Arama

Rüyada Yemeği Hazmetmek Görmek

Bir kimse rüyada yediği yemeği hazmettiğini görse, okimsenin mesleğinde çalışkan ve ihtimam göstermesine işarettir.Yemeği hazmetmek, korkudan emin olmağa işarettir.Yemeği hazmetmek, her işte şen ve neşeli olmağa işarettir.

Bir kimse rüyada yediği yemeği hazmettiğini görse, o kimsenin san'atında çalışkan ve ihtimam göstermesine delalet eder.Yemeği hazmetmek «Kim bir mümin olarak iyi amel (ve hareket) lerde bulunursa o ne (Seyyiatının) artırılmasından ne (hasenatımn) ekşitilmesinden endişe etmez» (Sure-i Taha, ayet 112) mealindeki ayet işaretince korkudan emin olmağa delalet eder.Yemeği hazmetmek, her işte şen ve neşeli olmağa delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog