Arama

Rüyada Şişe Görmek

Rüyada şişe görmek, hayırlı haberlere, güzel kısmetlere, büyük şans ve gelir kapılarına işaret eder. Şişe görmek güzel olan rüyalardandır ve rüya sahibi için güzeli, iyiyi ve hayırlı olanı müjdeler. Rüya sahibinin hayatına değer katan, iç dünyasını güzelleştiren ve zenginleştiren, zor günlerinde elini sımsıkı tutan, onunla ağlayan, onunla gülen kişilerin varlığı ile tabir edilir. Bu kişiler, rüyayı gören kimseyi koruyup, kollayan, gözünden hiç ayırmayan gönlü geniş kimselerdir.

Rüyada Şişe Kırmak

Rüyada şişenin kırılması iyi değildir, ağız tadının kaçması, gülen yüzün solması, huzurun ve mutluluğun kalmaması anlamına gelir. Şanssızlık ve nazar olarak değerlendirilir. Rüyayı gören kişinin üzerindeki kem gözlerin çatladığına yorulur.

Rüyada Şişe Kırığı Görmek

Rüyada şişe kırığı görmek güzeldir. Rüya sahibinin çalışkanlığı ve başarılı oluşu sayesinde mesleğinde kıdeminin ve yetkisinin artacağına, yönetimde daha fazla söz hakkı edineceğine, artan sorumluluğuna karşın gelirinin de aynı oranda yükseleceğine işaret eder.

Rüyada Şişe Su Görmek

Rüyada şişe su görmek ya da şişe içinde su bulunduğunu görmek, rüya sahibinin rahatının, keyfinin ve konforunun yerinde olduğuna, hayatının bolluk, bereket ve zenginlik içinde geçeceğine delalet eder.

Rüyada Şişe Mantarı Görmek

Rüyada şişe mantarı görmek, rüyayı gören kişinin metin ve güçlü kimse olduğu anlamına gelir. Kişi, hayatı iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla kabullenmiş, ne çıkarsa bahtıma misali kötü kaderine bile razı gelecek kadar dirayetlidir diye yorumlanır.

Rüyada Şarap Şişesi Görmek

Rüyada şarap şişesi görmek, bir kadın ile tabir edilir ve bu kadının anne adayı olduğu yorumu yapılır. Bu rüya aileye bir bebeğin dahil olacağının habercisidir.Bu kadın bazen de evde hizmet gören, işleri yapan, evin hanımının sağ kolu gibi olan yardımcıya delalet eder.

evin hanımına yahut kadın hizmetçiye, sırları saklayan kadına, söz taşıyan dosta, İçi yağ dolu şişe kadın ve onun süsüne, Şişe kırıkları mala, İçi sidik dolu şişe zina yapan kadına, şişeye işemek zina yapmaya, Şişenin kırılması ev içinde meydana gelecek fitneye, Şişeler, muhtelif karakterdeki erkeklere, Şarap şişesi eşya nakletmekte mütereddit yahut hamile kadına, Şişe satan kimseyi görmek mal ve dünyalığı ile gururlanmaya, ahmak kimse ile dostluğa, Şişeci temiz geçime, cahillere yumuşak davranmaya, sırların açığa çıkmasına delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Cam.)

Rüyada şişe görmek, hanıma işarettir. Şişe, sırları gizlemeyen bir hanım veya söz götürüp-getiren bir dosttur. Bazen şişe hastalığa, bazen de zina yapan bir kadına işarettir. Bir kimse, içinde yağ olan şişeyi görse, o şişehanıma, içindeki yağ ise onun bezeğine işarettir. Rüyada şişe içindeki yağdan normal bir şekilde başına yağ sürse o, yağ o kimse için bir bezektir. Eğer başa sürülen yağ normal sürülmeyip üzerine de akarsa, o kimseye işinde isabet edecek üzüntü ve kedere işarettir. Kırılmış şişe maldır. Bundan dolayı rüyada şişe kırığı yüklendiğini gören kimse, mala erişir. Şarap şişesi, hizmetçi bir kadına işarettir. Bazen şişeler, cinsleri muhtelif adamlara işarettir, iseler, koğuculuğa, gizli şeylere muttali olmaya ve vefasız bir takım kimselere işarettir. Bir kimse rüyada bir şişenin kırıldığını görse, o kimsenin evinden fitne zail olur.

Bir kimsenin rüyasında içinde su veya gülsuyu bulunan bir şişe görmesi; o kimsenin iyi bir hizmet verdiğine, kişinin rüyasında içinde şarap ve benzeri bir şeyin bulunduğu bir şişe görmesi; o kişinin itimatsız birisi olduğuna, kişinin rüyasında elinde bulunan şişeden su içtiğini görmesi; o kimsenin evinde bulunan hizmetçisinden hayır ve menfaat göreceğine işaret eder.

Rüyada şişe görmek, cariye veya köleye delalet eder.Bazı tabirciler, rüyada görülen şişe: «Hanımlarınıza yumuşak olunuz» hadis-i şerifince zevceye delalet eder, dediler.Şişe sırları gizlemeyen bir hanıma veya söz götürüp - getiren bir dosttur. Bazen şişe hastalığa, bazen da zina yapan bir kadına delalet eder.Bir kimse, içinde yağ olan şişeyi görse, o şişe hanıma, içindeki yağ ise, onun bezeğine delalet eder.Rüyada şişe içindeki yağdan normal bir şekilde başına yağ sürse o, yağ o kimse için bir bezektir. Eğer başa sürülen yağ normal sürülmeyip üzerine de akarsa, o kimseye işinde isabet edecek üzüntü ve kedere delalet eder.Kırılmış şişe maldır. Bundan dolayı rüyada şişe kırığı yüklendiğini gören kimse, mala erişir.İçine sidik edilen şişe, zina yapan kadmdır. Bundan dolayı rüyada şişe içine sidik yaptığını gören kimse, zina yapmaktan sakınsın.Şarap şişesi, eşyayı nakletmekte tereddüt eden hizmetçi bir kadına delalet eder.Bazen şişeler, cinsleri muhtelif adamlara delalet eder. Şişeler, koğuculuğa, gizli şeylere muttali olmaya ve vefasız bir takım kimselere delalet eder.Bir kimse rüyada bir şişenin kırıldığım görse, o kimsenin evinden fitne zail olur.Rüyasının tabiri için bir kimse gelerek akrabamızdan bundan önce ölmüş bir kimse geçen gece rüyada bana «şu şarap şişesini bana ver» dedi. Ben de o şişeyi kendisine verdim.Ondan içip yine o şişeyi bana sundu, dediğinde, ben de: «O şişe hamile bir kadındır ki, ölüme yaklaşır sonra Allah (C.C.)'m izni ile yine kurtulur» dediğimde, «evet efendim, kız kardeşim hamile idi, doğum yaparken ölüme yaklaşmışken Allah (C.C.)'m izni ile çocuğu doğurarak halas oldu» dedi.

Bu rüya, ev işlerine bakan hizmetkarla tabir olunur. İçinde su veya gülsuyu bulunan bir şişe görmek; hizmetçinin dindar, namuslu bir insan olduğuna işarettir. İçinde şarap vb. bulunan bir şişe ise, onun itimat edilmez, kötü bir kişi olduğuna delalet eder. Şişedeki sudan içen, hademesinden hayır görür.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog