Arama

Rüyada Soğuk Ve Sıcak Görmek

Rüyada sıcak hava görülmesi gam ve kedere, soğuk hava görülmesi acı ve azaba işaret eder. Bir kimsenin rüyasın da vücudunun parçalarından herhangi birinin soğuktan donduğunu görmesi; o kimsenin ya kendisinin veya akrabalarından birisinin öleceğine delalet eder. Rüyanızda güneşin hararetinden bunalıp gölgeye kaçtığınızı görmeniz; sizin keder ve üzüntüden kurtulacağınıza, rüyanızda gölgede üşüdüğünüzü ve güneş çıkıp ısındığınızı görmeniz; eğer fakir iseniz fakirlikten kurtulacağınıza yorumlanır.

İnsanın soğuk görmesi ve donması fakirliktir. Güneşte kızararak, ısınarak gölgeye gidip oturanın kederinin zail olduğu gibi, insan gölgede oturup üşüse ve güneşe çıkıp otursa fakirliği zail olur. Yazın rüyada üşüdüğünü görmek, faideli n-zıkla rızıklandırılmaya, güzel ve temiz elbiselere delalet eder.Bir kimse rüyada kendini donduğunu, üşüdüğünü ve rüzgara tutulduğunu görse, o kimsenin fakirliği artar. Kendini ateşte yahut korda veya dumanda ısmdığını görse, kendisi için tehlikeli ve gayet korkulu olan devletin bir işini görmeye muhtaç olur.Rüyasında ısındığı ateş alevli olursa o kimse devlet hizmetinde istihdam edilir. Ateş alevli ve ışıklı olmayıp kor halinde ise rüya sahibi yetim malını arzu eder. Tütünle ısındığını gören kimse kendisini tehlikeli bir şeye atar.Bazı tabirciler demiştir ki, «soğuk zamanlarda, şiddetli soğuk görmek hiç bir şeye delalet etmez. Başka zamanlarda soğuk rüyası, yolcu için yolculuğunun tamamlanamayacağına delildir. Bu rüya eşyalarının meydana çıkmasına da delalet eder.»

Sıcak hava, üzüntü, soğuk hava; mihnet ve azapla yorumlanır. Azalarından birinin donduğunu gören, ya kendi helak olur yahut bir akrabası vefat eder. Kışın rüyada çok soğuk olduğunu görmek, kötü değildir. Aynı şekilde yaz mevsiminde havanın sıcak olduğunu görmek; zararlı değildir.Güneşten rahatsız olup gölgeye sığındığını gören; üzüntüden, gölgede üşüdüğü için güneşe çıkıp ısındığını gören; fakirlikten kurtulur. Rüyada üşümek, yoksulluğa işarettir. Soğuk sebebiyle ateşin karşısında ısınan, devlet hizmetine girer. Fakat, korda ısınan; yetim malına göz diker. Dumanla ısınmak, büyük bir felakete atılmaktır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog