Arama

Rüyada Taht Görmek

Rüyada taht görmek, hayırlara alamet eder. Rüyayı gören kişinin hayatının üstün başarılar ve zaferlerle geçeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin deyim yerindeyse elini attığı ve kafasına koyduğu işlerde muvaffak olacağına, yetenekleri ile ön plana çıkacağına, dikkat çekeceğine, çalışmaları ile takdir toplayacağına, alkış alacağına ve itibar göreceğine işaret eder. Rüya sahibinin bir insanın olabileceği en üst noktaya ulaşacağına yorulur.

Rüyada Taht Üzerinde Olduğunu Görmek

Rüyayı gören kişinin hayallerine kavuşacağına, hedeflerini tutturacağına, amaçlarına nail olacağına bu sayede ilerleyeceğine, kalkınacağına ve yükseleceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin istediği mesleği yapma ve edinmek istediği kariyeri de elde etme fırsatlarına sahip olacağına delalet eder.

Rüyada Tahtta Oturmak

Rüyada tahtta oturmak da tıpkı taht üzerinde olduğunu görmek gibidir. Rüyayı gören kişinin hayatındaki engelleri kaldırmayı bileceğine, emeklerinin ve çalışmalarının karşılığında hak ettiği yerlere geleceğine, makam, söz ve yetki sahibi olacağına alamet eder.

Rüyada Padişah Tahtı Görmek

Rüyayı gören kişinin işinde ehil ve yetkin kişi haline geleceğine, kendi işini kuracağına, bilgi ve becerileri ile yanında çalışan kimselere ışık tutacağına, onlara sanat öğreteceğine, yol göstereceğine ve ekmek sahibi yapacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin toplumun ve iş hayatının önde gelen saygın isimleri arasında olacağı anlamına gelir.

Rüyada Kral Tahtı Görmek

Rüyada kral tahtı görmek de padişah tahtı görmek gibi tabir edilir ve rüyayı gören kişinin şansının ve kısmetinin açık olacağına, bu durumun işinde başarılı olması ve mevki edinmesi için kendisine sayısız avantaj getireceğine, kendisinin de eline geçecek bu eşsiz fırsatları en doğru şekilde kullanmasını bileceğine yorulur. Rüya sahibinin adının herkes tarafından bilinir kişi olacağına, kendisinin de büyük ve önemli işler yapacağına işaret eder.

Kişinin eşine, insanın şeref duyacağı şeylere, binite, Döşemesiz taht üzerine oturmak yolculuğa yahut ölüme, Bekar kadının bahtı yüklenerek evine getirmesi evlenmesine delalet eder.

Rüyada görülen tahtın üzerinde döşemesi yoksa, yolculuğa işarettir.Bazı tabirciler taht, zevcedir, dediler. Melikin (devlet başkanı) evinde döşeli bir taht görse, so a onun üzerine çıksa mülke nail olur.Taht üzerinde olduğunu gören kimsenin, elinden çıkmış olan şey yine eline döner. Döşemeli bir taht üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinden gaflet eder, münafık bir kavim üzerine yükselir. Bir kimse, kendisinin güzel birtaht üzerinde olduğunu görse, devlet ve yüksekliğe, izzet ve şerefe nail olur.Taht ve üzerinde uyku uyunulan her şey rüya sahibinin hanımına ve hepsinin geçimlerine işarettir. Bazı tabirciler, tahtın, rüya sahibinin şerefleneceği,sevineceği zevce, gemiye ve her türlü binilecek şeylere işarettir, dediler. Döşemesi olmayan bir taht üzerinde olduğunu gören kimse ölür yahut uzak bir vere yolculuk yapar. Hanımıyla beraber bir taht üzerinde olduğunu görse, hanımıyla beraber zevk ve safa içerisinde yaşar. Bazı tabirciler, o kimsenin hanımıyla aralarında muhalefet meydana gelir, dediler.Kocası olmayan bir kadın tahtı yüklenerek evine girdiğini görse, birisiyle evlenir. Hasta olan bir kimsenin, rüyada tahtının kırıldığını görmesi, hastalıktan kurtulacağına, sıhhat ve afiyet bulacağına işarettir.

Rüyada taht görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Rüyanızda bir taht üzerine serilmiş bir halı veya bir kilim üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuk yapacağına, kişinin rüyasında altında bir şey serili ve üzerinde bir şey örtülü olduğu halde bir taht üzerinde yattığını görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün gelerek şerefe nail olacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'în yorumuna göre: Ehil bir kimsenin rüyasında bir taht'a oturduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir rütbeye erişeceğine, eğer ehil değilse kötü bir isim yaparak başına bir musibetin geleceğine işaret eder. Rüyanızda oymalı ve nakışlı bir taht görmeniz; sizin bir memuriye­te girerek o görevde doğrulukla halkın işlerini yapacağınıza, rüyanızda sandal ağacından yapılmış bir taht'a oturduğunuzu görmeniz; sizin yüksek bir memuriyete atanacağınıza yorumlanır.

Rüyada görülen tahtın üzerinde döşemesi yoksa, yolculuğa delalet eder. Zira, taht manasına olan «serimin isminde «yolculuk» manasına olan «seyr» vardır. Seyr ise harekettir.Bazı tabirciler taht, zevcedir, dediler.Melikin evinde döşeli bir taht görse, sonra onun üzerine çıksa mülke nail olur. Taht üzerinde olduğunu gören kimsenin, elinden çıkmış olan şey yine eline döner. Eğer sultan ise, saltanatı zayıflar, sonra kuvvetlenir.Döşemeli bir taht üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinden gaflet eder, münafık bir kavim üzerine yükselir.Eğer taht döşemeli değilse, yolculuğa çıkar. Eğer ayağı ayakkabılı ise, münafık bir kavimle yolculuk yapar.Bir kimse, kendisinin güzel bir taht üzerinde olduğunu görse, devlet ve yüksekliğe, izzet ve şerefe nail olur.Taht ve üzerinde uyku uyunulan her şey rüya sahibinin hanımına ve bilcümle geçimlerine delalet eder. Tahtlar, köle ve cariye gibi şeylere de delalet eder.Tahtın dışı, hanıma, iç tarajfı rüya sahibine, yukarısı erkek, aşağısı da kız evlada delalet eder.Bazı tabirciler, taht, rüya sahibinin şerefleneceği ve sevineceği zevce ve gemiye ve her türlü binilecek şeylere delalet eder, dediler.Bir kimsenin rüyada tahtı kırılsa yahut yapısı dağılsa, eğer o kimse vali veya hakimse melikin nazarından düşer. Rüyayı gören, itaatsiz bir kadınsa, kocasından ayrılır, hasta ise ölür.Eğer kocası hasta ise, vefat eder, yahut kocası onu terkederek başka bir yere gider.Bazen de taht, kocaya, ayakları tarafında olan yeri de hizmetçiye, kap, kaçak vs. gibi evin eşyalarına delalet eder.Döşemeli meçhul bir taht üzerinde olduğunu görse, rüya sahibi evli değilse, evlenir. Hanımı hamile ise, erkek bir çocuğu dünyaya gelir.Döşemesi olmayan bir taht üzerinde olduğunu gören kimse, ölür yahut uzak bir yere yolculuk yapar. Eğer hasta ise ölür, kazancı denizcilikle temin edilen birisi ise, gemi kaptanı olur. Hanımıyla beraber bir taht üzerinde olduğunu görse, hanımıyla beraber zevk ve safa içerisinde yaşar. Bazı tabirciler, o kimsenin hanımıyla aralarında şer ve muhalefet meydana gelir, dediler.Kocası olmayan bir kadın tahtı yüklenerek evine girdiğini görse, birisiyle evlenir. Hasta olan bir kimsenin, rüyada tahtının kırıldığını görmesi, hastalıktan kurtulacağına, sıhhat ve afiyet bulacağına delalet eder.

Rüyasında üzerinde halı, kilim, şilte vb. serili bir taht üzerinde oturan, yolculuğa çıkar. Üstünde böyle yaygı bulunan bir taht üzerine yatıp vücudunu örtülü gören; düşmanını kahreder ve mevki sahibi olur. Dinden uzak birinin böyle bir taht üzerinde uyuduğunu görmesi, idam edileceğine işarettir. Bir rivayete göre, dinde gaflete düşer.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bir memleketin tahtına oturduğunu gören ehilse, devlet başkanı olur. Bu vazifeye layık olmayan biri için rüya, kötü şöhret ve musibete, felakete işarettir. Oymalı, nakışlı bir taht üzerinde oturan, halkın işleriyle meşgul olacağı bir makama gelir. Sandal ağacından imal edilmiş bir taht gören ve bilhassa oturan, iyi şöhret yapmasına vesile olacak bir memuriyete geçer.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla ifade ediyor: İtibar, mevki, kudret ve yerine getirilecek emir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog