Arama

Rüyada Veda Görmek

Rüyada veda görmek, iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak kötü olayların kişinin sıkıntılı ve üzüntülü bir döneme gireceğine, aile hayatının günden güne daha kötü bir duruma geleceğine, işlerinin bazı kişiler tarafından baltalancağına, hanesinin ve işyerinin bereketinin ve bolluğunun kaçacağına, yardım ettiği bir kişi tarafından çok büyük bir zarara düşürüleceğine ve yapılan çalışmaların rağbet görmeyeceğine delalet eder.

Rüyada Veda Etmek

İş hayatında çok zor bir dönemece girildiğine, bu dönemeçten geçerken çok büyük zararlara girileceğine, işlerin hiç olmadığı kadar kötü olacağına, aile hayatının sorunlarla dolacağına ve tüm bu sorunların üstüste gelmesi yüzünden uzun bir süre boyunca ruhsal olarak kötü bir durumda olunacağına tabir edilir.

Rüyada Veda Ettiğini Görmek

Hayırlı çalışmalar yapılacağı sırada alınacak kötü bir haber alınacağına, bu yüzden zor bir döneme girileceğine, verilen bütün emeklerin heba olacağına, uzun zamandan beri haber beklenen bir yerden kötü bir haber geleceğine, zorlukların günden güne artacağına ve aile hayatında huzursuzluk yaşanacağına alamet eder.

Rüyada Veda Mektubu Almak

Kişinin, haksızlığa ve iftiraya uğrayacağına, bu yüzden uzun zamandan beri yaptığı işinden olacağına, sevdiği kişilerden kötü sözler duyacağına, kötü kişilerle aynı mekânda bulunmak zorunda kalacağına, kurmuş olduğu ortaklıkta tatsız olaylar ile karşılaşacağına, başına gelen kötü olaylardan ötürü çok huzursuz olacağına ve sıkıntıların sürekli artacağına alamet eder.

Rüyada Veda Hutbesi Görmek                         

Maddi ve manevi olarak ferahlığa çıkılacağına, yaşanan problemlerin en kısa zaman içinde ortadan kalkacağına, işlerin düzeleceğine, hayır getirecek işlerle uğraşılacağına, yaşanan problemlerin en kısa zaman içinde ortadan kalkacağına, kazancın günden güne artacağına, yaşamın kolaylıklar içinde geçeceğine, çok mutlu olunacağına ve yapılmış olan yatırımların büyük kazanç getireceğine rivayet eder.

Rüyada vedalaşmak hasta için onun ölümüne, hanımını boşamaya, yolculuğa ve vedalaştığı yerin kıymetince hayır ve şerden veya zenginlik ve fakirlik gibi insanın bulunduğu durumundan ayrılmasına delalet eder. Veda, boşandığın hanımına yeniden dönmeye, tüccarın ticaretine, memuriyetten alınmış bir kimsenin yeniden vazifesine alınmasına delalet eder. Vedalaşmak, yolcunun gelmesinede delalet eder. Bazen vedalaşmak, sevgi ve dostluğa veya ağlamak ve ayrılığa, hastanın şifa bulmasına delalet eder.

Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir sanata geçmeye delalet eder. Rüyayı görenin birisine veda etmesiyle başka birinin rüyayı görene veda etmesi, tabirce aynıdır.Rüyada hanımından vedalaştığmı gören kimse hammmı boşar. Bazıları da demişlerdir ki, rüyada vedalaşmak, veda edenin ölmesi veya herhangi bir sebeple ayrılmasına delalet eder.Vedalaşmak, iki ortağın ayrılmasına, valinin azline ve tüccarın zarara uğramasına delalet eder. Bazı tabirciler ise vedalaşmanın güzel olduğunu söylemişlerdir. Buna göre vedalaşmak, boşadığı kadına tekrar dönmeye, ortakların anlaşmasına, tüccann kazancına, valinin vazifesine dönmesine ve hastanın iyileşmesine delalet eder. Çünkü «tevdi» yani «vedalaşmak» kelimesi «veda» lafzından gelmedir. Bu kelime ters döndürüldüğü vakit «ade» olur ki bu da «dönmek» demektir.Bazı tabirciler de, rüyada veda selamı vermek, işiten ve söyleyen için çok iyi değildir. Çünkü insanların vedalaşması ayrıldıkları ve uyku vaktindedir, demişlerdir.Yine vedalaşmak, evlenmek isteyen kimsenin evlenmesinin batıl olacağma, ortakların ayrılmasına ve hasta kimsenin ölümüne delalet eder.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında karısına veda ettiğini gören, ondan boşanır. Arkadaşlarından birine veda ettiğini gören, o şahıstan ya ölümle veya başka bir sebeple ayrılır.Kirmani'ye göre rüyasında bir topluluğa veda ettiğini yahut onların kendisiyle vedalaştığını görenin durumu değişir. Bir daha eski haline dönemez.El Salimi bu rüya hakkında şunları söylüyor: Boşanılan eşle tekrar nikahlanmak, netice alınacak bir iş hakkında ortaklarla ittifak, ticaret, velayeti sahibine iade ve şifa.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog