Arama

Rüyada Şuara Suresi Görmek

Şuara süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek,kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye işarettir.

Ebu Bekir (r.a.)'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Şuarâ Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin rızkını kazanmakta zorlanacağına ve her şeyi zahmet ve meşakkatle elde edeceğine delalet eder. Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin kendisini kötü söz söylemekten sakınacağına, Allah'ın o kimseyi bu gibi kötülüklerden daima koruyacağına ve az da olsa helalinden rızık kazanacağına yorumlanır.

Hz. Ebu Bekir (R.A.) Efendimiz buyurmuşlardır ki: Bu Sureyi rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören, rızkını güçlükle kazanır. Her şeyde zahmet çeker.İbn-i Şirin diyor ki: Cenab-ı Hakk rüya sahibini muhafaza eder ve ona ihsanda bulunur.Kirmani'ye göre, Çirkin sözlerden yalan ve iftiradan uzak olup dinde doğru yola yönelir.Cafer-i Sadık şöyle diyor: Allah-ü Teala onu kötü işlerden korur.Abdulgani demiştir ki: Allah (C.C.) rüya sahibini yalan ve iftiradan muhafaza buyurur. İbn-i Kesir'in de yorumu böyledir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog