Arama

Rüyada Yakut Görmek

Rüyada yakut görmek, bolluk, bereket, hayırlı kazanç ve zenginlik anlamına gelir. Rüya sahibinin sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşamı olacağına, eşinden ve çocuklarından saygısızlık ya da nankörlük görmeyeceğine bilakis onlar tarafından el üstünde tutulup, hak ettiği değeri göreceğine işaret eder. Karmaşanın, kararsızlığın ve huzursuzluğun son bulacağına, kişinin kötülüklerden, kazlardan ve belalardan uzak kalacağına rivayet edilir ve hayırlara yorulur.

Rüyada Yakut Kolye Görmek

Rüyada yakut kolye görmek, rüyayı gören kişinin yapacağı büyük işler ve doğru projeler sayesinde işinden yana ses getirecek bir başarı elde edeceğine, rakiplerini geride bırakacağına ve hatırı sayılır oradan bir geliri olacağına alamet eder. Hak edilmiş, helal ve makbul olan mala yorulur.

Rüyada Yakut Küpe Görmek

Rüyada yakut küpe görmek rüya sahibinin meslek hayatına delalet eder. Rüya sahibinin inancı, çalışkanlığı, azmi ve hırsı sayesinde işinin uzmanı kimse durumuna geleceğine, makamının ve ününün artacağına ve kişinin arkasından güzel ve övgü dolu sözler söyleneceğine işaret eder.

Rüyada Yakut Gerdanlık Takmak

Rüyada yakut gerdanlık takmak, ticarette rekabete girmeye, iyi para kazanmaya ama yolundan şaşmamaya ve hak yemeden, günaha girmeden, ah almadan ekmeğini çıkarmaya ve oturduğu koltuğun hakkını vermeye tabir edilir.

Rüyada Yakut Yüzük Takmak

Rüyada yakut yüzük takmak, rüyayı gören kişinin hayatında meydana gelecek hayırlı ve sürpriz gelişmelere, sabırla beklenen dileklerin yerine gelmesine, yuva sahibi olmaya ve soyun devamını sağlamaya rivayet edilir.

Rüyada Yakut Bilezik Görmek

Rüyada yakut bilezik görmek, amaçları yerine getirmeye, işini büyümeye, hedeflere yaklaşmaya ve çok çalışıp karşılığını almaya işaret eder. Kişinin emeklerinin boşa gitmeyeceğine, inandığı ve uğruna büyük sermayeler koyduğu işlerin de kendisine hayal kırıklığı yaşatmayacağına delalet eder.

Ferahlık ve sevince, mala, ilme, ticarete, Yakut taşlı yüzük takmak çocuğu olmayan için kız evladına, bekar için mütedeyyin bir kadınla evlenmeye delalet eder.

Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya işarettir,Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete işarettir.Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük takdığını görse, bir kız çocuğu olur. Eğer evlenmek istiyorsa, mütedeyyine güzel bir kadınla evlenir.Rüyada bir yakut taşı bulan kimsenin dine mal geçer.Alim için yakut ilim, vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir. Bazı tabirciler, yakut, kalbi katı dosttur, dediler.Bir kimse rüyada kendisinin yakut ve mercandan bir tacı oluduğunu görse, o kimsenin bir kadın tarafından meydana gelecek izzet ve kuvvetine veyahut güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke işarettir.Bir kimse rüyada evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulunduğunu görse, güzel ve kalbi katı bir kadının onu sevdiğine işarettir.Rüyada dinde yakuta benzer bir taş olduğunu ve o taşın yakut olmadığını gören kimse şerefli olmadığı halde şereflilik iddiasında bulunmasına işarettir.

Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya delalet eder.Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete delalet eder.Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük takdığını görse, bir kız çocuğu olur. Eğer çocuk beklemiyorsa bir cariyeye malik olı.r.Eğer evlenmek istiyorsa: «Sanki onlar (birer) yakuttur, ;nercan-dır.» (Sure-i Rahman, ayet 58) mealindeki ayet gereğince, mütedeyyine güzel bir kadınla evlenir.Rüyada bir yakut taşı bulan kimsenin , Arap olmayan birisinden eline mal geçer.Rüyada deniz veya nehrin dibinden ölçeklerle ölçülecek derecede yakut çıkardığını ve yüklere yüklendiğini gören kimse, meliklerin hazinesine veya o deniz ve nehire nisbet edilen birisinden büyük bir mala nail olur.Alim için yakut ilim; vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir. Bazı tabirciler, yakut, kalbi katı dosttur, dediler.Bir kimse rüyada kendisinin yakut ve mercandan bir tacı olduğunu görse, o kimsenin bir kadın tarafından meydana gelecek izzet ve kuvvetine veyahut güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke delalet eder.Bazan yakut fakirler için meydana gelecek kuvvet, Bazen de «Yu-kavvit» kelimesinin yanlış yazılmasiyle «yakut» yapılır. Bu halde yakut, kuvvet ve rızka delildir. Bazen de yakut, hasta için cehennemden kurtuluştur. Çünkü ateş yakuta tesir etmez.Bir kimse rüyada evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulunduğunu görse, güzel ve kalbi katı bir kadının onu sevdiğine delalet eder.Rüyada elinde yakuta benzer bir taş olduğunu ve o taşın yakut olmadığını gören kimse soy yönünden şerefli olmadığı halde şereflilik iddiasında bulunmasına delalet eder.

Sarı ve kırmızı yakut aynı surette tabir olunurlar. Rüyasında birinin, çaldığı yakutu kendisine verdiğini gören bir kadın ile gayr-ı meşru münasebette bulunur. Büyük yakut taşı görmek: mekruh veya haram maldır. Eline yakut geçtiğini gören, muradına erer.Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Tam ve sağlam bir yakut taşı, haram mal ile tevil edilir.Cafer-i Sadık bu rüyayı mal, gayret, ilim, evlat ve akrabaların çokluğu ile tabir ediyor. Delik yahut çatlak yakut gören, dul bir kadınla evlenir.Ebu Said'ül Vaaz'a göre yakut, herhalukarda ferah ve sevinçle yorumlanır. Yakut taşı satın almak ta böyledir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog