Arama

Rüyada Yahudi Görmek

Rüyada Yahudi görmek, iş dünyasında adından pek çok başarıyla arka arkaya söz ettirecek ve içinde yer aldığı sektöre ismini altın harflerle yazdıracak olan rüya sahibinin parlak bir geleceğe sahip olacağının müjdesidir. Hayırlı bir rüyadır ve gören kişinin mali durumu eskisinden çok daha iyi olacak demektir. Zenginlerin daha da zengin, fakirlerin ise çok rahat bir hayata kavuşacaklarını, karşılarına pek çok fırsat çıkacağını ifade eder. Kişinin şansının da, kısmetinin de açılacağına yorumlanırken, bekar kimseler için karşılarına çıkan çok zengin ve akıllı bir kısmetle hayatlarını birleştireceklerini işaret eder. Evli kimseler için ailelerinden beklemedikleri bir destek göreceklerini ve ev alacaklarını yahut mevcut evlerini satarak çok daha geniş, ferah bir eve taşınacaklarını tabir eder.

Rüyada Yahudi Olduğunu Görmek

Kendini ispat etmek demek olduğundan, çalışılan işte başarı elde edecek olmaya, verilen bir görevi en iyi şekliyle başararak üstesinden gelmeye ve amirlerinden övgü almaya yorumlanır. Para konusunda kişinin geleceğini düşünerek hareket ettiğini ve asla bugünü düşünerek yaşamadığını, her kuruşun değerini bildiği için borçlarını erken ödeyip, kısa zaman sonra rahata ereceğini delalet eder. Maliye, ekonomi gibi alanlarda uzmanlık almak, bu alanlara yönelik bölümlerde okumak, kariyer yapmak gibi anlamlara da gelir.

Rüyada Yahudi Askeri Görmek

Resmi makamlarla yazışmalar yapmak veya yurt dışına çıkacak olanların engelleri atlatarak kısa süre sonra yola çıkacaklarını ifade eder. Yahudi askeri kişinin diplomasi alanında iyi olacağına, bu yönde mesleki çalışmalarda bulunulacağına alamet eder ve görev nedeniyle belli bir müddet yurt dışında bulunmak, sevdiklerine hasret çekmek şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Yahudi Görmenin Psikolojik Yorumu

Kişinin çevresindeki her farklılığa duyarlı olduğunu, herkesin hakkını alabilmesi için uğraştığını ve hayatını her zaman belli amaçlar doğrultusunda yaşadığını ifade eder. Aynı zamanda duygusal değil mantıklı kararlar almanın, hayatını daima akılcı şekilde yaşamanın da tabiridir.

Düşmana, sihir ve hiyanet yapan, borcunu uzatan ve bahanelerle bunu ödemeyen, hilekar kimseye, Yahudi ile dünyalık muamele yaptığını ve sohbet ettiğini görmek hakkı inkar etmeye, müslümanlığının sözden ibaret kalmasına, Yahudi kadın görmek, vaad edildiğii halde bir türlü gerçekleşmeyen dünyalığa, Yahudi olduğunu görmek günah işlemekte cesur davranmaya, başkasının üzerindeki hakkını inkar etmeye delalet eder.

Rüyada görülen Yahudi gerek genç ve gerekse yaşlı olsun: «İnsanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi, andolsun ki, Yahudilerle Allah'a eş koşanları bulacaksın.» (Sure-i Maide, ayet 82) mealindeki ayet işaretince, bir düşmandır.Rüyada bir Yahudi ile muamele veya sohbet ettiğini gören kimse, hakkı inkar eden ve hakkı yerine getirmekte lafla vakit geçiren bir kimseyi görür.Rüyada görülen Yahudi, sihir ve hiyanet sahibi ve borcunu uzatan ve bahane ederek vakit geçirmeksizin ödemeyen bir kimsedir.Yahudi müneccim ve hilekar bir adamdır. Yahudi kadın bol bol vaad olunan ve meydana gelmeyen dünyalıktır. Bir kimse kendisinin Yahudi olduğunu görse, o kimsenin günah işlemeye cesaret göstermesine delalet eder.Bazı tabirciler, rüyada Yahudi gören kimse, amcasına varis olur, dediler. ,Rüyada kendisine Yahudi diye çağrıldığını ve kendisi ise bunu çirkin gördüğünü ve üzerinde de beyaz elbiseler bulunduğunu görse, üzüntü ve kederden kurtulur, Allah (C.C.)'ın rahmetine nail olur.Rüyada görülen yaşlı Yahudi, kişinin helak olmasını arzu eden bir düşmandır. Bazı tabirciler, Yahudi'yi görmek, hidayete ve halkı irşad etmeye delalet eder, dediler.Rüyada görülen Yahudi, dost suretinde görünen düşmandır. Bazen de Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat görmeye delalet eder.Bir kimse rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görse ve kendisinin de bir davası var ise, o kimsenin üzerinde olan hakin inkar etmesine delalet eder.Bazı tabirciler bu rüya, Yahudi ile muamele yapmaya delalet eder, dediler.Eğer rüyada Yahudi'yi gören kimse, faklh ve alim ise, o kimsenin şahitliği inkar etmesine delalet eder. Çünkü Yahudiler hakkı bildikleri halde inkar ettiler.Eğer rüyada Yahudi gören kimse borçlu ise, o kimsenin üzerinde olan bir hakkı inkar etmesine ve hak sahibine zulüm ve kadr etmesine de delalet eder.

Rüyasında Yahudi olduğunu gören, bid'ate sapar, onları sever, itikadlarını benimser ve tasdik eder.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında Yahudi olduğunu gören, farzları terk eder. Bundan dolayı dünyada ceza görür. Sırtında beyaz elbiseler olduğu halde kendisine "ey Yahudi" diye hitap edildiğini bunun için üzüldüğünü gören, sıkıntıda olup feraha çıkmayı bekler. Yahudileri gören, Allah-ü Teala Hazretlerinin rahmetine nail olur. Bir Yahudi topluluğu gören, tevbe eder. Bir veya birkaç Yahudi görmek; hidayet bulmaya işarettir. Yahudi mezhebine girdiğini görene, halasından yahut amcasından miras gelir.Cafer-i Sadık'a göre rüya şunların temsilcisidir: Müşkül, zor bir işin meydana çıkması, cevapta kolaylık, sünnet ve şeriatte kuvvet.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog