Arama

Rüyada Sırtlan Görmek

Rüyada sırtlan görmek, iyi ve güzel huyları olmayan, kendisine güvenen, inanan, iyilik eden ve ekmeğinden yedirmiş olan kişilere hiç gözünü kırpmadan hançer saplayabilecek kadar gözü ve vicdanı kara olan bir kişiye delalet eder. Her işini oyun ve kurnazlıkla yürütmeye çalışan, mazlum, çaresiz ve düşkün gibi görünerek, insanların duygularını sömürüp, iyi niyetini su istimal ederek kendisi için çıkar elde etme çabasında olan bir kişi ile açıklanır.

Rüyada Dişi Sırtlan Görmek

Rüyada diş sırtlan görmek, kadının kötüsüne, erkeğini rezil edenine, şirretlik yaparak hakkı olmayandan da nasiplenmeye çalışana, hurafe ile işini yürütüp, başkalarını kendine çekmeye ve onların sırtından geçinmeye uğraşana delalet eder.

Rüyada Sırtlan Eti Yemek

Rüyasında sırtlan eti yediğini gören kişi, kendisini ve başarılarını çekemeyen, kem gözlü, haris ve fesat bir kişi tarafından tuzağa düşürülecek, kötü ve çirkin bir olayın içine çekilmeye çalışılacak ya da alnına leke sürülecek bir iftiraya uğrayacak demektir.

Rüyada Sırtlan Öldürmek

Rüyada sırtlan öldürmek, belalı kişilerden, onların şerrinden, yalanından, düzeninden, art niyetinden ve nazarından korunmaya ve kötü kişileri çok arkada bırakıp, kendini onlardan sakınmaya işaret eder.

Rüyada Sırtlan Saldırısına Uğramak

Rüyada sırtlan saldırısına uğramak, rüyayı gören kişinin rakipleri ya da düşmanları karşısında güçsüz ve çaresiz durumlara düşeceğine, kendini onlara karşı savunmakta zorlanacağına ve bu nedenle onlara yenik düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağına yorulur.

Rüyada Sırtlan Sürüsü Görmek

Rüyasında sırtlan sürü gören kişinin, kendisinden haz etmeyen ve kişiye zarar vermek için en zayıf anının bekleyen kimselerin olduğu anlamına gelir. Rüya sahibini alt etmek için en küçük açığını ya da en kötü anını kollamanın peşinde olan bazı kötü kimselerin olduğuna tabir edilir.

Erkek sırtlan, işleri ters giden, zalim ve hileci bir düşmana, kişi sırtlan edepsiz ve sihir yapan kocakarıya delalet eder.

Rüyada görülen sırtlan, zulümkar ve hileli bir düşmandır. Dişi sırtlan.edepsiz ve sihir yapan bir koca kandır. Rüyada dişi sırtlan eti yediğini gören kimseye sihir yapılır, ve kendisi bu durumu bilmez.Ancak yapılan bu sihrin çözülmesi ümit edilir.

Rüyada görülen sırtlan —işleri aksi çıkan — zulümkar ve hileli bir düşmandır. Dişi sırtlan, edepsiz ve sihir yapan bir koca karıdır. Rüyada dişi sırtlan eti yediğini gören kimseye sihir yapılır, ve kendisi bu durumu bilmez. Ancak yapüan bu sihrin çözülmesi ümid edilir.Dişi sırtlana binen kimse, bir kadınla evlenir. Ancak dişi sırtlan sihir yapan bir kadına, soyu sopu bilinmeyen bir adamın hanımına, yiğit ve hilekar insanlara delalet eder.Rüyada erkek bir sırtlana bindiğini gören kimse, saltanata erişir. Erkek sırtlan görmek, sırları meydana çıkarmaya fuzuli şeylere girmeye delalet eder. Dişi sırtlan görmek de, böylece tabir edilir.Bazan da erkek sırtlan, erkeklik ve dişiliği bilinmeyen kimselere delalet eder. Eğer dişi sırtlan, kadına veya cariyeye delalet ederse, o kadın veya cariyenin görünüşü çirkindir. Dişi sırtlan da, kötü, çirkin ve gaddar bir kadındır. Bundan dolayı bir kimse rüyada dişi bir sırtlana bindiğini görse, kötü, çirkin ve gaddar bir kadına delalet eder.Rüyada dişi bir sırtlana ok attığını gören kimse böyle bir kadınla mektuplaşır. Dişi sırtlana taş veya kurşun attığını gören kimse de yine böyle bir kadına iftira eder. Dişi sırtlana kılıçla vurduğunu gören kimse, yine öyle bir kadının aleyhinde söz söyler.Bir kimse rüyada dişi sırtlanın südünü içse, bir kadın kendisine zulüm ve hiyanet eder.Dişi sırtlana vurduğunu gören kimse, bir kadınla cinsî münasebette bulunur, veya bir kadınla ilişki kurar.Bir kimse rüyada erkek sırtlanın derisine, veya kemiğine ya da tüylerine dokunduğunu görse, erkekliği ve dişiliği bilinmeyen bilisinin malından eline mal geçer. Rüyada görülen erkek sırtlanın tabiri de, perişan, mahrum ve mağlup olması beklenen bir adamdır.

Rüyasında bir sırtlana bindiğini gören, çirkin ve pis bir kadınla evlenir. Bir sırtlana değnekle vurduğunu gören, karısının akrabalarıyla tartışır. Sırtlana kılıçla vurduğunu gören, karısına karşı çok konuşur. Dişi bir sırtlana taş ile vuran, çirkin ve pis bir kadına küfreder veya onunla zina yapmakla suçlanır. Sırtlan eti yiyene çirkin ve ahlaksız bir kadın büyü yapar. Sırtlan sütü içen, böyle bir kadının hakaretine, hilesine ve zulmüne maruz kalır. Sırtlana mızrakla vuran, çirkin bir kadınla sohbet eder.Cafer-i Sadık (R.A.) bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Çirkin ve ahlaksız zevce, sihir, hile ve zulüm.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog