Arama

Rüyada Sürme Görmek

Rüyada sürme görmek, zenginlik anlamına gelir. Rüya sahibinin herkesi kıskandıracak kadar lüks ve ihtişamlı bir hayatı olacağı, evinde hizmetçilerinin, uşaklarının, bahçıvanın, güvenliğinin bulunacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin çok yüksek gelire sahip olduğuna, bir giydiğini bir daha giymeyeceğine işaret eder. Rüyada sürme görmek, kişinin gözünün doyacağı hatta fazla bile gelecek oranda dünya malından ve nimetlerinden faydalanmak şeklinde ifade edilir.

Rüyada Sürme Çektiğini Görmek

Rüyada kendisine sürme çektiğini gören kişidünya üzerinde afiyette ve mutlulukta olur derler. Şifa bulmaya, hayırlı kişilerle karşılaşmaya, rahat ve iyi yaşamaya ve istediğine kolaylıkla ulaşabilme imkânına sahip olmaya tabir edilir.

Rüyada Sürme Kalemi Görmek

Rüyada sürme kalemi görmek, rüya sahibine akıl veren, onu iyi şekilde yönlendiren, olumlu düşünmesini sağlayan ve sakin kalması için telkinde bulunan bir kimsenin varlığına işaret eder. Aynı zamanda aile yaşantısı ile açıklanır ve aileye yeni bir bireyin katılması ile hanedeki sayının artacağı anlamına gelir.

Rüyada Erkeğin Sürme Çekmesi

Bir erkeğin rüyasında gözüne sürme çektiğini görmesi, din adına ve Allah yoluna adanmış bir takım hayırlı ve güzel işler yaparak, bu sayede toplumdaki önemini arttırmaya, sevilen biri haline gelmeye ve itibar sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada Rimel Görmek

Rüyada rimel gören kişi, yanlış yollara girecek ve bu yüzden de bazı hatalara bulaşıp, yakınlarını çok üzecek demektir. Büyük bir gaflete düşmeye sonrada pişman olup üzülmeye yorulur.

Rüyada Rimel Sürmek

Rüyada rimel sürmek gerçekleri çarpıtmak ve inkâr etmek anlamına gelir.Ortada olan bir gerçeği, evirip çevirip deyim yerindeyse allem edip, kallem edip farklıymış gibi gösterme çabasına işaret eder. Oysa kişi ancak kendini kandırıp sadece kendine yalanlar söyleyebilir.

Basirete, ferasetli olmaya, mala ve diğer iyi şeylere; İyi bir kimsenin kendine sürme çektiğini görmek hayra, kötü birinin sürme çektiğini görmek şerre, Bekar kızın sürme (rimel) çekmesi evlenmesine, kul kadının gözlerine sürme çekmesi kocaya varmaya, evvli kadının göslerini sürmelemesi kocası tarafından çok sevilmeye ve ona karşı anlayışlı olmaya; Sürme çubuğu çocuğa, hizmetçiye, elçiye, yolculuğa yahut muhasebeciye; Sürme kabı (sürmedanlık) halkın din ve dünyasını ıslah ile meşgul olan kadına delaleteder.

Rüyada sürme görmek, mala ve iyi şeylere çok basiretli olmağa işarettir.Bir kimse eline sürme verildiğini görse o kimseye az veya çok mal isabet eder. Bir kimse rüyada kendisine salih bir kimsenin sürme çektiğini görse,bu rüya hayra işarettir.kendisine kötü ve fasık bir kimsenin sürme çektiğini görse, bu rüyada hayır yoktur.Toplu bir sürmeye rastladığını gören kimse mala erişir.Gözünde şikayeti olanın sürme görmesi, şifa bulacagina işarettir. Rüyada sürmek çekmek, dini ıslah etmektir.Sürme taşıyla gözüne sürme çektiğini gören kimse, iki kadınla evlenir.Sürme taşı dışında. deniz köpüğü gibi şeyler kullandığını gören kimse, zina yapmak ister. Sürme taşından çocuklara sürme çektiğini gören kimse.dininin iyi bir durum içinde bulundugunu iltizam eder. Eğer sürmeçekmekten maksadı süslenmek içinse, o kimse din işlerinde kendisini ziynet ve parlaklık verecek bir şeyi yapar.Bir kimse rüyada bir insanın kendisinin gözüne sürme çektiğini ve gözünü de kör ettigini görse, o kimsenin malından hile ile bir şey olur.Bekar kızın rüyada sürme çekmesi, evlenecegine, dul kadının sürme çekmesi de kocaya varmasına işarettir.Kan ve gül ile sürme çekmek fasıkliga ve batıl bir nikaha işarettir.

Rüyanızda gözlerinizin nurunu artırmak için sürme çektiğinizi görmeniz; dini yönden kuvvetleneceğinize işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada kadın olsun erkek olsun sürme çektiğini görmesi; o kişinin kıymetini artıracağına işaret eder.

Rüyada sürme görmek, mala ve iyi şeylere çok basiretli olmaya delalet eder.Bir kimse eline sürme verildiğini görse o kimseye az veya çok mal isabet eder.Bir kimse rüyada kendisine salih bir kimsenin sürme çektiğini görse, bu rüya hayra delalet eder. Eğer kendisine kötü ve fasık bir kimse sürme çektiğim görse, bu rüyada hayır yoktur.Toplu bir sürmeye rastladığını gören kimse mala erişir.Rüyada kendisine sürme çekmek için sürme çekme yerine geldiğini gören kimse, dinini ıslah eder. Eğer gözünden bir şikayeti varsa, şifa bulacağma delalet eder.Sürme taşıyla gözüne sürme çektiğini gören kimse, iki kadmla evlenir. Sürme taşı dışmda, deniz köpüğü gibi şeyler kullandığını gören kimse, zina yapmak ister.Sürme taşından çocuklara sürme çektiğini gören kimse, dininin iyi bir durum içinde bulunduğunu iltizam eder. Eğer sürme çekmekten maksadı süslenmek içinse, o kimse din işlerinde kendisini ziynet ve parlaklık verecek bir şeyi yapar.Bir kimse rüyada bir insanın kendisinin gözüne sürme çektiğini ve gözünü de kör ettiğini görse, o kimsenin malından hile ile bir şey olur.Bekar kızın rüyada sürme çekmesi onun evleneceğine delalet eder. Dul kadının rüyada sürme çekmesi de kocaya varmasına delalet eder.Kan ve gül ile sürme çekmek fasıklığa ve batıl bir nikaha delalet eder.

Bu rüya; hayır, menfaat, mal ve ni'metle yorumlanır. Gözlerinin nurunu arttırmak maksadıyla sürme çektiğini gören, dinde selamet bulur. Süslenmek maksadıyla sürme çekmek; fesata işarettir.İsmail El Eş-as demiştir ki: Sürme satmak, din yolunda gayret etmekle yorumlanır. Rüyasında sürme çekmek için kullanılan çubuğu sürmedanlığa batırdığını gören, evlenir.El Salimi, bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Göz sağlığı, din kuvveti, mal ve güzellik.Kirmaniye göre sürme çekmek kadın ve erkek için hayırdır. Sürmeyi israf etmeden süren, doğru yolda olur, sevap kazanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog