Arama

Rüyada Tapmak Görmek

Rüyasında ateşe taptığını gören, zalim devlet büyüklerine yardımcı olur. Kızgın ateşe tapan, haram peşinde koşar. Kızgın ateş; zalim bir idarecidir.Ağaçtan yapılmış bir puta tapan, münafık bir adama yakın olur. Dedikodu ve yalan yoluyla ahbaplık tesis eder. Altından imal edilmiş put gören, istemediği bir işe başlar ve zarara uğrar. Bakır, demir, kurşun ve emsali bir madenden put görmek; dünyayı istemektir. Taştan put; katı kalpli bir adama yakın olup ondan fayda görmeye delalet eder. Toprak put; faydasız biriyle arkadaş olmaktır. Puta tapmak, iyiye yorulmaz. Günah ve zarara işarettir. Gümüş put, bir kadın için layık olmayan mua-melede bulunmaktır.Cafer-i Sadık bu rüyayı, yalancı, batıl sözlü ve hilekar bir insanla ifade ediyor.Abdulgani'ye göre, rüyasında puta taptığını gören; Allah'ı unutarak, batıla yönelir. Altından puta tapan, Allah'a ibadet etmeyen bir adama yakın olur ve ondan zarar görür. Bir rivayete göre malı gider. Dinde gevşek olur. Gümüş puta tapan; bir kadına fesatla erişmek için, dinini kullanır. Gördüğü puta ibadet etmeyen, çok mala kavuşur.Bazı tabircilere göre put; insanı ibadetten alıkoyan, mevki, mal, sevgili, eş, evlat vb. şeylere işaret eder. Yanında put olduğunu gören, başka mezhepten yahut sağır, dilsiz, iz'ansız bir kadınla evlenir ve onun gibi bir evladı olur. Put, bir kadının veya çocuğun aşkına da delildir.İbrahim El Eş-as diyor ki: Rüyada put görmek; işlerde sebata delalettir. Bir putu kırdığını, devirip, sürüklediğini gören; büyük bir makama nail olup, düşmanını yener.Bir rivayete göre put; güzel, akıllı ve ağır başlı bir kadınla başka bir görüşe göre, ahmak ve kibirli bir kadınla yorumlanır. Kıymetli bir madenden yapılmış güzel bir put alan, güzel bir kadınla evlenir. Put bunun aksi ise, kadın çirkin ve ahlaksızdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog