Arama

Rüyada Tuz Görmek

Rüyada tuz görmek genelde iyi ve hayırlıdır. Barışa, sevgiye, bolluğa, rızka, helal kazanca delalet eder. Rüyada tuz gören kişi kolay yoldan, zahmete girmeden, yorulmadan, beli bükülmeden kazanç sağlıyor demektir. Bu kişi işveren de olabilir, üst düzey bir yönetici de olabilir. Rüyada tuz gören kişi düşmanları ile el sıkışır ve kini ortadan kaldırır.

Rüyada tuz görmek bazen çekici, hoş, baştan çıkartıcı bir kadına yorumlanırken bazen de rüya sahibine yakın olan, iyi görünümlü düşmanlara işaret eder. Bu kişiler aslında rüya sahibinin kalkınmasından hiç haz etmezler, sürekli olarak arkasından konuşurlar ve kazandıkları paraya, mala göz dikerler. Tuz kem gözlü kişilere de yorulur. Tüm bunların yanı sıra rüyada tuz görmek yeri geldiği zaman kişiye iyi gelecek bir gönül işine ya da samimi dostlara delalet eder.

Rüyada Tuz Almak

Rüyada tuz aldığını gören kişi bolluğa kavuşur. Bazı rüya tabirleri tuz aldığını gören kişinin altın bulacağı yorumunu yapar.

Rüyada Tuz Yemek

Rüyada tuz yemek, rüya sahibine şans, bereket, kazanç ve mutluluk getirecek fırsatlar yakalamak şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi yokluktan, geçim sıkıntısından ve onu daraltan sorunlardan kurtulacak demektir.

Rüyada Tuz ve Ekmek Görmek

Rüyada tek başına tuz görmek iyidir fakat tuzu ekmekle birlikte hele de yerken görmek iyi değildir. Kişinin içine düşeceği yokluğa delalet eder.

Rüyada Tuz İstemek

Rüyada tuz istemek dünya malından nasiplenmek için çalışıp çabalamaya işaret eder.

Rüyada Tuz Gölü Görmek

Rüyada tuz gölü görmek çok hayırlıdır. Kişinin bütün isteklerini yerine getirmesine işaret ederken zenginliğe ve bolluğa kavuşacağı ve ömür boyu geçim sıkıntısı çekmeyeceği anlamına gelir. Aynı zamanda kişiyi mutlu edecek pek çok haber almak şeklinde de tabir edilir.

Takvaya, hayır ve nimete, zahmetsiz rızka, emniyet ve güvene, güzel kadına, İki hasım arasında görülen tuz bu düşmanların barışmasına, Tuzcu görmek, mal sahibi, ara bulmayı seven birine, Tuz ekmek yemek yoksul yaşamaya delalet eder.

Rüyada görülen tuz, zahmet çekilmeden ele geçirilen maldır.Rüyada iki düşman arasında görülen tuz. onların birbirleriyle barışmalarına işarettir. Bir kimse rüyada bir yerde halkın huzurunun bozulduğunu görse, orada zulüm ve kıtlık olacağına işarettir. Tuz, meşguliyet ve hastalıktır.Beyaz tuz, dünyaca takvalık, hayır ve nimettir.Rüyada ekmek ile tuz yediğini gören kimse, dünyalıktan az bir şeyle kanaat eder. Tuzluk, güzel bir hizmetçiye işarettir.Korku halinde bulunan bir kimse, rüyada tuz görse, emniyete kavuşur.

Rüyada tuz görülmesi; mal ve nimete işaret şeklinde yorumlanmaktadır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda tuz satın aldığınızı veya kendinize tuz verildiğini görmeniz; sizin para bulacağınıza veya hasta iseniz şifa bulacağınıza işaret eder.

Rüyada görülen tuz, zahmet çekilmeden ele geçirilen maldır. Rüyada iki düşman arasında görülen tuz, onların birbirleriyle barışmalarına delalet eder.Bir kimse rüyada bir yerde halkm huzurunun bozulduğunu görse, orada Taun hasta'ığının çıkacağına veya zulüm ve kıtlık olacağma delalet eder.Tuz, meşguliyet ve hastalıktır. Beyaz tuz, dünyaca takvahk, hayır ve nimettir.Rüyada ekmek ile tuz yediğini gören kimse, dünyalıktan az bir şeyte kanaat eder.Tuzluk, güzel cariyeye delalet eder.Rüyada tuz bulduğunu gören kimse, sıkıntı ve hastalığa düşer. Tuz, sünnet-i seniyyeyi, Kur'an-ı Kerim'i, cümle kuruluşlarını ve İsla-mı bilmek, zevce, mal çocuk ve helal rızık gibi her şeyin iyiliği kendisine mütevakkıf olan şeylere delalet eder.Korku halinde bulunan bir kimse, rüyada tuz görse, emniyete kavuşur veya anlaşır. Çünkü Arapçada tuz manasına olan «Müh» in aksi, yumuşaklık anlamına gelen «Hilm» dir.Yanımda bulunan birisi: «İlm-i Tevhid»e dair eser okurken «Gramer» okumaya başladı, sonra rüyada ateş üzerine süt koyup üzerine tuz döktüğünü görüp tabirini bana sorduğunda: «Süt «İlm-i Tevhid» dir. Halbuki sert onun üzerine tuz döktün o tuz ise Gramerdir. Nitekim: «Konuşmada grameri, yemekteki tuz gibi yaptınız» denmiştir» dedim.Tuzlu şeyler ilaç olarak kullanılan köklerden şifalı ilaçlara delalet eder.Bazen de tuzlu şeyler ülfete, muhabbete, mekruh olan şeyler üzerinde toplanmaya, şüpheli şeyleri yemeye, tuzlu balık etrafa yayılan habere, tuzlu zeytin ahdi bozmaya delalet eder.

Kirmani demiştir ki: Tuz satın aldığını yahut kendisini verildiğini gören, para alır. Hastaysa, şifa bulur.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Tuz yemek; ni'mettir. Birine tuz veren, ona mal verir.Cafer-i Sadık'ın rüyaya verdiği manalar şöyle: Para, haya, hayırlı iş, bol mal, ve sadık hademe. Siyah ve kirli tuz ise, sahte para, kötü söz, üzüntü ve hareketsizlik ile yorumlanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog