumlanır.

Kirmani'ye göre sinek; zayıf fakat, zararlı bir düşmanla tabir olunur. Rüyasında boğazına veya karnına sinek girdiğini gören, böyle insanlarla arkadaşlık kurar. Onlardan az bir fayda görür.Bazı tabircilere göre sinek; himmetsiz bir insandır ve zorbalığın temsilcisidir. Kulağına sinek girdiğini gören, aleyhinde söylenen bir sözü duyar ve bundan dolayı üzülür. Ağzına, burnuna, gözüne sinek giren; alçak bir insandan küçük bir iyilik görür.Bir başka görüşe göre sinek; tedbirsiz düşüncesiz ve haset yani kıkanç bir insandır. Sinekler tarafından ısırılanın ailesi ve akrabaları, sefil insanların ehemmiyetsiz saldırılarına uğrar. Rüyasında sinek yediğini gören düşmanının malını zorla alır.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Malının üzerine sineklerin üşüştüğünü görmek; hırsızlıkla tabir olunur. Yiyeceğine sinek düştüğünü görenin, malına haset edilir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog