Arama

Rüyada Yaşlı Kadın Görmek

Rüyada yaşlı kadın görmek kişinin içinde bulunduğu çaresiz duruma delalet eder. Rüya sahibi duygusal olarak çöküntü yaşayacak ve aynı zamanda maddi zarara uğrayacaktır. Rüyada yaşlı kadın görmek aynı zamanda yalnız kalmaya da işaret eder. Kişi içine düştüğü yalnızlık duygusu nedeni ile kötü ve zor günler geçirecek bu nedenle de hastalanacak demektir.

Kimi rüya tabirlerine göre rüyada yaşlı kadın görmek büyük heveslerle ve beklentilerle girilen işten büyük bir hayal kırıklığı, üzüntü ve zarar ile çıkmaya işaret eder. Bunun yanı sıra yaşlı kadın görmek rüya sahibi için yıllarca dişini tırnağına takarak kazandığı mal varlığını başkalarına kaptırarak beş parasız kalması şeklinde tabir edilir.

Rüyada Yaşlı Kadın Öldürmek

Kulağa kötü ve ürkütücü gelse bile rüyanın anlamı bunun tam tersi şekildedir. Rüyasında yaşlı bir kadını öldürdüğünü gören kişi aslında ayağına dolanan dikenlerden kurtulacak ve işlerini düzene koyacak demektir.

Rüyada Yaşlı Kadın Dövmek

Rüya sahibinin bir işi için rakipleri ile kıran kırana mücadele edeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Tanınmayan Yaşlı Kadın Görmek

Rüyada tanınmayan yaşlı bir kadın görmek kötü haber almak ya da kötü bir olayla karşılaşmak şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi, yıkılacağı kadar kötü bir haber alacak demektir.

Rüyada Yaşlanmak

Genç bir insanın rüyasından kendini yaşlanmış şekilde görmesi ya da rüyasında bir anda yaşlandığını görmesi kişinin kötü mizacını terk edeceği ve yaptığı hatalardan döneceği anlamına gelir.

Rüyada Hasta ve Yaşlı Kadın Görmek

Rüya sahibinin içinden çıkamayacağı bir sorunla karşılaşacağına ve zor günler geçireceğine delalet eder.

Rüyada Susamış Yaşlı Kadın Görmek

Rüya sahibinin variyetinin elinden kayıp gideceği ve hane içinde darlık yaşanacağı, dolayısıyla da boğaz derdine düşüleceği şeklinde tabir edilir.

Bakınız; Kadın.

Rüyada yaşlı kadın görmek, acizliğe işarettir.Bazen yaşlı kadın, elden giden dünyalığa ve üzüntüye, bazen de ahirete işarettir. Yaşlı kadın görmek, şaraba da işarettir.Bazen rüyada yaşlı kadın görmek, ümit kestikten so a gebe kalmaya işarettir. Bazen de hile yapmaya, arkadan gıybet edip yüzüne karşı alay eden kimseye de işarettir. Hasta olan yaşlı kadını görmek, acizliğe, susamış yaşlı kadını görmek ise, kıtlığa işarettir.Rüyada yaşlı kadının çocuk olduğunu görse, kıtlık sona erer.Rüyada tanınmayan yaşlı kadın bir hastanın yanına gelse, o hastanın öleceğinden korkulur. Rüyada yaşlı bir kadının hamile olan bir kadının yanına gitmesi, sırf hayırdır.Yaşlı kadın görmek, ot bitirmez bir yere de işaret eder. Yaşlı bir kadını peçeli görmek, zorluk ve pişmanlığa işarettir.Bir kimse rüyada yüzü çirkin yaşlı kadın görecek olsa, bela ve harbe işarettir. Rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü gören kimse, ağırbaşlı olur.Tanınmayan yaşlı bir kadın kıtlık bir seneye işarettir.Bir kimse rüyada gökten yeryüzüne bir yaşlı kadın indiğini ve halkın da buna taaccüp ettiğini görse, o kadın kıtlıkla tabir edilir.Rüyada çirkin görünüşlü yaşlı bir kadın görmek, harp ve kıtlığın sona ermesiyle müjdedir. Çok zayıf olan yaşlı bir kadın, kıtlık senedir. Rüyada yaşlı bir kadının kendi evine girdiğini gören kimseye, dünya yönelir. Yaşlı bir kadının kendi evinden çıktığını görse, dünya kendisinden yüz çevirir.Bir kimse rüyada yaşlı bir kadınla bir şeyler alıp verdiğini veya onunla uğraştığını görse, dünya ile ugraşmaya işarettir.Bir kadın rüyada kendisini kocamış görse, o kadının dünyada halinin iyi olduğuna işarettir.

Rüyada yaşlı kadın görmek, acizliğe delalet eder. Bazan yaşlı kadın, elden giden dünyalığa ve üzüntüye, bazen de ahirete delalet eder. Çünkü ahiret dünyanın zıddıdır. Yaşlı kadın görmek, şaraba da delalet eder. Çünkü şarabın isimlerinden biri de, yaşlı kadın manasına gelen «Acıye» dir. Yaşlı kadın görmek, sığıra da delalet eder. Çünkü «Acıye», sığırın da isimlerindendir.Bazan rüyada yaşlı kadın görmek, ümit kestikten sonra gebe kalmaya delalet eder. Bazen de hile yapmaya, arkadan gıybet edip yüzüne karşı istihza eden kimseye de delalet eder.Hasta olan yaşlı kadını görmek, acizliğe, susamış yaşlı kadını görmek ise, kıtlığa delalet eder.Rüyada yaşlı kadının çocuk olduğunu görse, kıtlık sona erer. Rüyada tanınmayan yaşlı kadın bir hastanın yanına gelse, o hastanın öleceğinden korkulur.Rüyada yaslı bir kadının hamile olan bir kadının yanına gitmesi, sırf hayırdır. Çünkü yaşlı kadın çocuğun ve nifas olan kadınların işlerini düzeltir.Mühim iş yapan kimse, rüyada yaşlı bir kadını kucaklasa veya onunla sohbet etse, o kimse kendi işinde ve isteğini yerine getirmekten aciz kalır.Yaşlı kadın görmek, ot bitirmez bir yere de delalet eder. Yaşlı bir kadım peçeli görmek, zorluk ve pişmanlığa delalet eder.Bir kimse rüyada yüzü çirkin yaşlı kadın görecek olsa, bela ve harbe delalet eder.Kafir olan yaşlı kadın haram maldır.Müslüman olan yaşlı bir kadın, onu gören kimse için, sevinçle beraber helal maldır.Rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü gören kimse, ağırbaşlı olur. Taranmayan yaşlı bir kadm kıtlık bir seneye delalet eder.Bir kimse rüyada gökten yeryüzüne bir yaşlı kadın indiğini ve halkın da buna taaccüp ettiğini görse, o kadın kıtlıkla tabir edilir. Rüyada çirkin görünüşlü yaşlı bir kadın görmek, harp ve kıtlığın sona ermesiyle müjdedir.Çok zayıf olan yaşlı bir kadın, kıtlık senedir.Eğer o kadm etli olursa veya güzel bir surete girerse, o seneki, kazanç ve ticaretin güzel olacağına delalet eder. Eğer gördüğü yaşlı kadın ekşi yüzlü olursa, üzüntüye ve kedere, şöhret ve rütbenin elden çıkmasıyla beraber dünyalıktır. Eğer gördüğü kadın çirkin olursa, rüya sahibinin işlerinin bir halden diğer bir hale dönmesine delalet eder.Eğer o kadın çıplak olursa, rüya sahibinin dünyadaki rezilliğidir. Rüyada yaşlı bir kadının kendi evine girdiğini gören kimseye, dünya, yönelir. Yaşlı bir kadının kendi evinden çıktığını görse, dünya kendisinden yüz çevirir.Tanınmayan yaşlı bir kadın, tabirce bilinen yaşlı kadmdan daha kuvvetlidir.Bir kimse] rüyada yaşlı bir kadınla bir şeyler alıp verdiğini veya onunla uğraştığını görse, dünya ile uğraşmaya delalet eder.Çocuktan kesilmiş bir kadm rüyada şehvetlendiğini ve tekrar cinsi münasebet yapma kuvvetine haiz olduğunu ve cinsi münasebet yaptığını görse, o kadın din ve dünyası hakkındaki işleri kuvvetleşir, nikahı ve cinsi münasebet yapması helal ise. Eğer haram olursa onun cinsi münasebetten aldığı zevk miktarı dünyalığa nail olacağına delalet eder.Bir kadm rüyada kendisini kocamış görse, o kadının dünyada halinin iyi olduğuna delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog