Arama

Rüyada Sur Görmek

Rüyada sur görmek, büyük ve önemli kişilere alamet eder. Tüm insanlığa ve topluma faydası olan, insanların geleceği için savaşan, onların yolunu açan, büyük başarılara ve zaferlere imza atan, gerek din gerek toprak uğruna cenk etmekten çekinmeyen yüce kişilerin varlığı ile yorumlanır. Rüyada sur görmek çok hayırlıdır ve daha ziyade gerek güç, gerek nüfus gerekse bilgi bakımından güç sahibi olan kimseler üzerinden açıklanır.

Rüyada Sur Kapısı Görmek

Rüyada sur kapısı görmek, iki türlü tabir edilir. Eğer sur kapısı açıksa hayırlara alamet eder ve rüya sahibinin amaçlarının gerçekleşeceğine yorulur. Eğer sur kapısı kapalıysa o halde bu aksilik yaşamak ile açıklanır. Rüya sahibinin başına gelecek uğursuz ve nahoş olaylara tabir edilir.

Rüyada Kale Suru Görmek

Rüyada kale suru görmek, sözü kanun olan, çevresi güvenlik güçleri ile çevrili, koruma altına alınmış bir kimseye işaret eder. Ülke yönetiminde söz hakkına sahip olan bir padişaha ya da hükümdara yorulur.

Rüyada Kale Suru Yıkılması

Rüyada kale suru yıkılması, kaybı ile herkese büyük acı verecek ve insanları kedere boğacak, önemli ve büyük bir insanın vefatına alamet eder. Yokluğunda acıların yaşanacağı, toplumda itibar sahibi olan, tanınan ve çok sevilen bir insana işaret eder.

Rüyada Surda Bulunmak

Rüyada surda bulunmak, kafa karışıklığında, endişelerden ve kuruntulardan kurtulmaya rivayet edilir. Rüya sahibinin yaşayacağı bir olay sayesinde kafasını kurcalayan ve huzurunu kaçıran bir takım soru işaretlerinden kurtulmayı başaracağı bu sayede de yeniden huzura kavuşacağı anlamına gelir.

Rüyada Sur Yapılması

Rüyada sur yapılması insanlara faydalı olacak, karmaşayı, düşmanlığı ve kavgaları bitirecek, o yere mutluluk ve barış getirecek, insanların gönlünü kazanmayı başaracak, iyi işler yapacak bir kişiye delalet eder.

Allah yolunca savaşan mücahidlere, ululuk sahibi devlet başkanına ya da bu nitelikteki diğer devlet yöneticilerine; Sur bazen önde gelen alim ve evleyalara, hakla batılı ayıran şeriate ve çok sevince, Dervaze, büyük sokak ve sur kapılarını gündüzün kapallı görmek, burada meydana gelecek hoş olmayan durumlara; bu kapılardan girmek iyi ticarete, sanata ve ve rızka, Bu kapıları açık görmek bir işe girmeye, Şehrin hisarları, kale ve surları üzerinde olmak korktuğundan emin, umduğuna nail olmaya; buralarda görülen olumsuzluklar ileri gelen kimselerde görülecek olumsuzluklara delalet eder. Daha geniş yorum için 'Dervaze'ye bakınız.( Kıyamet Suru için Bakınız; İsrafil -a.s.-)

Rüyanızda bir kalenin surunun yıkıldığını görmeniz; o mıntıkanın devlet başkanının öleceğine, din ve şeriatın yolunda gitmeyeceğine, o mıntıkada emniyet ve asayişin azaldığına delaletle tabir olunur. Rüyanızda surdan bir parçanın kopmuş olduğunu görmeniz; o mıntıkanın devlet büyüklerinden birisinin öleceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yeni bir sur yapıldığını görmesi; o mıntıkada büyük bir devlet adamı olacağına, rüyanızda surun bir kısım yerlerinin restore edildiğini görmeniz; o mıntıkaya yeni bir âmir geleceğine yorumlanır.

Rüyada görülen sur Allah (C.C.) yolunda cihat eden mücahitlere veya ululuk sahibi sultana yahut şehrin reisine ve muhafızına delalet eder. Bazan da sur, o şehrin abid veya alim olan birisine hakla batıl arasını ayıran şeriata, bazı kere de sevince delalet eder.Eğer sur, şehrin vali ve hakimi üzerine delalet ederse o surda bulunan burçlar ve atılacak şeyler o hakim veya valinin hizmetçileridir. Eğer sur melike delalet ederse, o surun burçlan ve atılacak şeyleri melikin bekçisi ve geceleyin onun üzerinde dolaşıp gezen bir bekçisidir.Bir kimse rüyada surlardan birinde olduğunu görse, o kimsenin düşmanından emin olmasına veya korktuğu, kaçtığı şeylerden muhafaza ve emniyette bulunmasına delalet eder.Bir kimse rüyada veya evi üzerine bir hisar yaptığını görse, eğer rüya sahibi sultan ise, o sultanın düşmanından ve kendi tabaasmdan mahfuz olduğuna, rüya sahibi fakir ise, ticaret yapacağına ve mal kazanacağına, bekar ise evleneceğine delalet eder.Bir kimse rüyada bir şehrin burçlarının yıkıldığını görse, o şehrin vali ve muhafızı ölür veya görevinden alınır.Bir kimse rüyada bir şehrin burç ve surunda bir gedik meydana geldiğini hatta o gedikten şehrin içerisine bir arslan veya sel yahut hırsızların girdiğini görse o şehirde İslamın zayıflamasına, ilmin re-vaçsızlığına delalet eder.Meçhul burç ve sur İslam, ilim, Kur'an, mal, emniyet, takva ve duaya ve düşmanlardan korunulacak her şeye, zevce, zırh, seyyit veya baba ve bunlar gibi kendileri ile diğer düşmanların ve her sakınılan ve korunulan şeylere delalet eder.Bir kimse rüyada şehrin burç ve surlarının hayvan gibi yürüdüğünü görse, sultan bir işinden dolayı o burç ve sur'un yürüdüğü tarafa yolculuk yapar. Eğer rüyayı görürken o burç veya sur'un üzerinde İdiyse, o kimse sultanm maiyetinde olarak yolculuğa çıkar.

Bkz. Kale.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog