Arama

Rüyada Su Kovası Görmek

Hileyle halkın malını alan kimseye; Bu kova ile bostan ve ağaç sulamak bir kadın yahut mal isabet etmesine, Kuyudan kova ile su çıkarmak dünyalığa erişmeye, bu su ile yıkanmak şerefe, kurtuluşa, Kovayı kuyuya sarkıtmak eşiyle birleşmeye yahut hamile eşinin erkek çocuk doğurmasına, Elindeki kovayla kuyunun üzerende oturmak hayra ve mala nail olmaya delalet eder.

Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan bir kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir.Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez. Bir kova ile bostan suladığını gören bir kimse bir kadınla evlenir. Eski bir kuyuya kovasını sarkıtıp hayvanları suladığınıgören kimse gösterdiği kuvveti ve çalışması nisbetinde din yahut dünya işlerinde bulunur. Bir kimse rüyada, kovayı kuyuya sarkıttığını görse, kovayı kuyudan çıkardığında sarfettiği kuvvet nisbetince bulunduğu işte dünyalığaulaşır. Kova ile kuyudan su çıkanp onunla yıkandığını gören kimse hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder. Hanımı hamile olan bir kimse kovasını kuyuya sarkıttığım görse, erkek bir çocuğu olur. Hanımı hamile değilse, rızık talebinde bulunur. Hinde kova ve kuyudan su çıkarmak istediği halde kuyu üzerinde oturduğunu görmek, hayra işarettir ve mala işarettir. Bazen de kuyu, kadın ile tabir edilir.

Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan bir kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir.Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez.Bir kova ile bostan suladığını gören bir kimse bir kadına veya o kadından bir şeye isabet eder. Eğer suladığı bostan meyve verse, o bostanın meyvelerini gördüğü gibi o kadından bir çocuğa nail olur.Bir kimse rüyada eski bir kuyu görüp o kuyudan deveyi yahut hayvan veya insanları suladığını görse, orada gösterdiği kuvvet ve çalışması nisbetince hayırlı işlerin en iyisini ve en şereflisini yapar.Deve ve koyunlardan otlattığı hayvanları sulamak için kuyudan su çeken çoban gibidir.Eski bir kuyuya kovasını sarkıtıp hayvanları suvardığını gören kimse gösterdiği kuvveti ve çalışması nisbetinde din yahut dünya işlerinde bulunur.Bir kimse rüyada — özellikle kendisi için olursa — kovayı kuyuya sarkıttığını görse, kovayı kuyudan çıkardığında sarfettiği kuvvet nisbetince bulunduğu işte — özellikle dünya işinde — dünyalığa ulaşır.Kova ile kuyudan su çıkarıp onunla yıkandığını gören kimse hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder.Hanımı hamile olan bir kimse kovasını kuyuya sarkıttığını görse, erkek bir çocuğu olur.Hanımı hamile değilse, rızık talebinde bulunur. Eğer kova su ile çıkarsa o kimse de rızka nail olur. Eğer yolda malı ve sermayesi varsa, o mal o kimsenin yanına getirilir. Ve eline selametle ulaşır. Hastası varsa iyileşir, hapis ise hapisten kurtulur. Eğer bunlardan hiç birisi onda yoksa, ihtiyacında sultana yahut kudret ve kuvvet sahibi birisine gider.Elinde kova ve kuyudan su çıkarmak istediği halde kuyu üzerinde oturduğunu görmek, hayra delalet eder. Ve mala işarettir.Bazan da kuyu, kadın ile tabir edilir. Zira kuyu kelimesi müennestir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog