Arama

Rüyada Yastık Görmek

Rüyada yastık görmek konfor ve lüks anlamına gelirken aynı zamanda kişinin herkesten uzakta olma ve kafasını boşaltıp, dinginlik sağlama konusundaki arzusuna işaret eder. Aynı zamanda kişinin hayalleri şeklinde tabir edilir. Rüyada yastık görmek temiz, güzel ve iyi düşüncelere, hayırlı dileklere, hayırlı kısmetler ve işler istemeye yorulur. Çoğu kez de kısmet ve şans olarak tabir edilir.

Rüyada Yastık Kılıfı Görmek

Kişinin kafasındaki ve ilk fırsatta gerçekleştirmek istediği mekân değişikliğine delalet eder. Rüya sahibinin tatil programına aldığı ve uzun zamandan beri hayalini kurup gitmeyi istediği bir şehre ya da ülkeye gitmesi anlamına gelir.

Rüyada Yastık Doldurmak

Rüyada yastık doldurmak tutumlu olmaya, gereksiz yere para harcamamaya ve ayağını yorganına göre uzatmaya işaret eder.

Rüyada Yastık ve Çarşaf Görmek

Yastık ve çarşafı bir arada görmek hem maddi hem de manevi zenginlik olarak tabir edilir. Kişinin iç dünyasında meydana gelecek olan zenginlik ve değişiklik gibi kazancının da artacağı anlamına gelir.

Rüyada Yastık Dikmek

Kişinin mahrem düşünceleri ve duygularıdır. Rüyada yastık diktiğini gören kişinin kendisinde kalmasını tercih ettiği ve kimselerle paylaşmadığı hisleri, düşünceleri ve gerçekleri olduğuna delalet eder.

Rüyada Yastık Atmak

Kişinin artık kullanılmaz hale gelmiş bir yastığı elinden çıkarması, kendisi için bir dezavantajı avantaja çevirmesine tabir edilirken rahat ve güzel bir yastığı elinden çıkarması kendisi için güzel ve hayırlı olacak bir şeyi elinin tersiyle itmesi ve sonradan ne kaçırdığını fark ederek pişman olması yönünde ifade edilir.

Rüyada Yırtık Yastık Görmek

Kişinin elinden kayıp gidecek olan şeyler olarak yorumlanır. Kişinin metin ve soğukkanlı duruşu sayesinde bu zor günleri en az zararla ve kayıpla atlatacağı ve yeniden ayağa kalkacağı şeklinde yorum yapılır.

Yüz yastığı ev sahibine, arkadaş ve dostlara, kulluk yapmakta sebat göstermeye,devlet başkanı için sağlam hazineye, hayırsever bir kadına, Yastık rahata, ailesine düşkün kadına, bazen hastalanmaya; Köşeli yastık (koltuk yastığı) şerefli rütbeye, Sırt yastığı alim kimseye delalet eder.

Rüyada yastık görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına işarettir. Rüyada yüz yastığı gören kimse, bir kadının sırrını bilen ve onu halktan gizleyen bir kadına işarettir.Rüyada yastıkta görülen yırtıklık yaşlılık ve darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir.Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına işarettir. Yastıklar, yataklarla tabir edilir. Bazı tabirciler, yastık, evlattır, dediler.Yastık alim ve fakih kimseler için selah-i hal ve muttaki olmalarıyla tabir edilir. Rüyada yastıklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, aittir.Rüyada görülen bir yastık sırtına aldığını gören kimseye, alim kişilerdir, dediler. Yastık, zevce veya dost yahut çocuk ya da şefkatli bir anadır.Bazen de yastık, rahatlığa yahut sağlam kimse için hastalığa işarettir. Rüyada görülen dört köşeli yastık şerefli bir rütbedir.

Rüyada yastık görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına delalet eder.Rüyada yüz yastığı gören kimse, bir kadının sırrını bilen ve onu halktan gizleyen bir kadına delalet eder.Rüyada yastığı çalınan kimsenin, hizmetçisi veya hanımı ölür.Rüyada yastıkta görülen yırtıklık yaşlılık ve darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir. Bazı tabirciler yastık, sultan için onun katipleri, vekilleri ve itimad ettiği kimselerdir, dediler.Bazan yastık, sultanın rüyada gördüğü miktarca onun itimad olunacak hazinelerine delalet eder.Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına delalet eder. Yastıklar, yataklarla tabir edilir.Bazı tabirciler, yastık, evladdır, dediler.Yastık alim ve fakih kimseler için selah-i hal ve muttaki olmalarıyla tabir edilir.Rüyada yastıklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, kölelerine aittir.Rüyada bir yastık üzerinde oturduğunu gören kimse, bir cariyeden faydalanır. Rüyada görülen bir yastık sırtına aldığını gören kimseye, hayır isabet eder.Bazı tabirciler rüyada kendisine yaslanılan yastık gibi şeyler, ancak alim kişilerdir, dediler.Yastık, zevce veya dost yahut çocuk ya da şefkatli bir anadır. Bazen de yastık, rahatlığa yahut sağlam kimse için hastalığa delalet eder.Rüyada görülen dört köşeli yastık şerefli bir rütbedir.

Bu rüya, hizmetkarları temsil eder. Yastık üzerinde oturduğunu gören, bir cariye satın alır veya kendisine hediye edilir. Yastığı yüklendiğini görenin, zikri kaybolur. Adı unutulur. Yastık dolduran, bir kadınla münasebette bulunur. Birçok yastıklar toplayan; kadınları, cariyeleri ve hizmetçileri toplar. Yatağı üzerine yastıklar koyduğunu görenin, hizmetçileri ve bağlıları çok olur.Kirmani şöyle diyor: Rüyasında evinden yastığının çalındığını görenin karısını, biri aldatmak ister. Bir rivayete göre ise, o evdeki hizmetkar vefat eder.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Duvar yastığı, hizmetkarlar ile tabir olunur. Çalınması, kaybolması yahut yanması, onlardan birinin vefatına işarettir. Başka bir görüşe göre yastık, evlatla tabir olunur.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla manalandırıyor: Hademe, cariye, reislik, dinde temizlik ve takva. Yastıktan kastedilen yüz yastığıdır. Duvar yastığı zevcenin sembolüdür. Bu yastığa dayandığını gören, karısına itimat eder. Bir rivayete göre güvenilir bir alimle tevil edilir. Yastık nev'inden ufak ve yuvarlak minderler görmek; hayra delalettir. Böyle bir minderin üzerinde oturduğunu gören layıksa, büyük bir mevkie gelir. Ehil değilse, evlenir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog