Arama

Rüyada Taç Görmek

Rüyada taç görmek, şerefe, üne, saygınlığa ve rütbeye işaret eder. Herkese nasip olmayacak kadar özel olan rüyalardan biridir ve rüya sahibinin soylu oluşuna işaret eder. Aileden gelen görgüye, terbiyeye, doğuştan gelen asalete tabir edilir. Bu rüyaileride bir düşünür, din ya da devlet adamı olacağı öngörülen birinin olduğu anlamına gelir. Dinde yeterliliğe ve güzel oluşa, yüksek imana, merhamete ve dini vecibeleri aksatmadan yerine getirmeye işaret eder.

Rüyada Taç Taktığını Görmek

Rüyasında taç taktığını gören kişinin, gerçekleşmesini en çok istediği hayalinin ve arzusunun gerçekleştiğini görmesini Allah kendisine nasip edecek demektir.Büyük mutluluk ve sevinç yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibi mutlulukların en büyüğünü ve en güzelini tatma şerefine nail olacaktır diye yorumlanır.

Rüyada Taç Toka Görmek

Rüyada taç toka görmek, hayırlı ve uğurlu olacak, kar getirip herkesi memnun edecek iş ortaklığına delalet eder. Aynı zamanda da gönül ortaklığı yapmaya yani muradını alıp, sevdiğine kavuşmaya yorulur.

Rüyada Taç Almak

Rüyada taç aldığını görmek, rüya sahibinin çocukluğundan başlayan başarılı çalışmalarına ve hayatı boyunca alacağı yeterlilik belgelerine tabir edilir. Kişi, ileride yüksek ve kaliteli bilgilerle donanmış bir öğretim görevlisi, hukuk ya da bilim insanı olabilir diye değerlendirilir.

Rüyada Tacın Kırıldığını Görmek

Rüyada tacın kırıldığını görmek, olumlu beklentiler içine girilen işlerden yana büyük hayal kırıklığı yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibi garanti gözüyle baktığı işten yana fayda bulamayacak ve hem maddi hem de manevi anlamda çöküş yaşayacak demektir.

Rüyada Taç Mahal’i Görmek

Rüyasında Taç Mahal’i gören kişinin hayatı bir süre karı da zararı da eşit şekilde devam edecek, hayatında olağan dışı bir gelişme ya da sürpriz yaşanmayacaktır.

İlme ve Kur'an-ı Kerim'e, çocuğa; Gümüş taç erkek için asalet ve saltanata, şeref ve itibara; altın taç malının eksilmesine, mekruh işlemeye, Altın ve diğer güzel taçlar kadın için evlenmeye, kocası hasta olan kadının tacını çıkarması eşinin vefat etmesiine, Tacını birinin düzeltmesi dinen salim olmaya, Tacın düşmesi ve çıkarılması üzüntü ve keder getirecek gelişmelere delalet eder.

Bu rüya, fazla mala, ilme ve çocuğa işarettir. Rüyayı gören kadın ise arab olmayan bir erkekle evlenmesine, erkekler için taç, kendisine nisbet edilen şeyin (kendi malı olan şeyin) elinden gitmesine işarettir. Çünkü altın, erkekler için mekruh ve makbul olmayan bir şeydir.Bir tücar başından tacın kaldırıldığını ve indirildiğini görse elinden malı gider. Eğer tacı başına makam sahibinin koyduğunu görse, dininde hataya düşer.Başından tacının alındığını gören melikin, mülkü elinden çıkar.Rüyada taç, ilme ve Kur'ana delalet eder.Çok kere rüyada taç giymek yeni bir çocuk veya şehire yahut da düşmanı kahr etmeye delalet eder.Bir kadın başında taç olduğunu görse, şeref ve saltanat sahibi yahut zengin bir kimseyle evlenmesine delalet eder.Rüyayı gören kadın hamile ise bir erkek çocuk doğurur.Erkek, rüyasında başında taç olduğunu görse, arap olmayan şehirlerden birisine vali tayin edilir.Başındaki tacını düzeltmek üzere bir kimse gelse, o kimsenin dini salim olur. Böyle bir kimse gelmediyse, nail olduğu saltanatında dini fasid olur. Bazen de erkeğin başında gördüğü tacı, zengin, neşeli ve şerefli bir kadınla evlenmesine delalet eder.Mücevheratla süslenmiş taç, sadece altın taçtan hayırlıdır. Taç, Acem mülkü, saltanat ve kişinin heybet ve azametidir.Mücevheratla süslü altın tacın başında olduğunu gören dul bir kadın, arap olmayan az hastalıklı, soylu, makam ve mal sahibi bir erkekle evlenir. Tac yalnız altından ise evleneceği erkek ihtiyar olur ve o kocadan miras olarak mal alır. Rüyayı gören hanım evli ise bir erkek çocuğu olur ve ev halkı üzerine şerefli bir kacsn olur.Bir kimse rüyada altın ve mücevherden tac giyse, saltanata nail olur ve bu vazifede din ve şeriatı zayi ederek nifak içerisinde bulunur. Kendisinin layık ve müstehak olduğu bir tacı giydiğini gören, kendi kavmine reis olacağına delalet eder.Kocası hasta olan bir kadının başındaki tacının kaçırıldığım görmesi, kocasının vefat edeceğine delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog