Arama

Rüyada Tavla Görmek

Rüyada tavla görmek, rüya sahibinin nefsine yenilmeyeceğine, kötü yollardan ekmek sahibi olmayacağına, zina edip eşini başkaları ile aldatmayacağına, Allah’ın hayırlı ve güzel kullarından olmayı başaracağına, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında yüksek mevkilere erişmek ve ulu kişilerden olmak adına savaşacağına alamet eder. Meslek hayatında zirveye ulaşmaya ve böylece adını tüm cihana yaymayı başarmaya tabir edilir.

Rüyada Tavla Oynamak

Rüyada tavla oynamak, iki şekilde tabir edilir. Rüya sahibinin rüyasında tavla oynadığını ama kaybettiğini görmesi o kişinin hayatında yaşayacağı şanssızlığa, üzüntüye ve kapılacağı umutsuzluk, çaresizlik ve yalnızlık duygusuna işaret ederken rüya sahibinin tavlada kazandığını görmesi de hayatında her şeyin istediği gibi gideceğine, yüzünün güleceğine ve çok mutlu olacağına delalet eder.

Rüyada Tavla Zarı Görmek

Rüyada tavla zarı görmek, özel hayat için şans ve uğur anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin sevdiği kişiden yana hayır göreceğine, yüzünün güleceğine, onunla ağız tadı içinde mutlu ve güzel günler geçireceğine işaret eder.

Rüyada Tavla Pulu Görmek

Rüyada tavla pulu görmek, ticaret hayatında güçlenmeye, işleri büyütmeye, daha fazla gelir sahibi olmaya, bu sayede de hem ekmekten hem de paradan yana zenginlik yaşamaya rivayet edilir.

Rüyada Tavla Satın Almak

Rüyada tavla satın almak, rüya sahibinin artık hayatının kontörlünü kendi eline alacağına, bundan sonra her türlü adımı kendi bildiği gibi atacağına ve sadece kendi yüreğinin sesini dinleyeceğine işaret eder.

Rüyada Tavla Taşı Görmek

Rüyada tavla taşı görmek, eksik, hatalı ve yanlış iş yapmaya, insanlar arasında rezil olmaya, gözden ve değerden düşmeye tabir edilir. Rüyayı gören kişinin mal varlığını ve kazancını arttırmak için nefsine yenileceğine ve Allah katında günahkâr olacağına yorulur.

Tavla oynamak isim yapmaya, yükseklik ve şerefe; Bazen tavla oynamak fasık ve günahkar kimselerle düşüp kalkmaya, istihza ve alay konusu olmaya delalet eder.

Rüyada tavla oynamak, isim, yükseklik, izzet ve rütbedir. Çünkü tavla oyunu iktidarlı kimselerin oyunudur. Bazen de rüyada tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık halinde istihza ve muhalefet gibi kazanacağı şeye delalet eder. Bazen de tavla oyunu, fasık ve günahkar kimselerle düşüp kalkmaya delalet eder.Bir kimsenin rüyada tavla oynaması, o kimsenin rezil olup olmayacağını bilmediği isyana başlamasına delalet eder. Bazı tabirciler, rüyada her oyun hileye, tavla oyunu ise, günah içerisinde kazanca delalet eder, dediler. Tavla oyunu, batıl bir iştir.Bir kimsenin rüyada tavla tahtasını bir yerde açılıp meydana konulmuş ve onunla oyun oynanıyor görmesi, o yerde işsizlerin ve mü-tekaidlerin olmasına ve hak üzerinde bulunmalarına delalet eder. Eğer o tavlayla oynanıyorsa, o kimselerin zalim güruhu ve ekabir takımından haddi tecavüz eden birtakım kimseler olduklarına delalet eder.Bir kimse tavla oynadığını görse, rızık ve maişeti için başkasına galip gelmesinden dolayı şer ve düşmanlıkta bulunmasına delalet eder.

Rüyada dama ve tavla oynamak; batıl ve zararlı şeylerle meşgul olmaya ve günah işlemeye delalettir. Ticarette zarar, şerefte noksandır. Bu Ebu Said'ül Vaaz'ın yorumudur. (Ayrıca bkz. Satranç)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog