Arama

Rüyada Suhuf Görmek

Bakınız; Kitap.

Rüyada suhuf görmek, Cenab-ı Hakkın: «Yoksa Musa'nın (Allah'dan aldığı emri) vazifesini tastamam ifa eden İbrahim'in sahifelerinde olan (şun) lardan haberdar mı edilmedi?» (Sure.i Necm, ayet 36-37) mealindeki ayetle: «Şübhesiz ki, bunlar evvelki sahif elerde, İbrahim ile Musa'nın sahif elerinde de vardır» (Sure-i Ala, ayet 18-19) mealindeki ayet gereğince, şahid veya kendilerine uyularak hidayete erişilen imamlara delalet eder.Suhuf görmek, ilim, hidayet ve doğru haberlere de delalet eder.(*) Allah'ın dört kitaptan başka Cebrail vasıtasiyle bazı peygamberlere yolladığı yüz emirdir. Bunlardan 10 suhuf Hz. Adem'e, 50 suhuf Hz. Şit'e 30 suhuf Hz. ldris'e, 10 suhuf Hz. İbrahim'e verilmiştir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog