Arama

Rüyada Vaaz Görmek

Rüyada vaaz görmek, iş hayatında ortaya konulacak çalışmalar ve gerçekleştirilecek projelerin kazanacağı başarılar sayesinde çok uzun zamandan beri hak edilmiş olan ancak bazı sorunlardan ötürü bir türlü sahip olunamayan mevkiye terfi alınacağına, sorun yaratan olayların çözüme kavuşturulacağına, atılan adımlar sayesinde çok iyi yerlere gelineceğine ve kısa süre içinde hayırlı bir kısmet ile dünyaevine girileceğine alamet eder.

Rüyada Vaaz Vermek

Sevilen kişilerden birinin canını sıkan ya da başını ağrıtan bir sorundan kurtulmasına yardımcı olunacağına, maddi ve manevi olarak büyük bir destek verileceğine, işlerini düze çıkarmasında ve ailesi içinde yaşanan tartışmaları sonlandırması konusunda çok büyük yardım edileceğine işaret eder. Aynı zamanda, hayırlı ve kazançlı bir işe girilip bu iş içinde çok özel bir noktaya gelineceğine yorumlanır.

Rüyada Vaaz Veren Hoca Görmek

Hayırlı bir iş konusunda yardımcı olan, çalışma konusunda büyük deneyime ve bilgiye sahip ve sorunların ve sıkıntıların çözümünden çok iyi anlayan bir kişinin varlığına ve bu kişinin büyük desteklerinin ve yardımlarının görüleceğine tabir edilir. Ayrıca, sağlıklı bir ömür geçirileceğine ve çok mutlu bir aile hayatına sahip olunacağına delalet eder.

Rüyada Vaaz Dinlemek

Zor geçen bir dönemden ötürü çok hayırlı bir işe daha sıkı sarılmaya, bu işte çok büyük başarı kazanmaya, bolluk ve bereket içinde olmaya, sevinçli ve hayırlı haberler almaya, sorunsuz günler yaşamaya, üzerinde uzun zamandan beri çalışılan bir işle ilgili olarak çok güzel adımlar atmaya ve ferahlık içinde olmaya rivayet eder.

Rüyada Vaaz Dinlediğini Görmek

Çok zor olduğu düşünülen ve yapılması çok zarar getireceği söylenen bir işe girileceğine, büyük kazançlar elde edileceğine, herkesin şaşırtılacağına ve uzun süreden beri devam eden sorunların sona ereceğine yorulur.

Bir kimsenin rüyasında halka vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin büyük bir işe girerek orada çalışan kimselere emir verme yetkisine sahip olacağına yorumlanır. Bir devlet büyüğünün rüyasında halka vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin sözü geçen bir kişi olacağına, eğer ilim adamı ise, sözlerinden ve öğütlerinden toplumun yararlanacağına, eğer tüccar ise, helâlinden mal kazanacağına, eğer halktan birisi ise, hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Rüyanızda yaptığınız vaazı tamamlayamadığınızı görmeniz; sizin zorluğa maruz kalacağınıza ve isteklerinizin yerine gelmeyeceğine, rüyanızda bir kürsüden halka vaaz ettiğinizi görmeniz; sizin o insanların sevgisini kazanacağınıza, rüyanızda vaaz etmek için kürsüye çıktığınızı fakat vaaz etmeden indiğinizi görmeniz; sizin toplum içindeki şeref ve itibarınızı kaybedeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sahrada veya kimsenin bulunmadığı bir yerde vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin sözlerinin hiç kimse tarafından nazarı dikkate alınarak dinlenmeyeceğine, kişinin rüyasında bir hamamda vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin kötü kimselerle karşılaşacağına yorumlanır.

Rüyasında halka vaaz ettiğini gören, buna ehil ise vali olup hüküm verir, hükumet eder. Rüya sahibi emirlik makamındaysa, emirleri yerine getirilir, sözü geçer. Ulema (alimler) ve dindarlardan ise, halka ilmiyle faydalı olur. Tüccar ise, karı artar. Fakirse etraftan istifade eder. Halka vaaz vererek Hakk yoluna davet ettiğini, onlara emir ve yasakları tebliğ ettiğini gören, insanları Allah (C.C.) yoluna çağırır. Vaazı tamamlayama-dığını gören, arzusuna nail olamaz. Kürsüden vaaz eden, halkın başına geçer. Vaaz için çıktığı kürsüden vaaz etmeksizin indiğini gören, layık olmadığı halde işgal ettiği şerefli makamı kaybeder. Sahrada yahut ıssız bir mahalde vaaz eden, sözünü kimseye dinletemez. Hamamda vaaz ettiğini gören, günahkarlarla beraber yaşar.Alimlerin bulunduğu bir mecliste, ehil olmadığı halde başkanlık ettiğini veya başta duğunu gören, büyük bir belaya uğrar. Aleyhinde yapılan şahitlik kabul edilir. Rüya sahibi bir mecliste en muteber yerde oturmaya layık ise, ilmi ve itibarı artar.Karı koca davası ile ilgili bir meclis gören, başlangıcı korkulu sonu hayırlı bir işe girer. Hadis, fıkıh ve emsalini öğreten bir meclis görmek; hayır ve bereket husulüne işarettir. Fakat, böyle bir mecliste çirkin kelam ettiğini görmek; hakarete uğramaya, bayağılaşmaya delalet eder. Bir mecliste kelam vb. ilimlerden bahsedildiğini gören, manasız ve boş sözlerle meşgul olur.Halka çıplak olarak vaaz ettiğini gören, yalan söyler. Halka güzel ameller yapmalarını tavsiye eder. Ancak, kendisi bunlardan uzak olur.Büyük tabircilerden İbrahim'ül - Eş'as'ın beyanına göre vaaz etmek, vaaz dinlemek yahut vaaz edilen yerde bulunmak; dinde selamet, doğru karar, iyi tedbir, güzel akıbet, nahisat ve ahirette rahattır.Vaazına halkın rağbet ettiğini gören onlara ilmi ve basiretiyle faydalı olur. Tanınmış bir vaizin vaazında bulunduğunu gören, o zatın ilminden faydalanır, faziletinden ibret alır. Faydalanır. Cahil bir şahsın vaaz ettiğini görmek; o civarda bid'at çıkacağına, dinin özünden uzaklaşılaca-ğına, cehaletin yayılacağına işarettir. Layık olmadığı halde halka vaaz etmek, onlara zarar geleceğine delildir. Bir vaizin kürsüden indirildiğini yahut indiğini görmek; dindar ve alim birinin vefatına yahut şöhret ve itibarının sonuna veya imanının bozulmasına delalettir.Vaizin kürsüde boş sözler söylemesi, o vaizin yahut bir alimin faydasız şeylerle meşgul olup halkın hakaretlerine maruz kalacaklarına işarettir. Vaizin çıplak olarak vaaz etmesi, onun amellerinin bozukluğuna yahut alim kabul edilen bir şahsın gizli hallerinin aşikar olacağına delalet eder. Vaizin irileşip uzaması, şöhret ve şerefinin artacağına işarettir.Vaizin gülerek vaaz ettiğini görmek; sözlerinin halk tarafından beğenilmeyeceğine, ağlayarak konuştuğunu görmek ise, nasihatlerinin can-ı gönülden kabul göreceğine işaret eder.Alimlerin meclisinde vaaz ettiğini yahut vaaz dinlediğini görmek; hayır ve menfaattir. Ehil olmadığı halde halka vaaz ettiğini gören, üzülür.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog