Arama

Rüyada Sövmek Görmek

Küfretmek, söven için yüceliğe, kendisine sövülen için zillete, Adi bir kimsenin iyi bir insana sövmesi, sövene o iyi kimseden gelecek belaya, Sövüldüğünü görmek, o cihetten gelecek eziyete, neticede intikamını almaya; Bazen sövülmek, söven kimse üzerindde bulunan hakka; Kendine iyilik eden velinimetini sövdüğünü görmek ana-babaya asi olmaya, Haktan yüz çevirmeye ya da o kimseye itaat etmemeye; Kayışıksız bir şekilde bir kimseye sövmek, sövdüğü kimseye mağlup olmasına, Birinin kendisine sövdüğünü ve iftirada bulunduğunu görmek, o kimseye zafer bulmaya, mazlumun zalime zafer bulmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Küfür / Küfretmek.)

Rüyada sövmek, Sövülen kişi için zillete düşmeye, sövülen kişi için ise izzete erişmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birisinin kendisine sövdüğünü görmesi; o kimsenin söven kişinin eziyetine maruz kalacağına ve sonra sövülen kimsenin şovenden intikam alacağına yorumlanır. Rüyanızda kendinize yakışmayan bir sözle başkasına sövdüğünüzü görmeniz; sövdüğünüz kimsenin size üstün geleceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kendisine halktan birisinin sövdüğünü veya iftira yaptığını görmesi; mazlum bir kimsenin zalim birisine galip geleceğine delalet eder.

Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de, izzete delalet eder. Ancak adi bir adamın iyi bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen kimse tarafından bir bela erişir.Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır.Bazı tabirciler, sövülen, kimsenin söven kimse üzerinde bulunan hakkına delalet eder, dediler. Eğer söven padişahsa, sövülenin durumu şovenden daha iyi olduğuna delalet eder. Zira burada sövülen mazlumdur. Mazlum ise, mansur ve muzafferdir.Rüyada sövmek öldürmeğe delalet eder. Rüyada zimmîlere ve diğer kafirlere sövmek, darlık veya helaktan kurtulmak için halk arasında bir adamı yanma çağırıp kurtarmağa delalet eder.Rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, ana - babaya asi olmağa ve Allah (C.C.)'dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüş olduğu kimseye itaat etmemeye delalet eder.

Kirmani demiştir ki: Bir adama sövdüğünü gören, ona yenik düşer. Rüyada küfredilen kimse, küfredene galip gelir. Kendisine küfreden birine karşılık verdiğini gören, ona fenalıkla mukabele eder. Büyük bir zattan küfür işiten, ondan hayır görür.Bazı tabircilere göre birine küfür ettiğini gören, onu hafife alır. Mekruh, çirkin bir iş yaptığı için, iyi bir zat tarafından azarlandığını gören; dalalete düşer. Büyükten küçüğe küfür; azarlanmaktır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog