Arama

Rüyada Yarasa Görmek

Rüyada yarasa görmek hayırlı olan şeylere delalet etmez. Yolunda giden her ne varsa bir anda alt üst olacaktır diye tabir edilir. Kişinin ailesindeki ve işindeki düzenin bozulmasına, sıkıntıya ve darlığa düşmesine, üzücü haberler almasına, maddi ve manevi yıkımlar yaşamasına yorulur. Rüyasında yarasa gören kişinin başarmak ve gerçekleştirmek istediği şeylerin önüne büyük engeller çıkacak bu nedenle de meşakkatli günler geçirecek demektir.

Fakat rüya sahibi sebat ettiği ve vazgeçmediği takdirde bu engeller ne kadar büyük olursa olsun, yine de amacına ulaşarak istediği başarıyı ve zaferi elde edecektir. Bazı rüya tabirleri rüyada yarasa görmenin kişinin ömür boyu ayıplanmasına neden olacağı ve her daim göz önünde duracağı bir hata yapması olarak yorum yapar. Rüyada açık renkli yarasa görmek kişinin ailesinde yaşanacak olan kayıplara delalet eder. Bazen de kişinin hak yolundan ayrılarak yanlış ve kötü yollara sapması ya da son anda bundan vazgeçmesi şeklinde tabir edilir.

Rüyada Yarasa Öldürmek

Kişinin uzun zamandır yaşadığı uğursuzluğu ve kısmetsizliği üzerinden atarak, rahata ermesine ve hayatının yoluna girmesine delalet eder.

Rüyada Yarasa Yakalamak

Rüya sahibinin sorunlarının kaynağını bularak, onları çözüme kavuşturmaya başlamasına ve bu sayede de sorunlardan ve sıkıntılardan da kurtulmasına ve kafasını boşaltmasına yorulur.

Rüyada Yarasa Saldırısına Uğramak

Üst üste yaşanacak olan aksiliklere, kötü olaylara, şansızlıklara işaret eder. Rüya sahibinin işlerinin ve sağlığının bozulacağına tabir edilir.

Rüyada Yarasa Sürüsü Görmek

Terslik olarak değerlendirilir. Sürü halindeki yarasalar rüya sahibinin daha uzun süre terslik yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Yarasa Ölüsü Görmek

Rüyada yarasa ölüsü görmek düşmanların ve kişinin kendisine yönelecek olan kötü niyetli kimselerin oyununu bozmasına ve onları engellemesine işaret eder.

Yarasa kuşu görmek zina mahsülü çocuğa, gizlice söz dinlemeye, hırsızlıktan dolayı gizlenmeye; alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, nimetlerin eldenz gitmesine; Salih bir kimsenin yarasa görmesi - bu kuş İsa Aleyhisselamın mucizelerinden olduğu için- sünnetii yaşamaya ve yaştamya, gerçeği bildiren delileri açıklamaya, Yarasa ibadet ehli kimseye, işsizlik ve tembelliğin gitmesine, Bir yere yarasanın girmesi oranın harap olmasına; Yarasa bazen ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama yahut sihirbaz kadınlara delalet eder.

Rüyada yarasa görmek, hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye ve haberleri dinlemeye işarettir. Bazen de, nimetlerin elden gitmesine ve alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, bazı kere de Sünnet-i Seniyyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya işarettir. Rüyada görülen yarasa, ibadet sahibi bir kimsedir. Yarasa, işsizlik tenbellik ve korkunun gitmesine işarettir.Rüyada yarasa görmek, gebe kadınlar için hayırdır. Kara ve deniz yolcusu için yarasa iyi değildir. Yarasa girdiği görülen yerin harap otmasına işarettir.Yarasa, ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama işarettir.

Rüyada yarasa kuşunu görmek — çamurdan yaratıldığından ve insan gibi emdiğinden dolayı — veled-i zinaya delalet eder.Bazan bu kuşu görmek, hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye ve haberleri dinlemeye delalet eder. Bazan da, nimetlerin elden gitmesine ve alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, bazı kere de sünnet-i se-niyyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya delalet eder. Çünkü yarasa kuşu Hz. İsa (A.S.) 'ın mucizelerindendir.Rüyada görülen yarasa kuşu, ibadet sahibi bir kimsedir. Yarasa kuşu, işsizlik tenbellik ve korkunun gitmesine delalet eder.Rüyada yarasa kuşu görmek, gebe kadınlar için hayırdır. Çünkü yarasa kuşu da doğurur.Kara ve deniz yolcusu için yarasa kuşu iyi değildir. Yarasa kuşunun girdiği görülen yerin harap olmasına delalet eder.Bazıları da, rüyada görülen yarasa kuşu, sihirbaz kadınlardır, demişlerdir.Yarasa kuşu, ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama delalet eder.

Bu rüya, çok ibadet etmekle beraber, yolunu kaybetmiş bir adama işarettir. Yarasa bulduğunu gören, böyle bir şahısla dost olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog