Arama

Rüyada Sözcü Görmek

Bir kavmin sözcüsünü görmek bid'at ehli birine, Bir kavmin tanınmış ferdi, kendisi bid'at ehli olduğu halde insanları ıslan eden ve onları hakka çağıran kimseye, Bir grubun sözcüsü, o grubun en ahmağına delalet eder.

Rüyada bir kavmin sözcüsünü görmek, bid'at sahibi bir kimseye delalet eder. Bazı tabirciler bir kavmin tanınmış bir kimsesi, kendisinin bid'at sahibi bir kimse, olmasıyla beraber halkın halini ıslah eden ve onları iyiliğe çağıran bir kimsedir, dediler.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog