Arama

Rüyada Sümük Görmek

Rüyada sümük görmek, önemsiz, üzerinde durulmayacak, gülüp geçilecek ve hiç dert edilmeye değmeyecek sorunlar anlamına gelir. Aynı zamanda nezle gibi basit bir hastalık atlatmak şeklinde tabir edilir. Yani rüya sahibinin ayakta atlatacağı kadar basit bir hastalığa yakalanmasına tabir edilir. Rüyada sümük görmek, bir yandan da rüya sahibinin hane halkında artış yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi arka arkaya evlat sahibi olacak ve büyük bir mutluluk yaşayacak demektir. Allah’a kendisine mutlulukların en büyüğünü yaşattığı için de her gün el açıp şükredecektir. Bu evlatlar rüya sahibi için hayırlı evlatlardan olacaktır diye tabir edilir.

Rüyada Sümük Çıkarmak

Mutluluk verici haberler almak ve büyük bir heyecan duymak anlamına gelir. Rüya sahibi için sıkıntı ve sorunların bitmesi, hayatta en çok istenilen şeylerin Allah tarafından rüya sahibine lütuf edilmesi şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sümük Akması

Soğuk algınlığına ya da kısa sürede atlatılacak gribe yakalanmaya işaret eder. Küçücük bir sağlık sorunu yaşanacak demektir.

Rüyada Sümük Temizlemek

Rüya sahibine müjdeli bir haber verileceği anlamına gelir. Yani rüya sahibi kadınsa anne olacak, erkekse baba olacak demektir. Bu haberin müjdecisi de bir doktordur.

Rüyada Sümük Yemek

Zenginlik ve sağlık anlamına gelir. Rüya sahibinin çocuklarının birinin çok başarılı bir iş adamı ya da iş kadını olması sayesinde ondan gelecek olan zenginliğe tabir edilir. Rüyada birinin sümük yediğini görmek de o kişinin zenginliğe ve servete kavuşacağı anlamına gelir.

Rüyada Eline Sümük Bulaşması

O kişinin hanesinde öpüşüp sarılmaya, halaylar ve zılgıtlar çekilmeye neden olacak güzellikler yaşanmasına ve hane halkının sağlık bulmasına tabir edilir. Bu rüya her türlü şifa bulmaya tabir edilir. Maddi ve manevi anlamda büyük mutluluk yaşamak şeklinde ifade edilir.

Çocuğa, Birinin evine sümkürmek, o evden biriyle evlenmeye, Sümkürmek borç ödemeye, eşinin hamile kalmasına, Zahmetle sümkürmek sıkıntıdan turtulmaya, Bir adamın sümüğünü yıkamak, onun hanımına hile yapmaya ve bunu gizlemeye çalışmaya, Kendi sümüğünü yemmek oğlunun malını, başkasının sümüğünü yemek onun oğlunun malını yemeye, Burundan akan şey hastalık ve nezleye delalet eder.

Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yeresümkürdügünü gören kimsenin hanımı, Ömrü uzun olan bir kız doyurur.Bir kimse birisinin evine sümkürdügünü görse, o evden bir kadınla evlenir.Eğer böyle bir durum olmazsa ev sahibmin hanımına hıyanetlik eder.Bazı tabirciler, sümkürdügünü gören kimse, birisine olan borcunu öder veyaborcunun ödenmesini ister veya kavmi onun hakkında yaptığı bir işten dolayı mü kaf atlandırır, dediler. Birisinin yatagina sümkürdüğünü gören kimse, onun hanımına hıyanet eder. Zahmetli bir şekilde sümküren kimse.üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada burnunda sümük olduğunu görenkimsenin, hanımının hamile olduguna işarettir.Rüyada sümügünün aktıgını gören kimsenin, çokça evladı olur.Bir yere sümkürdügünü gören kimsenin, sümkürdügü yerin şereflilisi miktarınca şerefli olan bir kadının bir erkek çocuku olur. Sağ tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk erkek, sol tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk da kız olur.Sümük ve su gibi bumundan akan şeyler, hastalık veya nezledir. Sümük yemek, borca muhtaç olmaya veya şüpheli şeylere düşmeye işarettir.

Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdüğünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız doğurur.Bir kimse rüyada eliyle hanımının üzerine sümkürse, hanımı ondan erkek bir çocuğa hamile kalır. Ve bu çocuğu düşürür. Eğer hanımı onun üzerine sümkürdüğünü görse o kadın erkek bir çocuk doğurur. Çocuğu varsa, onu memeden keser.Hanımının üzerine sümkürdüğünü ve onun da bundan iğrendiğini gören kimse, hanımıyla iğrenerek cinsi münasebette bulunur ve ondan bir çocuğu olur.Bir kimse birisinin evine sümkürdüğünü görse, o evden bir kadınla evlenir. Eğer böyle bir durum olmazsa ev sahibinin hanımına hıyanetlik eder.Bir kimse rüyada sümüğünü bir kadının aldığını görse, o kadını hile ile kendisini kullandırır ve bu suretle ondan hamile kalır. Bazı tabirciler, sümkürdüğünü gören kimse, birisine olan borcunu öder veya borcunun ödenmesini ister veya kavmi onun hakkında yaptığı bir işten dolayı mükafatlandırır, dediler.Birisinin yatağına sümkürdüğünü gören kimse, onun hanımına hiyanet eder. Zahmetli bir şekilde sümküren kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Diğer bir adamın sümüğünü yıkadığını gören kimse, o adamın hanımı hakkında hile yapar ve saklanması mümkün olmadığı halde onu gizlemeye çalışır.Sümüğünü yediğini gören kimse, oğlunun malım yer. Diğer bir adamın sümüğünü yiyen kimse, o adamın oğlunun malmı yer.Rüyada burnunda sümük olduğunu gören kimsenin, hanımının hamile olduğuna delalet eder.Sümkürerek burnundan bir hayvan veya kuş çıktığını gören kimsenin, o hayvanın mizacına uygun bir çocuğu olur. Şöyle ki burnundan çıkan kedi ise, doğacak çocuk hırsız olur. Dişi güvercin ise, o çocuk da deli bir kız olur.Burnundan akan sümüğü içtiğini gören kimse, kendisinin veya çocuğunun malını yer.Birisinin kendi tarafına sümkürdüğünü gören kimse, o adamın sümkürdüğü miktarca bir kadına yaklaşır.Bir adamm elbisesine sümkürdüğünü gören kimse, o adamla akraba olarak yakın ilişki kurar. Veya o adamın mahremleriyle zina eder.Kendisine eziyet veren sümüğü sümkürdüğünü görse, üzüntüden kurtulur. Bülbül sümkürdüğünü gören kimse, Allah (C.C.)'m Kitabını okuyan bir çocuğu olur.Rüyada sümüğünün akdığını gören kimsenin, çokça evladı olur.Bir yere sümkürdüğünü gören kimsenin, sümkürdüğü yerin şerefliliği miktannca şerefli olan bir kadının bir erkek çocuğu olur. Sağ tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk erkek, sol tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk da kız olur.Eğer o kimsenin hamile olan bir hanımı veya hiç hammı yoksa ve evlenmek de istemiyorsa, o kimse malının zekatını veya kadınlara sadaka verir ya da yapılan bir vasiyeti yerine getirir.Sümük ve su gibi burundan akan" şeyler, hastalık veya nezledir. Sümük yemek, borca muhtaç olmaya veya şüpheli şeylere düşmeye delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog