Arama

Rüyada Sulu Çamur Görmek

Bakınız; Çamur.

Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere, erişeceği fitne ve meşakkate delalet eder.Bir kimse rüyada sulu bir çamurda yürüdüğünü görse, o yer halkı ve çamura giren kimse için, üzüntü, keder ve korkuya, delalet eder. Keza bir kişinin sertçe yağan bir yağmurda yürüdüğünü görmesi, o yağmurdan ona isabet eden miktarca üzüntü, keder ve korkuya düşmesine delalet eder.Bazı tabirciler bir kimsenin rüyada sulu olan bir çamurda kendisini görmesi, o kimsenin yerce olan eksikliğine delalet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada sulu çamur görmesi, onun hastalığının devam etmesine delalet eder. Ancak kendisinin sulu bir çamurdan çıktığını görse, bu halde o hastanın hastalıktan kurtulmasına, sıhhat ve afiyete kavuşmasına delalet eder.Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdüğünü veya çamura girdiğini görse, o kimse bir belaya veya zindan ve hapse ya da sultanm yanında çeşitli mihnetlere girmeye delalet eder.Çamurdan kurtulduğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizlediğini gören kimse, dince kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca keder ve zayiattan kurtulur. Eğer çamurdan kurtulamaz ve elbisesini de temizleyemezse, o şahsa isabet eden çamur miktarınca günah ve keder isabet eder.Rüyada çamur yoğurup kerpiç yapmada, asla hayır yoktur. Çünkü bu rüya, o kerpiç kuruyup toprak oluncaya değin, keder, bela ve düşmanlığa delalet eder.Eğer kerpiç kuruyup toprak olursa, zahmet, sıkıntı, bela ve düşmanlıktan sonra nail olacağı mala delalet eder. Çünkü toprak maldır.Sulu çamur düşmanlık ve sıkıntıya bazan da borca veya ırz ve namus hakkında söz söylemeye delalet eder.Sulu çamur bazan: «Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık.» ( Şure-i Müminin, ayet 12) mealindeki ayet gereğince, hanımının erkek bir çocuğa hamile olduğuna delalet eder.Çamur yolculuğun muattal kalmasına ve namazı yanda kesmeye delalet eder.Sulu balçık manasına olan «vaha!» kelimesi türetildiği zaman yıl manasına olan «havi» kelimesi yapıldığından, bir şeyin üzerinden bir sene geçmesine delalet eder.Bazan da sulu çamur, nimet veya şerre yahut Allah (C.C.) 'ı inkar etmekle iftihar etmeye delalet eder.Bir kimse rüyada başını saç ve sakalmı sulu çamurda bulunmuş olduğunu görse, o kimsenin ekincilikle uğraşmasına toprak ve çamur işleriyle meşgul olmasma delalet eder.Sulu sıvık bir toprağın çamur olduğunu gören kimse, güzel bir şekilde anılır ve bu hal onun Allah (C.C.)'a itaat etmesine bir vesile olur.Sulu çamurun un veya yoğrulmuş hamur olduğunu gören kimse, çalışarak helal ve güzel bir rızka nail olur.Çamurun siyah, renginin kırmızı olduğunu gören kimsenin, bir yerden diğer bir yere yahut bir topluluğa geçmesine veya o kimsenin beyazı siyaha tercih etmesine delalet eder.Çamurun renginin kırmızılıktan siyaha dönüştüğünü gören kimse siyahı beyaza tercih eder.Bazan da sulu çamur kötü ahlaklı sert ve az hamile kalan bir kadına delalet eder.Kuraklık ve kıtlık zamanında rüyada sulu çamur görülmesi, mahsulatın çokluğuyla müjdeye delalet eder. Görülen çamur bir kuyudan olursa, mirasa veya bereketin meydana çıkmasma ya da kuyunun sahibinin emanet ve sırlarına delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog