Arama

Rüyada Terzi Görmek

Rüyada terzi görmek, ayıp örten, anlayışlı ve halden anlayan kimse ile tabir edilir. Bu kişi uzlaşmadan, iyilikten ve güzellikten yana olan kişidir ve ağız tadının bozulmaması için tüm iyi niyeti ile elinden geleni yapar, küs olan kişileri barıştırır. Evde kardeşler küsse ya da kavga edip birbirine düşman olsa hiç dayanamaz, iki taraf için arada hakkaniyetli bir hâkim görevi görür, ne yapar eder onları birbiriyle barıştırır diye tabir edilir.

Rüyada Terzi Olduğunu Görmek

Rüyada terzi olduğunu gören kişi, olaylara pozitif ve objektif yaklaşan, haksız olana haksız olduğunu haklı olana da haklı olduğunu söyleyen kişi olarak tanımlanır. Bu kişi büyük ihtimalle rüya sahibinin kendisi olmakla birlikte bazen de yakınındaki bir kişi olduğu şeklinde değerlendirilir.

Rüyada Dikiş Dikmek

Rüyasında dikiş diktiğini ve ortaya çok güzel bir parça çıkardığını gören kişi, hedeflediği ve yoğunlaştığı bir konuda başarı sağlar. Fakat eğer dikiş dikmeyi bir türlü beceremiyorsa o halde rüya sahibi muradına eremeyecek demektir.

Rüyada Elbise Dikmek

Rüyasında elbise diktiğini gören kişinin çevresindekilerle arasında onları da ilgilendiren bir konuyla ilgili olarak büyük bir anlaşmazlık çıkar ve yollar ayrılır. Herkes kendi yoluna gider. Büyük tatsızlık ve kavga anlamına gelir.

Rüyada Yırtık Dikmek

Rüyada yırtık olan her hangi bir şeyi dikmek, içine şeytan girdiği ve aklına fesat düştüğü halde rüya sahibinin kendisine yenik düşmemesine tabir edilir. Rüya sahibi, aklındaki kötülüğe yani kendine rağmen doğru yoldan vazgeçmeyecek demektir.

Rüyada Elbise Diktirmek

Rüyasında bir terziye ya da herhangi birine kendisi için elbise diktirdiğini gören kişi dinle çok alakadar olur ve hak yolunda pek çok hayır işi yapar, beş vakit namazını da kılmayı ihmal etmez.

Katibe, nikah kıyan memura, insanların arasını bulan kimseye, ülfet ve ünsiyete, hoş geçime delalet eder.

Rüyada terzi görmek, ülfete ve insanların arasını ıslaha işarettir. Bazen terzi, katibe ve nikah kıyan kimseye işarettir. Terzi görmek, kendisinden geçen bir şeyi yerine getirmeye çalışan adama veya işlediği işten pişmanlıkduyan kimseye işarettir. Terzinin kendisi için bir şey dikmesi dininin güzelliğine işarettir. 1yi beceremediği halde bir şeyi diktiğim görse, toplanması mümkün olmayan dağınık ve müteferrik işleri bir araya toplamaya çalışır. Kadın için elbise diktiğini gören kimseye, sıkıntı isabeteder. Rüyada yırtık ve sökük terzi görmek, iyiliğe ve sevaba ya da hastalıklardan afiyet bulmaya işarettir.Bir kimse rüyada hanımın elbisesinin yırtılıp avret yerinin açıldığını görse ve kendisi oraya dikiş yamalayarak örtse, o kimse hanımına çirkin bir şey isnat eder, so a da ondan özür diter. Bir kimse rüyada kendi yırtık elbisesiniyamaladığını görse o kimse akrabalanna düşman olur ve hayırsız kimselerle arkadaşlık yapar. Bazı tabirciler, sökük ve yırtıcı dikmek günahtan dönmektir. Bazıları da mazlum ve hak sahibi ite helallaşmaksızın batıl birşey ile özür dilemektir, dediler.

Rüyanızda kendiniz için elbise veya çamaşır dikildiğini görmeniz; sizin kendinizi düzelteceğinize, rüyanızda dikiş diktiğinizi, fakat iyi dikemediğinizi görmeniz; sizin iki tarafı uzlaştıracağınıza, fakat bunu başaramayacağınıza, rüyanızda hanımınız için bir şey diktiğinizi görmeniz; sizin eziyet göreceğinize yorumlanır.

Rüyada terzi görmek, ülfete ve insanların arasını ıslaha delalet eder. Bazan terzi, katibe ve nikah kıyan kimseye delalet eder.Terzi görmek, kendisinden geçen bir şeyi yerine getirmeye çalışan adama veya işlediği işten pişmanlık duyan kimseye delalet eder.Terzinin kendisi için bir şey dikmesi dininin güzelliğine delalet eder.İyi beceremediği halde bir şeyi diktiğini görse, toplanması mümkün olmayan dağmık ve müteferrik işleri bir araya toplamaya çalışır. Kadın için elbise diktiğini gören kimseye sıkıntı isabet eder.

Rüyasında kendisi için elbise vb. diken, nefsini ıslah eder. Güzel dikiş dikemediğini gören, karışıklıkları düzeltmeye çalışır. Fakat, muvaffak olamaz. Karısı için bir şey diken, mihnet çeker.Kirmani demiştir ki: Terzi; dağınık işleri düzelten, halkın arasını bulan bir adamla tabir olunur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog