Arama

Rüyada Takunya Görmek

Rüyada takunya görmek, güzel olaylara rivayet eder. Uzun zaman önce girilmiş olan ancak karşılaşılan kötü durumlardan ötürü bir türlü düze çıkarılamayan bir işte çok hayırlı adımlar atılacağına, refaha erileceğine, uzun yıllardan beri hayali kurulan herşeye kavuşulacağına, üzüntülerin sona ereceğine, kavgaların biteceğine, büyük bir rahatlığa erilecek bir çalışma gerçekleştirileceğine ve mal mülk sahibi olunacağına rivayet eder.

Rüyada Altın Takunya Görmek

Sağlık sorunlarının kısa zaman içinde tedavi edileceğine, düşülen zor durumlardan yakın zaman içinde kurtuluşa erileceğine, zararların sevilen kişilerin vereceği destek sayesinde telafi edileceğine, mutluluk ve sevinç dolu olaylar yaşanacağına, zor zamanların, sıkıntıların ve parasızlığın geride kalacağına ve yeni bir hayatın başlayacağına işaret eder.

Rüyada Takunya Hediye Almak

Çok büyük bir istek ve arzu duyulan bir hayalin yakın zaman içinde gerçekleşeceğine, hastalıkların şifa bulacağına, kırgınların ve küskünlerin barışacağına, evsizlerin ev sahibi olacağına ve hasret çekenlerin sevdikleri kişilere kavuşacaklarına tabir edilir.

Rüyada Tahta Takunya Görmek

Huzurlu bir aile hayatı yaşanması sayesinde işlerin her geçen gün daha iyi bir hal alacağına, sorunların teker teker çözüme kavuşacağına, zorlukların biteceğine, gayrimenkul işiyle ilgili bir ortaklık kurulacağına, zarar edilen işlerin kara geçirileceğine ve rahata erileceğine alamet eder.

Rüyada Beyaz Takunya Görmek

Sevilen kişiler ile girilen çalışmaların çok sabır gösterilmesi ve büyük emek verilmesi sayesinde iyi yerlere geleceğine, zenginliğin kapılarının açılacağına, zor günlerin sona ereceğine, işlerin yoluna sokulacağına, atılan adımların daha sağlam ve daha özgüvenli atılmasını sağlayacağına ve mutlu olunacağına delalet eder.

Rüyada Takunya Kaybetmek

İşlerin bazı sorunlardan ötürü çok sıkıntılı ve sorunlu durumlara düşeceğine, maddi ve manevi olarak zarar edileceğine ve uzun zaman sonra ilk kez kötü haber alınacağına yorulur.

Yolculuğa, ortağa, evin hanımına, dosta, dadıya, Takunya satın aldığını fakat onunla yürüyemediğini görmek evlenmeye, yürümek ise evlenmeye, Takunya kayışının kopması yolculuğu iptal etmeye, Tek takunya ile yürümek eş ve dosttan ayrılmaya, Takunya takvayya, tövbe etmeye de delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Takunyacı,Terlik.)

Rüyada görülen takunya, zevce, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.Rüyada takunya satın aldığını ve onunla yürümediğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Onlarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada takunyalarının kayısının kırıldığını gören kimse, yolculuğu terkeder.Rüyada tek takunya ile yürüdüğünü gören kimse, kocası veya ortağından ayrılır. Rüyada takunyalarını çıkardığını gören kimse, memur olur.Rüyada takunyalarını kaybettiğini gören kimsenin, bineği çalınır.Rüyada takunyalarının düştüğünü gören kimsenin, hanımının tutumu zemmedilir. Müşterek takunyalar, kız çocuğuna işarettir. Takunyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla; ağaçtan olursa, karıştırıcı bir kadınla, töbir edilir.

Rüyada görülen takonya, zevce, köle, dadı, dost, ortak ve yolculuktur.Rüyada takonya satın aldığını ve onunla yürümediğini gören kimse, bir cariye satın alır. Veya bir kadınla evlenir. Onlarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere yolculuk yapar.Takonya kadınla tabir edildiğinde, o kadının hal ve durumu tabirce takonyanın rengine muvafıktır. Şöyle ki, eğer takonyanın rengi yeşil olursa, o kadın saliha ve mütedeyyine; siyah olursa, zengin; sarı olursa, hasta; kırmızı olursa, bezeklidir.Rüyada takunyalarının kayışının kırıldığını gören kimse, yolcula-ğu terkederek mukim olur.Rüyada yamalı bir takonya giydiğini gören kimse, diğer bir kocadan çocuğu olan bir kadınla evlenir.Rüyada ökçesiz bir takonya gören kimsenin hanımı, hamile kalmaz.Rüyada tek takonya ile yürüdüğünü gören kimse, kocası veya ortağından ayrılır.Rüyada ayakkabılarını dikiciye verdiğini gören kimse, bir kadına pezevenklik yapar.Ayakkabılarının suya düştüğünü ve kaybolduğunu gören kimsenin, hanımı ölür. Eğer ayakkabısını bulsa veya sudan çıkarsa o kimsenin hanımı ölüme yaklaştıktan sonra hastalığından kurtulur.Rüyada takunyalarını çıkardığını gören kimse, memur olur. Çünkü Cenab-ı Hak: «Haydi papuçlannı çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi, «Tuva» dasuı» (Sure-i Ta'ha, ayet 12) mealindeki ayet işaretince, Musa (A.S.)'m velayete nailiyeti, Firavun ve kavmine galibiyeti, papuçlannı çıkardıktan sonra olmuştur.Rüyada takunyalarını kaybettiğini gören kimsenin, eşek veya bineği çalınır. Rüyada takonyalannm düştüğünü gören kimsenin hanımının tutumu zemmedilir.Müşterek takonyalar, kız çocuğuna delalet eder.Rüyada, alametli, nişanlı, yeni, birbirlerine uygun, düzgün ve henüz kayışları takılmamış bir takonya giydiğini gören kimse, bakire bir kızla evlenir.Eğer takunyalarla mahallede dolaşırsa, o kimse bir kadınla cinsi münasebette bulunur.Takonya ile azimli bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, hac yolculuğuna çıkar.Takunyaların kayışının kesildiğini gören kimse, kefaletten kurtulur.Takonyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla; ağaçtan olursa, kanştırıcı bir kadmla, sığır derisinden olursa, arap olmayan bir kadınla, at derisinden olursa, arap olan bir kadınla, yırtıcı hayvan derisinden olursa sultanların zalim hanımlariyle tabir edilir.Takonya ile yürürken tekinin ayağından çıktığını gören kimse, kardeşinden veya ortağından ayrılır.Keten takonyalar mesture ve Kur'an okuyan bir kadına delalet eder. Takonya erkek kardeşe de delalet eder. Takonyanın kardeşe delalet edeceği de söylenmiştir.Rüyada takonya görmek, günahkar için tevbeye veya düşmanlıklara veya alamet ve nişana yahut sırrını gizlemek arzusunda bulunan kimsenin, sırrını açıklamasına delalet eder.Bir kimse cam ve billurdan olan takonya üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin adi ve sözünde sebat ve devamı olmayan münafık, koğucu ve bu durum ile meşakkat içinde bulunan bir adam olduğuna delalet eder.

Rüyada ağaçtan imal edilmiş takunya görmek; fakirlikle yorumlanır. Takunya giydiğini görenin, hizmetkarlarıyla arası bozulur veya onlardan ayrılır. Takunyası yananın, hizmetkarı vefat eder. Ayağına demir nalın giyen, hizmetkarlarına hakim olur.Ebu Said'ül Vaaz'a göre, ağaç nalın; münafık bir kadınla tabir edilir. Bu takunyayı giyen, böyle iki yüzlü fitne ve fesat bir kadınla evlenir. Giymez ise zararı yoktur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog