Arama

Rüyada Sırat Köprüsü Görmek

Bu köprü kişinin iyi yahut kötü işlerinin tamamına; sıratta salimen yürüdüğünü görmek dinde sebat etmeye, sünnete uymaya ve istikamet üzere olmaya, deniz yolculuğuna, büyük ve yararlı bir işi başarmaya, korktuğu şeyden emniyete kavuşmaya, Sırattan düşmek günah işlemekte ısrar etmeye, haktan yüz çevirmeye delalet eder.

Rüyada Sırat Köprüsü üzerinde yürümek, deniz seferineçıkmaya işarettir. Sırat Köprüsünde yürürken kayşa veya düşse, zarar ve helaka uğrar. Bazen de üzerinde yürüyen kimsenin, ilime, tevhide ve sünnet-i seniyyeye ittiba etmesine işarettir. Sırat, yol demektir. Bunun içinyolda yürürken ayağının kaydığını gören kimse, hak olan yolunda hata eder.Rüyada Sırat Köprüsü üzerinde bulunduğunu gören kimse, dininde istikamet üzere bulunur. Sırat Köprüsü üzerinde yürüdüğünü ve ayağının kaymadığını gören kimse, büyük bir iş yapar ve ondan iyi bir netice alır. Korktuğundan emin olur.Sırat Köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse, bir günah işler ve haktan ayrılır. Hacca giden kimse, Sırat Köprüsünden geçtiğini görse,salimen haccdan döner.

Rüyanızda sırat köprüsü üzerinde ayakta durduğunuzu görmeniz; yanlış işlerinizin düzeleceğine işaret eder. Rüyanızda sırat köprüsünden geçtiğinizi görmeniz; sizin belâ ve kazalarda emin olacağınıza delalet eder.

Rüyada Sırat Köprüsü üzerinde yürümek, deniz seferine çıkmaya delalet eder. Sırat Köprüsünde yürürken kaysa veya düşse, zarar ve helaka uğrar. Bazan da üzerinde yürüyen kimsenin, ilime, tevhide ve sünneti seniyyeye ittiba etmesine delalet eder. Sırat, yol demektir. Bunun için yolda yürürken ayağının kaydığını gören kimse, hak olan yolunda hata eder.Rüyada Sırat Köprüsü üzerinde bulunduğunu gören kimse, dininde istikamet üzere bulunur. Sırat Köprüsü üzerinde yürüdüğünü ve ayağının kaymadığını gören kimse, büyük bir iş yapar ve ondan iyi bir netice alır. Korktuğundan emin olur.Sırat Köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse, bir günah işler ve haktan ayrılır. Hacda bulunan kimse, Sırat Köprüsünden geçtiğini görse, salimen hacdan döner.

Sırat üzerinde ayakta durmak; bozuk işlerin düzelmesine vesile olmaktır. Sırattan geçmek; beladan muhafaza olmaktır. Sırattan cehenneme düşmek, fitne ve musibete düşmeye işarettir.Cafer-i Sadık'a göre rüya şunlarla tabir olunur: Doğru iş, müşkül iş, korku,hükumetten zarar, günah ve nifak.Kirmani demiştir ki: Sırattan selametle geçtiğini gören, hayırlı yol üzerinde olur. Buradan geçerken düşen; vazifesinde halka zulmeder, bu yüzden günaha girer.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Sırat üzerinde olmak; dinde doğru yol üzerinde yürümektir. SIrattan ayağının kaydığını ve bu yüzden ağladığını gören, dinde gaflet içinde kalır. Bilahare hidayete erip, Allah'ın affına mazhar olur.Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Sırat üzerinde yürümek; deniz yolculuğuna delalet eder. Rüya sahibinin ayağı kayar ve yarı yolda durursa; zarara uğrar, helak olur.Bazı tabircilere göre, sırat üzerinde yürümek; ilim ve iman sahibi olup, sünnete uymaya delalet eder. Sırat Hakk'ın yoludur. Buradan ayağının kaydığını veya düştüğünü gören, dinde hata yapar. Sırat üzerinde ayağı kaymadan yürüyen büyük bir işe girer. Korkularından kurtulur, selamet bulur. Gurbette ise, vatanına salimen döner.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog