Arama

Rüyada Yasemin Görmek

Rüyada yasemin görmek, sürpriz bir fırsatın ayağa geleceğini ve kişinin hem mutlu olup, hem de hayatı ile ilgili bir karar vermek durumunda kalacağını ifade eder. Genellikle duyguların hakim olduğu bir dönemden geçildiğini, nesnel bakış açısında biraz zayıflama olacağını bildirir. Yasemin gören kişilerin aşk hayatlarında olumlu değişiklikler gündeme gelirken, çocukları olanların eğitim konusunda doğru seçimler yapacaklarını ve bu nedenle maddi konularda fedakarlık yapmak zorunda kalacaklarını delalet eder. Her şeyin yolunda gideceğini, önemli aksiliklerin olmayacağını ve hastalıkların iyileşme sürecine gireceğini bildiren güzel bir rüyadır. Yaşlı kişiler için evlatlarının gösterdiği ilgi ve sevgiden ötürü memnun olacaklarını tabir eder. Bekar kişiler için aşık olacakları biriyle tanışarak çok neşeli zamanlar geçireceklerini ve dertten, tasadan uzak günler yaşayacaklarını bildirir.

Rüyada Yasemin Koklamak

Mevsiminde koklanan yasemin çiçeği uğur getirir ve rüya sahibinin her türlü aksilikten ve nazardan korunacağını ifade eder. Çiçeğin kokusu varsa gönül işlerinde her türlü kolaylığa, sevgi ve saygı görmeye yorumlanırken, koku alınmıyorsa verilecek bir karardan çok da memnun kalınmayacağını ancak büyük bir problem de yaşanmayacağını ifade eder. Mevsimsiz görülen rüya ise nazara uğramak veya kısa süreli bir hastalık nedeniyle halsizleşmek, isteksiz olmak manasına gelir.

Rüyada Yasemin Dikmek

Özgür olmak, hür iradesiyle kendi yaşamına dair kararları almak, tek başına hareket etmek isteyen kişilerin bu hayallerini gerçekleştirebilecek uygun zemini bulacaklarına işarettir. Kendisine örnek aldığı kişilerin başarılarına imrenen rüya sahibinin, kendi çalışma alanında da başarılı olabilmek için bu kimselerin taktiklerini ve deneyimlerini kullanarak hareket edeceğine, er ya da geç amacına ulaşacağına yorumlanır.

Rüyada Yasemin Görmenin Psikolojik Yorumu

Olayların üzerine gitmek yerine kendi içinde çözmeye çalışan ve elde ettiği deneyimlerden faydalanan kişilerin kararlılığını bildirir. Pozitif bir hayat görüşünün benimsendiğini ve diğer insanlara da faydalı olmak için çaba gösterildiğini ifade eder.

Sevince, rahatlık ve diğer hayırlı şeylere, bilgin kimselere; bekar için evlenmeye, diğerleri için üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, Açılmış yasemin bakire rızlarla evlenmeye delalet eder.

Rüyada yasemin bulan kimse, sevinç, rahatlık ve hayra nail olur. Yasemin görmek, alimlere işarettir,Yasemin görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya; bekar için, evlenmeye de işarettir. Yaseminin açılmışı bekar kızlarla evlenmeye işarettir. Soğuktan şikayetçi olan kimse, rüyada kendisiyle beraber yasemin bulunduğunu görse, şikayeti gider.

Rüyada yasemin bulan kimse, sevinç, rahatlık ve hayra nail olur. Yasemin görmek, alimlere delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada melekler gökten inerek bir şehirden yasemin topladıktan sonra gittiklerini görse, o şehrin alimlerinin gitmesine delalet eder.Yasemin kelimesi ümid kesmek manasına gelen «Ye's», yalan manasına olan «Min» kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiğinden «yasemin» görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya; bekar için, evlenmeye delalet eder.Yaseminin açılmışı bekar kızlarla evlenmeye delalet eder.Soğuktan şikayetçi olan kimse, rüyada kendisiyle beraber yasemin bulunduğunu görse, şikayeti gider. Çünkü yasemin mizacı soğuk olan kimse için iyidir.

Ebu Said'ül Vaaz şöyle bir hadise naklediyor: Bir şahıs Hasan Basri Hazretlerine rüyasında meleklerin gökten indiklerini ve Basra'dan yasemin topladıklarını gördüğünü beyan etmiş. Hasan Basri Hazretler de "İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun ulema-yı Basra gittiler" buyurmuştur. Buna göre yasemin, ulemaya (alimlere) delalet eder.Bazıları ise yasemini, sevinç ve ferahla yorumlamış, bir kısmı ise kelimenin ilk hecesine bakarak rüyanın üzüntüye işaret ettiğini söylemişlerdir.İbn-i Şirin demiştir ki: Mevsiminde ağacı üzerinde yasemin görenin, bir oğlu olur. Ağacından toplanmış yasemin görmek; kedere delalettir. Birine bir demet yasemin verdiğini gören, o şahısla kavga eder.İsmail El Eş-as diyor ki: Yaseminin rengi sarı değilse, rüya fena sayılmaz.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog