Arama

Rüyada Yasin Suresi Görmek

Rüyada yasin suresi görmek, rüyayı gören kişinin, kalbini Allah yoluna adadığına, dünya işlerinden ve dünya malından elini eteğini çektiğine ve Allah yolunda şüphe duymadan yürüyüp bu yolda çalışacağına ve insanları bu yola çağıracağına delalet edilir. Aynı zamanda, tüm canlılara yardım ederek ve onların yaralarını sararak çok sevap kazanılacağına tabir edilir.

Rüyada Yasin Suresi Okumak

Rüyada yasin suresi okuduğunu gören kişinin, dünya üzerinde yapacağı tüm işlerde ve aile hayatında her zaman hayırlı kısmetlerle karşılaşacağına ve her daim mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada Nas Suresi Okumak

Rüyada nas suresi okumak, rüyaya gören kişinin, hasetlerin ve düşmanların yapacağı kötülüklerden ve  kalleşliklerden korunacağına ve yapacağı işlerde rakiplerine ve düşmanlarına üstün geleceğine delalet edilir.

Rüyada İhlas Suresi Okumak

Rüyada ihlas suresi okumak, Allah’a edilecek tüm duaların kabul edileceğine, en sıkıntılı ve korkutucu anda bile Allah’ın yardım edeceğine ve bu şekilde, karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelineceğine tabir edilir.

Rüyada Bakara Suresi Okumak

Rüyada bakara suresi okumak, rüya sahibinin, iş hayatında gerçekleşecek bir değişimden ötürü başka bir semte taşınacağına yorulur. Rüya sahibinin, düşmanlardan gelecek tüm bela ve felaketlerden korunacağına ve tüm sıkıntılarından kurtulacağına da delalet edilir.Ayrıca, uzaktaki bir akrabadan kalacak mirasla zengin olunacağına yorumlanır.

Rüyada Maide Suresi Okumak

Rüyada maide suresi okumak, rüyayı gören kişinin, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ettiğine ve destek olacağına tabir edilir. Aynı zamanda, kısmetin açık olacağına ve sağlıklı bir hayat sürüp refah içinde yaşanacağına işaret edilir.

Rüyada Enam Suresi Okumak

Rüyada enam suresi okumak, rüya sahibinin, evlenip çoluk çocuk sahibi olacağına ve çocukların sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam süreceğine delalet edilir.

İbn-i Şirin'in kavlince Yasin Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyanın yahut okunduğunu görenin akıbeti hayır olur, iman ile göçer.Kirmani diyor ki: Ömrü uzun, rızkı bol olur. Allah'ın (C.C.) rahmetine ve lutfuna nail olur. Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V.) muhabbeti kalbine yerleşir. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünya ve ahirette muradı hasıl olur. Hayır ve selamet ile göçer.Abdulgani şöyle diyor: Cenab-ı Hakk onu Hz. Muhammed'in (S.A.V.) zümresi ile haşr eder. Dünyada ni'metlere mazhar olup, bunlarla halka iyilik eder.İbn-i Kesir'e göre rüya sahibi, temiz insanlardan olur. Dinde riyakar davranmaz, günahtan uzak durur.Nafi'nin yorumu ise şöyle: Büyük sevap kazanır. Çeşitli ni'metlere kavuşur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog