Arama

Rüyada Tavan Görmek

Rüyada tavan görmek, hayırlara delalet eder. Makam ve rütbe sahibi olmak, değer kazanmak, saygınlık elde etmek ve soylular arasına girmek anlamına gelir.Rüya sahibinin geleceğinin çok parlak olduğu anlamına gelir. Rüyada tavan gören kişinin başı dik ve mağrur kimse olduğu, ideallerinin de yüksek olduğu anlamına gelir. Kişi, hiç arkasına bakmadan, geleceği planlıyor demektir. Bu rüyayı gören kişi, tahsil hayatında, iş ve aşk hayatında da çok başarılı ve mutlu olacak demektir.

Rüyada Tavan Çökmesi

Rüyada tavanın çökmesi hiç iyi değildir, büyük bir musibet yaşanacağına, hane halkının başına çok vahim bir olay geleceğine işaret eder. Gözyaşı olarak yorumlanır ve insanları mateme sürükleyecek çok acı bir şeyin yaşanacağı ile tabir edilir.

Rüyada Tavan Çatlaması

Rüyada tavanın çatladığını görmek de hayırlara yorulmaz. Evde yaşanacak tatsızlıklara, münakaşalara ve kavgalara işaret eder. Hane halkının geçim derdine ve yokluğa düşmesinin yanı sıra fikir ayrılıklarının da yaşanacağı anlamına gelir. Aynı zamanda çatırdamaya başlayan evliliklere delalet eder.

Rüyada Tavan Akması

Rüyada tavan akması, geçmişte yaşanan bir acının henüz taze olması ya da yeniden hatırlanarak tazelenmesi nedeni ile insanların üzülüp, gözyaşı akıtmasına tabir edilir.Hiç unutulmayacak kadar büyük bir acının bazı ritüeller nedeni ile sürekli hatırlanacak olması anlamına gelir.

Rüyada Tavan Boyamak

Rüyasında tavan boyadığını gören kişinin, mevcut olan hayatından bir nebze sıkıldığı ve hayatında bazı yenilikler yapmaya karar vereceği yorumu yapılır. Rüya sahibi başka bir eve taşınmak isteyebilir, yeni arkadaşlıklar edinip farklı ortamlara girme arzusunda olabilir ya da tatile çıkabilir.

Rüyada Tavanarası Görmek

Rüyada tavanarası görmek, rüya sahibinin içine kapanmasına, kendine dönüp, kendi kendisiyle vakit geçirmek istemesine işaret eder.

Değerli bir adama; Ahşap tavan gururlu, toprak tavan mütevazi insana, beton tavan kaba saba insana;Tavanın çökmesi afete yahut evin erkeğinin vefatına, Tavandan üzerine bir şey düşmesi korku ve üzüntüye, tavanda görülen çatlaklık gün ışığı yahut gökyüzzü görülürse hayra, manevi derecelere, Tavandan su damlaması gözyaşına, Tavanın hasar görmesi nimetin azalmasına, Açık renkli ve berrak tavan mutululuğa ve iç huzuruna; kirli ve koyu renk tavan iç sıkıntısına, Tavana çıkıp oradan inememek hapse girmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Tavanarası.)

Rüyada görülen tavan kadri yüce bir adamdır. Eğer tavan ağaçtan ise o gururlu bir adamdır. Rüyada tavanı kendi üzerine düşüyor gibi gören kimseye kadri yüce bir kimse tarafından korku erişir.Bir evin tavanından kendi üzerine toprak düştüğünü ve elbiselerine dokunduğunu gören kimse korkudan so a mala nail olur.Eğer rüyada evin tavanının ağacının kırıldığını görse, gökten inecek bir afet ve bela sebebiyle ev sahibinin ölecegine işarettir.Bir kimse rüyada evinin tavanına girdiğini ve oradan gökyüzünün görülmez olduğum görse, o kimsenin evine hırsız girer ve eşyalarını çalar.Bir kimse evinin tavanının yıkıldığını görse ev sahibinin öleceğine işarettir.Bir kimse rüyada evinin damladını görse o evde bir hasta veya bir ölü üzerine ağlanacağına işarettir. Rüyada evinin tavanında olduğunu ve oradan inmek istediği halde inemediğini gören kimse hapse gireceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında evinin tavanının çöktüğünü görmesi; o kimsenin veya o evde oturanların vefat edeceğine, tavanının aktığını veya damladığını görmesi; o kimsenin bir ölü için ağlayacağına veya bir hastanın şifa bulması için dua edeceğine yorumlanır. Rüyanızda evinizin tavanının toprak veya kiremitlerinin uçtuğunu görmeniz; malınızın elinizden giderek muhtaç duruma düşeceğinize ve elinizde bulunan nimetlerin Allah tarafından elinizden alınacağına, rüyanızda evinizin tavanında ot bittiğini görmeniz; birtakım kimselerin hile ve tuzaklarına maruz kalacağınıza, rüyanızda evinizin tavanının varıldığını görmeniz; istemediğiniz bir işi yapacağınıza delalet eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında bir evin tavanının yıkılmak üzere olduğunu görmesi; o kimsenin iyi kalpli birisi tarafından korkutulacağına, kişinin rüyasında tavandan toprak döküldüğünü ve elbisesinin kirlendiğini görmesi; o kimsenin eline mal geçeceğine, kişinin rüyasında tavanın direklerinden birisinin kırıldığını görmesi; o kimsenin bir felâkete maruz kalarak evinin halkının vefat edeceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinin tavanına çıktığını ve inmek istediği halde inemediğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında odasının tavanının başına yıkıldığını ve kendisinin de altında kaldığını görmesi; o kişinin bir musibete maruz kalacağına işaret eder.

Rüyada görülen tavan kadri yüce bir adamdır. Eğer tavan ağaçtan ise o gururlu bir adamdır.Rüyada tavanı kendi üzerine düşüyor gibi gören kimseye kadri yüce bir kimse tarafından korku erişir.Bir evin tavanından kendi üzerine toprak düştüğünü ve elbiselerine dokunduğunu gören kimse korkudan sonra mala nail olur. Eğer rüyada evin tavanının ağacının kırıldığını görse, gökten inecek bir afet ve bela sebebiyle ev sahibinin öleceğine delalet eder.Bir kimse rüyada evinin tavanına girdiğini ve oradan gökyüzünün görülmez olduğunu görse1 o kimsenin evine hırsız girer ve eşyalarını çalar.Bir kimse evinin tavanının yıkıldığını görse ev sahibinin öleceğine delalet eder.Bir kimse rüyada evinin damladığını görse o evde bir hasta veya bir ölü üzerine ağlanacağına delalet eder.Rüyada yağmurun tavanda bulunan topraklan giderdiği gören kimse fakir olur ve elindeki nimeti gider.Rüyada evinin tavanında olduğunu ve oradan inmek istediği halde inemediğini gören kimse hapsedilir.Ev üzerinde bulunan kiriş ve kolonlar, münafıkların işlerini üzerine alan münafık bir kimse ile tabir edilir. Eğer o kolon kınlsa mezkur münafık da ölür.Rüyada evinin tavanının kendi üzerine düştüğünü gören kimseye bir azap isabet eder.Bir kimse rüyada yıldızlann evinin tavanı altmda olduğunu görse o kimsenin tavanı harap olarak yıldızlann görülmesine sebep olur.

Evinin tavanının yıkılması, düşmesi, aileden birinin, muhtemelen hane sahibinin vefatına işarettir. Tavanının aktığını gören, hastalık yahut ölüm sebebiyle ağlar. Kiremit gibi bazı şeylerin gittiğini gören fakir düşer. Tavanın üzerinde ot bittiğini gören, bir takım insanların hilesine kanar. Tavanın yarılması, mekruh, kötü, çirkin bir işe delalettir. Tavanın güzel ve süslü olması sahibinin mevki ve itibarına işarettir.Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Tahta tavan; yüksek makamdaki birine delalet eder. Tavan direklerinin yıkıldığını görmek; münafık birinin ölümüne işarettir.Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Tavan; kıymetli bir kişiyle tabir olunur. Bir evin tavanının yıkılmak üzere olduğunu gören, böyle bir insan yüzünden korkuya düşer. Tavandan dökülen toprağın elbisesine bulaştığını gören, bu sıkıntıdan sonra mala kavuşur. Tavan direklerinden birinin yıkılması, hane sahibinin bir afet yüzünden ölmesidir. Tavanın aralıklarından gökyüzünü görenin eşya-ları, bir akrabası tarafından çalınır. Tavanın üstüne çıkıp, inemeyen; hapse girer. Tavanı tutan direk; münafık (iki yüzlü, gizli kafir) ve makam sahibi biri ile yorumlanır. Bu direğin düşmesi, o şahsın azline işarettir. Tavanın yıkıldığını, ve bunun altında kaldığını gören, bir felakete uğrar, azap görür. Oda tavanın altında yıldızlar görenin, evi yıkılır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog