Arama

Rüyada Taha Suresi Görmek

Rüyada Taha suresini okuduğunu görmek, hayra işarettir.Rüyada Taha suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, çok sevaba, düşman üzerine galip gelmeye, hesabın kolaylaşacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyasında Tâhâ Sûresi'ni okuduğu­nu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin birtakım hayırlı işler yapmakla tanınacağına, din yolunda iyiliklere devam edeceğine, düşmanlarına üstün geleceğine, eğer gurbette ise evine döneceğine delalet eder.

İbn-i Şirin'in kavline göre, bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören; düşmanlarına galip gelir.Kirmani diyor ki: Hayırseverliği ile şöhret bulur. Her türlü kötülükten muhafaza olur. Dininde hatalı davranır, gaflet içinde kalır. Fakat, sonra bu halini düzeltir.Cafer-i Sadık şöyle diyor: Halka arasında dindarlığı ile tanınır.Nafi ve İbn-i Kesir diyorlar ki: Büyücülere düşman olur. Cenab-ı Hakk onun vasıtasıyle bunların bir çoğunu ortadan kaldırır.İbn-i Fuzale'ye göre rüya sahibi, teheccüd namazını ve hayır yapmayı sever. Dini emirlere uymakta gafil davranır. Sonra tevbe eder. Allah (C.C.) Hazretlerine tabi olur. Abdulgani diyor ki: Gurbette ise, ailesine kavuşur. Düşmanını yener ve müşriklerin (kafirlerin) helakine vesile olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog