Arama

Rüyada Sınıkçı Görmek

Bakınız; Kırık- Çıkıkçı.

Rüyada sınıkçı görmek, kul haklarına adaletle hüküm veren, ölçü ve tartıları düzelten, becerikli ve olgun melike delalet eder.Sınıkçı görmek, böbürlenmeye, zulme ve yılmadan çalışmaya delalet eder. Çünkü sınıkçı kırık ve çıkıkları birbirine bağlar. İslahı kabil değilse keser. .Sınıkçı görmek, üzüntü ve kederlere de delalet eder. Bazan sınıkçı görmek, — mühendis görmek sınıkçıya delalet ettiği gibi — mühenr dise delalet eder.Sınıkçı görmek, bina yapıcısına gönülleri kırık olan fakirlerin gönüllerini tamir ve hoş eden ikram sahibi bir kimseye delalet eder.Rüyada yılana ilaç yaptığını ve kemiklerini sardığını gören kimse, zalimlerin yaptıkları zulümlerine yardım eder.Smıkcı görmek, hakim, sultan, fakih, büyük kimse, kavaf ve terzi gibi hayırlı olan herkese delalet eder.Rüyada bir işi veya kırık ve çıkığı için bir sınıkçının yanında durduğunu gören kimsenin haline bakılır, eğer rüyasını anlatırken boynunda bir çıban çıktığını görerek sınıkçıya gittiğini ve onu delerek içinde bulunan iltihabın hepsini akıttı derse, o kimsenin bir hakim veya bir alim huzurunda yapacağı şahitliğe veya yerine getireceği bir adağa, ya da ödeyeceği bir borca delalet eder.Bir kimsenin rüyada eklemlerinin ayrıldığını veya kemiklerinin dağıldığını ve sınıkçının da onların bazısına eklediğini, hatta iyileştirdiğini görmesi, o kimsenin bir elbise ve kaftanı söküp dağıtmasına ve onu dikmek için bir terziye vermesine delalet eder.Sağ elinin eklemlerinin aynldığını ve sınıkçı onu sararak boynuna astığını görse, bir adamın o kimseye meşru bir işi yapması için cebretmeye, meşru olmayan san'at ve işten el çektirmesine ve onu sadaka kabul etmekten men etmesine delalet eder.Eğer ayrılan eklemler, onun iki ayağında veya bir ayağında olursa yine tabiri yukarıda anlatılan gibidir. Ancak rüya sahibinin bir hayvanı varsa onda bir hastalığın çıkmasıyla baytara muhtaç olmasından korkulur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog