Arama

Rüyada Yıldırım Görmek

Rüyada yıldırım görmek, çok büyük uğursuzluktur. Belalara, dertlere, sıkıntılara, maddi kayıplara daha da kötüsü can kayıplarına işaret eder. Rüya sahibinin gözyaşı dökmesi ve acı haberler alması anlamına gelir. Rüyada yıldırım görmek, yas tutmaya tabir edilir. Bir yandan da haksızlığa ve iftiraya uğramaya işarettir. Rüya sahibi kem gözlü, art niyetli ve kötü kalpli kişilerin arasına düşecek bu kişiler nedeni ile sürekli sorun yaşayıp canından bıkacak demektir.

Rüyada Yıldırım Çaktığını Görmek

Rüyada yıldırım çakması hayırlıdır ve güzel olan şeylere delalet eder. Rüya sahibinin çektiği eziyetin ve çilenin bitmesine, aynı zamanda elinin de bolluğa kavuşmasına yorulur. Hem parasal açıdan hem de duygusal anlamda rahatlamasına ve güç bulmasına işaret eder.

Rüyada Yıldırım Düşmesi

Rüyada yıldırım düşmesi rüya sahibinin çevresindeki uğursuz, arsız ve kötü duygulara sahip kişilerin varlığı ile açıklanır. Bu kişiler rüya sahibini kötülemek için elinden geleni yapıp, kendine sürekli ayak bağı olacaklar demektir.

Rüyada Başına Yıldırım Düştüğünü Görmek

Rüya sahibinin bazı musibetlerden kurtulup, rahat edeceğine, kafasının boşalacağına, içinin huzurla dolacağına delalet eder. Uğursuzdan, nemruttan, fesattan ve zalimden uzaklaşmaya tabir edilir.

Rüyada Yıldırımdan Kaçmak

Rüyasında yıldırımdan kaçtığını gören kişi malıyla, bilgisiyle ya da parasıyla övünüp duracak fakat bu nedenle de itibarsızlaşacaktır. Rüya sahibi bu huyu sayesinde insanlar tarafından sevilmeyen ve istenmeyen bir kişi haline gelecektir.

Rüyada Eve Yıldırım Düşmesi

Rüyada eve yıldırım düşmesi büyük talihsizliktir. Hastalık, borç hatta bazen ölüm anlamına gelir. Hane içinde büyük fırtınaların çıkmasına, huzur ile giden düzenin bozulmasına, geçim sıkıntısının baş göstermesine ve uzun süre bu sorunların çözülememesine tabir edilir. Eğer aile bireyleri arasında hasta olan bir kimse varsa onun da vefat edeceğine işaret eder.

Bir yere yıldırım düşmesi azaba, hastalığa, yalan haberlere, hoşa gitmeyen sözlere, kıtlığa; Yıldırım günah işleyenler için korkuya yahut ödenecek borca, Bir yere yıldırım düşmesi, oraya zalim bir yöneticinin gelmesine, Yıldırımın bir yere düşüp oraya zaarar vermediğini görmek, devlet adamlarının o yere ilgi göstermelerine delalet eder.

Rüyada görülen yıldırım bir yere düştüğünde azaba işarettir. Çünkü yıldırım ölüm manasınadır. Yıldırım, hastalığa ve yaktığı kimse hakkında yalan haberiere ve hoşa gitmeyen sözlere işarettir.Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, borç ve orada çıkaracak kıtlığa işarettir. Yıldırım, günah işleyen kimse için, korkuya ve ödenmesi gereken borçlara işarettir. Yıldırım, feryat etmeye veya mahvolacak veya borçlanılacak büyük bir hususa işarettir.Yıldırım düştüğü yere zalim bir devlet başkanının gelmesine işarettir.Yıldırım çetin bir ölüme, yangına, yıkılma vs. gibi şeylere de işarettir.Hasta olan birisi evine yıldrım düştüğünü görse ölür. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, ölüm haberi gelir. Evinde şüphe verici bir durum varsa, oraya bir vali gelir ve o ev emniyet tarafından nezaret altında bulundurulur.Yıldınmiarın birbiri ardınca evlere düştüğünü görse, eşkıyaların gizlice halk içine girmelerine veya hacı ile mücahidlerin gelmelerine ya da halka ödettirilecek borçlara işarettir.Birbiri ardınca bağ ve bahçelere düşen yıldırımlar, afet, bela, vergi ve oraya zulüm ve fesadın istila etmesine işarettir.Yıldırım, şiddetli korkuya da işarettir. Bir kimse rüyada bulunduğu şehire yıldırım düştüğünü ve oraları yaktığını görse, devlet reisinin o şehire gelmesinden dolayı çıkacak fesatlığa veya o şehirde harp ya da kıtlık olacağına işarettir. Bazı tabirciler, yıldırımın zararsız bir şekilde düşmesi, devlet reisinin o şehire ilgi göstermesine işarettir, şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada görülen yıldırım bir yere düştüğünde azaba delalet eder. Çünkü yıldırım ölüm manasınadır.Yıldırım, hastalığa ve yaktığı kimse hakkında yalan haberlere ve hoşa gitmeyen sözlere delalet eder.Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, borç ve orada çıkaracak kıtlığa delalet eder.Yıldırım, günah işleyen kimse için, korkuya ve ödenmesi gereken borçlara delalet eder.Yüdırımlar, çekirge, dolu, fırtına, hastalık, sersemlik, çiçek, veba, sıtma ve ateşli hastalıklar gibi Cenab-ı Hakkın dilediği yere isabet ettirip dilediği yerden de menettiği birtakım afet ve belaya delalet eder.Yıldırım, feryad etmeye ve melik tarafından meydana çıkacak ve mahvolacak veya borçlanılacak büyük bir hususa delalet eder.Yıldırım düştüğü yere zalim bir sultanın gelmesine delalet eder.Yıldırım çetin bir ölüme, yangına, yıkılma v.s. gibi şeylere de de-'alet eder.Hasta olan birisi evine yıldırım düştüğünü görse ölür, kaybolmuş bir kimsesi varsa, ölüm haberi gelir. Evinde şüphe verici bir durum varsa, oraya bir vali gelir ve o ev emniyet tarafından nezaret altında bulundurulur. Padişahı ziyaret eden kimse ise, padişahın o adam hakkındaki verdiği emirler yerine getirilir. Eğer anlatılanların hiç birisi onda yoksa o kimsenin evini hırsız soyar, yahut evinde yangın çıkar veya yıkılır.Yıldırımların birbiri ardınca evlere düştüğünü görse, eşkıyaların gizlice halk içine girmelerine veya hacı ile mücahidlerin gelmelerine ya da halka ödettirilecek borçlara delalet eder.Birbiri ardınca bağ ve bahçelere düşen yıldırımlar, afet, bela, öşür, vergi ve orayı zulüm ve fesadın istila etmesine delalet eder.Yıldırım, şiddetli korkuya da delalet eder.Bir kimse rüyada bulunduğu şehire yıldırım düştüğünü ve oraları yaktığını görse, padişahın o şehire gelmesinden dolayı çıkacak fesadlığa veya o şehirde harp ya da kıtlık olacağına delalet eder.Bazı tabirciler, yıldırımın zararsız bir şekilde düşmesi, padişahın o şehire ilgi göstermesine delalet eder, dediler.

Yıldırım düşmesi, o bölgede yaşayanlar için azap işaretidir. Kirmani demiştir ki: Yıldırım düştüğünü bilhassa yağmur gibi yağdığını görmek; harbe, dolayısıyle kan dökülmesine ve fitne çıkmasına delalettir.Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: düşen yıldırımın kendisini yaktığını gören, hükumetten ceza alıp mahvolur yahut bir felakete uğrar ve hastalanır. Yıldırımın isabet etmesi, padişah tarafından korkutulmaya işaret eder. Bir beldeye düşüp yeri yakması, o bölgeyi bir hükümdarın istila edeceğine, şiddetli bir harbe, fitneye veya bulaşıcı hastalığa delalettir. Düşen yıldırımda ateş olmazsa o mahalle girecek padişah, adalet ve barışla muamele eder.Bir haneye yıldırım düştüğünü görmek; rüya sahibinin bir validen veya hakimden zarar göreceğine, evde hasta varsa; vefat edeceğine, yolcusu varsa; hırsızlarla karşılaşacağına işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog