Arama

Rüyada Tevrat Görmek

Tevret görmek 'kitap ehli4 dediğimiz hırıstiyan ve musevilere, kaybolan kimse ile bir araya gelmeye, kaybolan bir şeyin bulunmasına; Tevratın değişikliğe uğramamış asıl şeklini görmek Peygaberimizi (s.a.v.) görmeye, hikmete, ilim ve hidayete ermeye, Tevrrat okumak sapık mezheplere ilgi duymaya, Tevrat görmek bazen ihanet etmeye, sözünde durmamaya delalet eder.

Rüyanızda Tevrat okuduğunuzu görmeniz; sizin Musevi olan bir kimse ile dostluk kuracağınıza veya onunla ortak bir iş yapacağınıza ya da onun önerilerine uyarak bir işe girişeceğinize işaret eder. Rüyada Tevrat okunduğunun görülmesi; büyük insanlardan destek alınacağına, onlardan hayır ve menfaat görüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yüksek sesle Tevrat okuduğunu veya okunduğunu görmesi; o kimsenin bir düşmanlığa maruz kalacağına ve sonunda arzu ve isteklerinin yerine geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir başkasına Tevrat okumasını öğrettiğini görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine işaret şeklinde tabir olunur. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyanızda kitaptan değil de ezberden Tevrat okuduğunuzu görmeniz; sizin biraz mücadele ettikten sonra zafer kazanacağınıza, rüyanızda yanınızda Tevrat olduğum görmeniz; düşmanlarınıza karşı üstün geleceğinize delaletle yorumlanır.

Tevrat okumayı bilmeyen bir kimsenin rüyada tevrat okuması, Kaderiye ve Cebriye mezhebine tabi olan kimse ile tabir edilir.Müslüman melikin rüyasında yanında bir tevratın olduğunu görmesi, düşman şehirlerinden birini fethetmesine delalet eder. Yahut istediği şekilde düşmanla anlaşma yapar. Rüyayı gören alim ise, ilmi artar. Yahut bildiği bir şeyde bid'ata sapar. Ya da nefsinin isteklerini yerme getiren kimselere uyar.Bazan tevrat görmek, kaybolan kimse ile bir araya gelmeye ve kaybolan malın bulunmasına delalet eder. Bazı kere de bu rüya, ehl-i kitaba delalet eder.Tevrat'ı gören bekar ise başka bir milletten bir kadınla evlenir. Bazı kere de Tevrat'ı gören kimsenin yolculuğu çok olur. Çünkü Tevrat'ta efsar (*) vardır. Hanımı hamile ise şüpheli bir çocuk doğurur. Diğer kitaplarda da hüküm böyledir.Bazan bu rüya, sahipsiz bir kadınla evlenmeye, Bazen de dinini bozmak isteyenlerle oturup kalkmaya delalet eder.Tevrat'tan başka diğer kitap ve suhufu görmek, iş sahipleri için izzet ve hürmete delalet eder.Tevrat ve İncil'i görmek, Peygamberimizi (A.S.) görmeye delalet eder. Tevrat ve İncil görmek, hainliğe, ahdi bozmaya ve ruhsatlı işleri işlemeye delalet eder. Yine Tevrat'ı görmek, hikmet, ilim ve hidayetle de tabir edilir.Hanımı hamile olan bir kinişe elinde Tevrat'ı görse bir kız çocuğu Olur. Çünkü Tevrat'ın ismi müennestir.(*) Efsar Sifr'in çoğuludur.Tevratın beş kitabından birine verilen isim.

Rüyasında Tevrat okuyan, büyüklerden hayır ve menfaat görür. Kuvveti artar. Yüksek sesle Tevrat okumak; düşmanlıktan sonra zafere ve arzuya nail olmaya işarettir. Birinin kendisine Tevrat öğrettiğini gören, fayda sağlar.Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Tevrat rüyası faziletli bir zat ile tabir olunur. Tevrat'ı ezberden okuyan, düşmanına galip gelir. Ne olduğunu anlamaksızın Tevrat okuyan, Kaderiye, Cebriye gibi sapık mezheblere yönelir. Müslüman bir devlet başkanının yanında Tevrat görmesi, fetihler yapacağına, düşmanını dize getireceğine delalet eder. Bir alimin aynı rüyayı görmesi; ilminin artmasına veya bid'at çıkararak batıla sapmasına, dinden uzaklaşmasına işarettir.İbn-i Şirin ve Nafi'ye göre Tevrat görmek: Gaip ile beraber olmaya, kaybı bulmaya delildir. Rüya sahibi bekarsa, başka millete mensup biriyle evlenir. Çok yolculuk eder. Karısı hamile ise, doğacak çocuğun babasının kimliği meçhuldür. Bundan başka rüyayı gören, ailesinin müsaadesini almaksızın evlenir. Dini inancını bozacak kimselerle arkadaş olur. Ehil ise kitabı olur.İbn-i Fuzale'nin yorumu ise şöyle: Tevrat görmek; işlerin düzelmesine, hükumet için kudrete, dindarlar için, Hz. Peygamberimiz (S.A.V.)i görmeye, alimler için ilme ve hidayete delalettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog