Arama

Rüyada Sucu Görmek

Takva ve iyilik sahibi, ilimiyle göğüslere, hikmetle kalplere etki yapan kimseye yahut zengin olmaya, rızka ve büyüklere yaklaşmaya, Kase ve bardakla su dağıtan kimse, bilgine, vaiz ve nasihat ehline, iyilksever kimseye, Kırba ve teste ile su taşıyan kimmse, her yönüyle emin olan kimseye, Sucunun tulumunun su akıtması onun ishal olmasına delalet eder.

Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi bir kimsedir. Çünkü suculuk, sevap işlemenin en faziletlisidir. Sucu, yaptığı iş mukabilinde ücret almadığı taktirde, dinden çok hayır meydana gelir.Sucunun bir kabı doldurup yerine götürmesi, onun biriktireceği mala işarettir. Sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetle, kalplere şifa veren kimseye, rızka işarettir. Bazen de, sucuyu görmek, halk arasında hayr ileçalışmaya, bazen eşyayı sahibine gönderen simsara işarettir.Sucuyu görmek, şer ve düşmanlığa ve oyun oynamaya işarettir.Sucunun bir kimsenin kabıyla su yüklenmesi ve ondan para alması onun günahını üzerine almasına ve suyu götürdüğü kimseye, sultanın adamlarından birisinden birikmiş mal götürmesine işarettir. Çünkü nehir sultandır, kap içerisindeki su da birikmiş maldır.Kase ve bardaklarla su veren kimse, alim ve vaiz gibi dindar ve güzel fiil sahibidir. Kırba ve testi ile su yükleyen kimseler, mal ve emanet üzerine emin kimselerdir.

Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi bir kimsedir. Çünkü suculuk, sevap işleminin en faziletlisidir.Sucu yaptığı iş mukabilinde ücret almadığı taktirde, elinden çok hayır meydana gelir.Sucunun bir kabı doldurup yerine götürmesi, onun biriktireceği mala delalet eder.Sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetiyle, kalplere şifa veren kimseye, rızka ve meliklere yaklaşmaya delalet eder.Arkasıyla su taşıyan kimseyi görmek, bazan bulunduğu yerde durmaktan faydalanmaya, hayvaniyle su taşıyam görmek de, yolculuktan faydalanmaya delalet eder. Bazan da, sucuyu görmek, halk arasında hayr ile çalışmaya, bazan eşyayı sahibine gönderen simsara delalet eder.Sucuyu görmek, şer ve düşmanlığa ve oyun oynamaya delalet eder.Sucunun bir kimsenin kabıyla su yüklenmesi ve ondan para alması onun günahını üzerine almasına ve suyu götürdüğü kimseye, sultanın adamlarından birisinden birikmiş mal götürmesine delalet eder. Çünkü nehir sultandır, kap içerisindeki su da birikmiş maldır.Kase ve bardaklarla su veren kimse, alim ve vaiz gibi dindar ve güzel fiil sahibidir. Kırba ve testi ile su yükleyen kimseler, mal ve emanet üzerine emin kimselerdir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog