Arama

Rüyada Tükürük Görmek

Rüyada tükürük görmek, şans, uğur ve kısmet olarak yorumlanır. Mutluluğun ve bolluğun hâkim olduğu, rahat, güzel ve huzurlu bir hayat sürmeye, keyifte, afiyette ve hoş sohbette olmaya, darlık ve kötü gün görmemeye işaret eder. Maddi imkânların çokluğuna, işlerin verimine ve bereketine tabir edilirken, rüya sahibinin henüz genç yaşlarındayken zengin ve lüks bir hayatın sahibi olacağına delalet eder.

Rüyada Yere Tükürmek

Rüyada yere tükürmek, iki şekilde tabir edilir. Bazen malın ve paranın gittikçe artmasına, servetin büyümesine, sahip olunan toprakların ve emlağın çoğalmasına alamet ederken bazen de kusurlu, eksik ya da hatalı işler yaparak, toplum içinde küçük düşmeye ve rezil olmaya işaret eder.

Rüyada Birinin Üzerine Tükürmek

Bir kişinin rüyasında birinin üzerine tükürdüğünü görmesi, o kimseyle arasında çok tatsız ve üzücü olaylar yaşanacağına, aralarındaki iletişimin bozulacağına, anlaşmazlıkların baş göstereceğine ve rüya sahibinin üzerine tükürdüğünü gören kişiye büyük haksızlık edeceğine tabir edilir.

Rüyada Yutkunmak

Rüyada yutkunmak ama bir türlü tükürememek, rüyayı gören kişinin çok heveslendiği bir konu üzerinde uzmanlık yapma çabalarının boşa çıkacağına, bu durumun kendisinde hayal kırıklığına neden olmakla kalmayacağına ve aynı zamanda da kendine olan güvenini yitirmesine sebep olacağına yorulur.

Rüyada Salya Görmek

Rüyada salya görmek, rüyayı gören kişinin kendisinden hayır göreceği, ilim irfan öğreneceği ve akıl danışacağı bir kimsenin varlığına delalet eder. Yol gösteren, hayat tecrübelerini ve maddi imkânlarını insanlarla paylaşan yüce gönüllü birinin varlığına işaret eder.

Rüyada Salya Akıtmak

Rüyada salya akıtmak, rüyayı gören kişinin her yerde geçerli olacak bir mesleği olacağı anlamına gelir. Kişinin, her zaman işine yarayacak ve kendisini hiçbir zaman işsiz bırakmayacak bir sanatı olacağına tabir edilir. Altın bilezik sahibi olmaya yorulur.

İnsanın güç ve kuvvetine; sözde, ilimde ve malda ziyadeliğe; Yere tükürmek mülk satın almaya yahut çirkin bir işi yapmaya, Yutkunduğu halde tükürememek, emsallerinin yaptığı işe yelterdiği halde buna güç yetirememeye, İnsan üzerine tükürmek o kimseye ifttira etmeye, ağaca tükürmek sözünden caymaya, duvara tükürmek Allah yolunda mal sarf etmeye yahut ticaret yapmaya, Sıcak tükürük uzun ömre, soğuğu ise ölüme, Ağızda tükrüğün kuruması yoksulluğa, Çök tükürük üzüntü ve kedere delalet eder.

Rüyada tükürük görmek, kişinin kuvvetine işarettir.Tükürüğünün kuruduğunu gören kimse, akranının yaptığı işleri yapmak ister fakat bunu yapmaktan aciz kalır ve sözü az itibar görür.Ağzından tükürük çıktığını görmek, söylemekte olduğu batıl sözlerine, düzdürdüğü yalan ve iftiralarına işarettir.Tükürük, kişinin malı ve kudretidir.Bir yere tükürdüğünü gören kimse bir arazi veya akar satın alır. Ağaç üzerine tükürdüğünü gören sözünden döner, yahut yeminini bozar. İnsan üzerine tükürdüğünü gören, o insana iftira eder. Tükürdüğünü sıcak görmek, uzun ömre, soğuk görmek ise ölüme işarettir. Anızda tükürüğün kuruması fakirliktir.Tükürük, söz, ilim yahut malda ziyadeliktir.Bazen, tükürük rahata ve nikahla rahatlığı talep etmeye, bazen de sıhhat ve hastalığa işarettir. Tükürüğünün değiştiğini görmesi, ahlakında fenalık ve bozukluğun olacağına, tükürüğünün kesildiğini görmesi ise lezzet verahatının kesileceği ve evladını kaybedeceği ile tabir edilir. Rüyada çok tükürük, hüzün, keder ve meşakkattir.Kendisini rüyada tükürüyor görse, ağzından kötü söz çıkar.Tükürüğünde kan veyahut balgam olursa, kendisine helal olmayan bir söz konuşur, insan yüzüne tükürdüğünü görenin ağzından söylenmesi caiz olmayan bir söz çıkar.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog