Arama

Rüyada Yol Görmek

Rüyada yol görmek yolun durumuna ve şekline bağlı olarak değişik şeylere işaret edebilir. Rüyada eğer kişi yoldan ayrılmış bir şekilde yolun uzağından yürüyorsa bu o kişinin dinden de uzaklaştığına ve ayrıldığına işaret eder. Rüyada yol eğer tek gelişli ya da tek gidişli bir yolsa dinde katılığa işaret eder. Eğer çok çeşitli yollar görüldüyse o zaman dinde yeri ve gerçekliği olmayan şeylerin uydurulmasına işaret eder. Rüyada yoluna engel çıkan ve kendine ait şeylerin elinden gittiğini gören kişi yakınlarından birinden ötürü zorluk yaşayabilir. Rüyada ülkeyi yöneten siyasetçinin zorlu bir yolda yürüdüğü görülürse eğer bu o yerde demokrasinin ve eşitliğin hasıl olacağına işaret eder.  Rüyada düzgün bir yol görmek güzel ahlaka ve iyi dine işaret eder.

Allah yolundan gidilmesine ve dinin buyruklarını düzgün bir şekilde yerine getirme anlamına gelir. Rüyada yol gören kişi eğer doğru biri değilse o halde hatalarını düzelmeye niyetlenir. Eğer gayri Müslim ise Müslümanlık dinini seçer. Rüyada görülen çift yol, kararsızlığa ve kişinin hoş olmayan yollara girmesine delalet eder. Yol ayrıca pek çok alanda eserler yaratmaya ve öncü olmaya işaret eder. Deniz aşırı bir yerde yol tarif etmek, sıkıntı ve dertlerden kurtulmaya işaret eder. Yol, alın teri ile kazanılmış, temiz ve ana sütü gibi ak rızıktır. Yol aynı zamanda ölümü de çağrıştırır. Rüyada saklı bir yol varsa eğer bu kişinin burnunun büyüklüğüne ve mağrur duruşuna işaret eder.

Rüyada Dar ve Taşlı Yolda Yürümek

Rüyada bir kişi dar ve taşlı bir yolda yürüyorsa bu yaşanacak bir gürültüye, patırtıya işaret eder. Eğer rüya sahibi dar ve taşlı yoldan yürüdüğünü görürse bazı huzursuzluklarla karşılaşacaktır. Yolun dar ve taşlı olması zorluğu simgeler. Eğer yol güzel ve yeşilse o zaman bu aşk hayatına işaret eder. Güzel yol rüyada kapıda olan yeni bir ilişkiyi ifade eder.

Rüyada Düz Yolda Yürümek

Rüyada düz yolda yürümek kişinin dine olan inancını, bağlılığını ve saygısını işaret eder. Kişinin yürüdüğü düz yol, onun doğru ve düzgün olan dini inancının bir sembolüdür. Bu kişi dinin emirlerine ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Rüyada Yolda Yayan Yürümek

Rüyada yolda yaya olarak yürüdüğünü gören bir kişi bir onura ve taktire hasıl olacaktır. Yol asfalt değil de çamur bir yolsa bu mal, mülk anlamına gelir. Rüyada çamur bir yolda yürüyen kişi bir mal, mülk ya da para sahibi olacaktır. Eğer yol çakıl ve kum ise o halde kişinin çok çaba göstereceği hatta zorlanacağı bir işe gireceği anlamına gelir. Zaten çakıl ve kum da zorluğu işaret eder.

Rüyada Karanlık Bir Yolda Yürümek

Rüyasında kendini karanlık bir yolda yürürken gören kişinin inancından ayrılarak yanlış yollara sapacağına işaret eder. Yolun karanlık olması doğrudan şaşmayı yani hataya düşmeyi ifade eder. Eğer kişi rüyasında ışıklı ya da aydınlık olan bir yola çıkmayı becerebilirse bu yaptığı hatayı fark ederek, hatasından döneceği anlamına gelir.

Rüyada Dikenli Yolda Yürümek

Rüyada kişinin tıpkı kumda ve çakılda yürümesi gibi dikenli yolda yürümesi de pek hayırlara işaret etmez. Kişinin dikenli bir yolda yürümesi onun yaşayacağı büyük bir üzüntüye ve kedere işaret eder. Rüyada görülen dikenler de o gamın sembolüdür. Dikenli yolda yürüyen kişi artık mecali kalmadığını hissederse o zaman bu bir ölüme işaret eder. Aileden birinin vefatını haber eder.

Rüyada Yol Yapmak

Hayırlı bir rüyadır. Kişinin hayatını devam ettirmek için işle ilgili olarak bir çaba içine gireceğine, bu sayede kendi işini kuracağına, maddi olarak çok rahat edeceğine, hayatını yoluna sokacağına, hayal ettiği şeylere kavuşacağına, evlilik konusunda önemli bir adım atacağına ve refaha ereceğine işaret eder.

Rüyada Yol Süpürmek

İş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili olarak sıkıntılara neden olan şeylerin uzaklaştırılacağına, aile bireyleri arasındaki tartışmaların tatlıya bağlanacağına, sorunların kısa süre içinde çözüm bulacağına, eğitim konusunda bir adım atılacağına ve uzun süreli bir tatile çıkılacağına alamet eder.

Rüyada Yol Aramak

Kişinin, yakın çevresindeki bir kişinin önayak olması sayesinde uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı bir çalışmayı hayata geçireceğin,  bu çalışma sayesinde haneye bolluk ve bereket gireceğine, problemlerin sorunsuz şekilde çözüleceğine ve zorlukların üstesinden gelineceğine yorumlanır. Aynı zamanda, beklenmeyen bir anda karşılaşılan üzücü bir durumun yarattığı kötü bir etkinin ortadan kaldırılacağına delalettir.

Rüyada Yol Ayrımı Görmek

Yapılmak istenen iş konusunda ortak olunan kişi ile fikir olarak ayrı düşüleceğine,  bu yüzden işle ilgili zor bir karar verilmesi gerektiğine, çalışmaların ancak bu sayede iyi bir hal alacağına, içinde bulunulan durumun düzeltileceğine ve sorunların kısa vadede çözüme kavuşacağına rivayet edilir.

Rüyada Yol Çalışması Görmek

Rüyayı gören kişinin,  kazanç elde edeceği iş için büyük bir atılım yapacağı, bazı konularda başka firmalarla ortaklık kuracağı ve bu şekilde işleri çok sorun yaşamadan ve fazla sıkıntıya düşmeden halledeceği anlamına gelir. Aynı zamanda, eşler arasındaki tartışmalara aile büyükleri tarafından müdahale edileceğine ve sorun yaratan durumların ortadan kaldırılıp sürtüşmenin ortadan kaldırılacağına yorumlanır.

Rüyada Yol Tarifi Almak

İş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili olarak sıkıntı yaratan bir durumdan kurtulmak için aile büyüklerinden ya da iş konusunda deneyim sahibi kişilerden destek ve fikir alınacağına, bu sayede sorunların kısa bir sürede çözüm bulacağına, yaşanan tartışmaların sona ereceğine ve maddi ve manevi olarak iyi bir duruma gelineceğine tabir edilir. Ayrıca, bir sağlık sorunu ile ilgili olarak bir doktora danışılacağına ve böylece daha rahat bir nefes alınacağına alamet eder.

Rüyada Yol Sormak

İşlerin yoluna gireceğine, sorunların hallolacağına, tartışmaların araya giren insanlar sayesinde çözüme kavuşacağına, sıkıntıların kaynağına inilip kısa sürede ortadan kaldırılacağına, iş konusunda temiz bir sayfa açılacağına ve kardeşler arasında yaşanan bir mal mülk anlaşmazlığı varsa eğer bu durumun biteceğine yorulur.

Rüyada Yol Tarif Etmek

Aile bireylerinden birine ya da yakın bir arkadaşa işle ilgili olarak ya da aile hayatı ile ilgili olarak yaşadığı bir sorunla ilgili olarak maddi ve manevi olarak çok büyük bir destek verileceğine, bu destekle sıkıntıların üstesinden geleceğine ve bu kişinin rüya sahibine minnettar kalacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, büyük bir sıkıntının eşiğinden dönüleceğine ve rahata erileceğine yorumlanır.

Rüyada Yol Açmak

Bazı konularda hatalı giden işlerin kısa süre içinde inceleneceğine, yanlış giden neyse düzeltilmesi için uğraşılacağına, sıkıntıların ister istemez baş göstereceğine, hayırsız bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, eşler arasındaki soğukluğun ortadan kalkacağına ve haneye girecek bir kişiye çok dikkat edilmesi gerektiğine aksi halde üzüntü duyulacak bir durumla muhatap olunacağına alamet eder.

Rüyada Yol Kaybetmek

Kötü anlamlar içeren bir rüyadır. Kişinin, yaptığı işte gerekli bilgiye ve deneyime sahip olmamasından ötürü sıkıntı yaşayacağı bir duruma düşeceğine, maddi açıdan zarara uğranacağına, karanlık kişilerle muhatap olacağına ve hileli bir işin ortasında kalacağına işaret eder.

Rüyada Yol Kesmek

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında kendisine kötülük yapmaya ve işlerini kötülemeye uğraşan bir kişiyi yenilgiye uğratacağına, başka kişilere kötülük yapmasın diye önüne geçeceğine, bu yüzden bazı sorunlarla muhatap olacağına, ancak yakın bir zaman içinde işlerinin düzeleceğine ve üzerindeki stresi atacağına tabir edilir.

Rüyada Yol Gitmek

Uzun bir zamandan beri gerçekleştirilmek istenen bir proje için adım atmaya, sorunlarla karşılaşılan noktalarda ortaklık kurmaya, çalışmaları düzenlemeye, kısa vadede pek kar getirmeyecek ancak uzun vadede büyük kazanç sağlayacak bir işe girmeye ve kardeşler arasında kötü kişilerin araya nifak sokması nedeniyle yaşanan sorunlardan kurtulmaya yorulur.

Rüyada Yol Çökmesi

Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan zararlı bir durumun iş hayatını ve aile hayatını çok kötü bir şekilde etkileyeceğine, bu yüzden atılan adımlar konusunda ve verilen sözler konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğine, aksi halde pişman olunacak ve belki geri dönüşü olmayacak olaylar yaşanacağına rivayet edilir.

Rüyada Yol Yürümek

Ulaşıldığında büyük bir prestij sağlayacak bir mevkiye emin adımlarla yürümeye, haksız kazanç sağlayan kişilerden uzaklaşmaya, tecrübe sahibi kişilerin vereceği fikirleri değerlendirmeye,  yeni yeni şeyler denemeye ve hayır getirecek bir konuda büyük ve kendinden adımlarla ilerlemeye yorumlanır. Kişi, sorunlarla boğuştuğu bir dönemde alacağı bir yardım sayesinde çok güzel bir işin başına getirilecek ve başını ağrıtan ve canını sıkan ne kadar sorun varsa üstesinden gelecek demektir.

Rüyada Yol Azığı Görmek

Aile hayatında ya da iş hayatında karşılaşılan sorunların çözümü için desteğini esirgemeyen insanlar olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin, başının sıkıştığı ve kendisini kötü hissettiği bir anda yardımcı olan ve bir zarara uğramasına ya da maddi olarak sıkıntı çekmesine engel olan kişilerin varlığı sayesinde ayakta durduğuna delalet eder.

Rüyada Yol Yıkamak

Kişinin kar elde etmek için uzun süreden beri içinde olduğu işi farklı bir hale getirmeye çalıştığına, bu amaçla elinden gelen şeylerle ilgili olarak bazı çalışmalar yapmakta olduğuna ve bu çalışmaların başarılı olması sayesinde sıkıntıların çözüleceğine ve kaygıların ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Yol Görmek

Kişinin, üzerinde çok büyük bir etki bırakan bir olay yaşadığına, bu yüzden içinde taşıdığı sorunların günbegün daha başka sorunlara kapı açacağına, bir an önce bazı büyük kararlar alınması ve bu kararların acilen uygulanması gerektiği rivayet edilir. Aynı zamanda, iş arkadaşları arasında yaşanacak bir tatsızlığın gittikçe büyüyeceğine ve yakın zamanda yöneticilerin kulağına gideceğine yorulur.

Rüyada Kapalı Yol Görmek

İş, dost ya da akrabadan alınan parayla yani binbir türlü güçlükle hayata geçirilen bir işin ilk zamanlar iyi kazanç sağlayacağına, çalışmaların bu sayede çok daha iyi bir hal alacağına, ancak daha sonra bir anda her şeyin altüst olacağına ve işe ve iş sahibine zarar verecek hale geleceğine delalettir. Haksız kazanç elde eden bir kişinin, iş hayatında bazı sorunlar yaşanmasına sebep olacağına yorumlanır.

Rüyada Buzlu Yol Görmek

Rüyayı gören kişinin, kendisi için çok kolay görünen bir işe gireceğine, ancak karşılaşacağı bir durumda tecrübesizliğinden dolayı yanlış bir adım atacağına, yaptığı işin de sıkıntılı olması sebebiyle istenmeyen durumlara düşeceğine ve maddi olarak büyük bir darbe alacağına yorumlanır. Aynı zamanda, kuralları çiğnemeyi seven bir kişi ile karşı karşıya gelineceğine, bu kişi ile sürtüşme yaşanacağına ve sonunda işle ilgili bir tartışmaya girileceğine işarettir.

Rüyada Yol Görmenin Psikolojik Anlamı

Yollar hayatımızdaki seçimlerimiz ve başarılarımızdır, aslında hayatın kendisi olan hayat yoludur. İnsan iç dünyasında yol, bütün bir hayatı boyunca alacağı kararları ve kişinin kaderini ifade eder. Kişinin rüyasında gördüğü yol aslında onun hayatı için yaptığı planların tümü demektir. Yaptığı hatalar, başarısızlıkları, tökezlemeler hep bu hayat yolunda gerçekleşir.

Yol aynı zamanda kişi için ömrünün sembolüdür. Savaşçı kişiler o yolun uzun olması için savaşmayı tercih edenlerdir. Rüyada doğru yolu bulmaya çalışmak aslında kişinin arzu ve isteklerini simgeler. Düz yolda yürümeye çalışan kişiler Allah katında günahkâr olmaktan ve suç işlemekten korkan dini bütün kimselerdir. Ve kendilerini Allah yoluna adamışlardır.

Tek şeritli ve düz yol şeriata (İslam dini ve bu dinin koyduğu prensiplere), tali ve çok yollar dine so adan sokulan bid'at ve hurafelere, Anayola çıkan tali yol, insanı hakka götüren iş ve fiillere, doğru yolu bulmaya, İslamla şereflenmeye, günahları terk etmeye, Yol olduğu halde bunun dışında yürümek dinen bozukluğa, Yolunun kesilip, eşyalarının alınması dostondan dolayı sıkıntıya girmeye, Doğru yol Kur'an'a ve Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetlerine, bir mürşide, şeyhe yahut öndere uymaya, Böyle biryol günahkar için tövbe etmeye, Çeşitli yollar, insanı istikametten alıkoyan bid'atlere ve sıpık görüş ve düşüncelere ya da iki şey arasında tereddüt etmeye, Yol, sanatta kendine özgü ekol oluşturmaya, ilerlemeye, Yoldan çıkmak haktan uzaklaşmaya, yolunu kaybetmek sapıklığa, terar bulursa selamete ermeye, Yoldaki zararlı şeyleri kaldırıp atmak hayır işlemeye, yola işemek yahut zarar verici şeyler atmak insanları eli ve diliyle incitmeye, Gizli yol gurur ve kibire delalet eder.

Rüyada tek şerit halinde yol görmek, şeriata, çeşitli yollar dinde olmayan bid'atlara delalet eder.Rüyada yolun dışında yürüdüğünü gören kimsenin, dini bozuktur. Rüyada yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığım gören kimse, dostundan dolayı sıkıntıya girer.Rüyada padişahın bir yerde sarp bir yolda yürüdüğünü görse, o yerde adaletinin icra edileceğine delalet eder. Rüyada görülen doğru yol, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine veya bir şeyhe ya da bir öndere uymaya delalet eder.Eğer rüyayı gören günahkarsa, tevbe eder. Kafir ise, Müslüman olur. Çeşitli yollar, iki şey arasmda tereddüt etmeye ve adamı sapıklık, bid'at ve küfre götüren şeylere delalet eder.Yol, san'atta bir ekol kurmaya, ilerlemeye ve kötü bir eser bırakmaya delalet eder. Denizde yol göstermek, sıkıntıdan kurtulmaktır.Yol, kocaya gitmiş bir kadındır. Yol, helalinden olan bir kazançtır. Yol, insanın ona uymakla kurtulacağı doğruluk ve herkesin gideceği ölüm yoludur.Rüyada yol üzerinde doğru bir istikamete doğru gittiğini gören kimse, dünya adamı ise kazançlı bir ticaret yapmağa başlar.Rüyada görülen gizli yol, kibir ve bid'attır.

Rüyada yol ve cadde görmek; doğru yol, hidayet, hayırlı bir iş ve adil bir hakimle yorumlanır. Büyük ve umumi cadde, selamet ve hidayettir. Eğri büğrü, bozuk yollar; bid'at, küfür ve dalalettir. Caddede kolaylıkla yürüdüğünü gören, tevbekar olup, hidayet bulur. Müşkülat (zahmet) çekerek yürüdüğünü gören, doğru yola davet olunur ama, buna icabet etmez. Caddeden küçük ve eğri bir yola geçen, İslamdan ayrılır. Küçük ve bozuk bir yoldan caddeye çıkan, dalaletten (dinde sapıklıktan) kurtulur. Doğruyu bulur.İki tarafı büyük ağaçlarla çevrilmiş bir cadde gören yahut burada yürüyen, İslam alimlerinin himayesinde olup hidayet bulur. Caddenin kenarındaki ağaçlardan birinin devrilmesi veya kuruması, bir İslam aliminin vefatına işarettir. Bu ağaçlardan bir veya birkaç dal koparan, bir alimin ilminden istifade eder. Fakat, başka bir rivayete göre rüya sahibi, ulemadan (alimlerden) birine zarar verir. Caddenin kenarına ağaç diken, istikbalde alim olacak bir evlat yetiştirir. Cadde kenarındaki ağaçları sulamak, onları temizlemek; ulemanın hizmetinde bulunmak ve onlarla sohbet etmektir. Bu ağaçları temiz, taze ve yapraklı görmek; o mahalde yaşayan ulemanın itibar ve kadrini ifade eder. Ağaçların, kurumuş solmuş, tozlanmış olması ise, o civar halkının alimlere değer vermediklerine işarettir.Cadde kenarındaki dikenli çalı; ilmine uygun davranmayan, halkı bid'ate düşüren alimlerin temsilcisidir. Dikenli bir çalının, büyük ve güzel bir ağaç haline geldiğini görmek; dalaletteki birinin İslama dönüp sünnete tabi olacağına delalettir.Abdulgani'en Nablusi buyurmuştur ki: Yol; şeriatin temsilcisidir. Muhtelif yollar; bid'ate, dinde bozgunculuğa işarettir. Rüyasında yolun dışında yürüdüğünü gören, dalalete düşer. Yolda eşkıya ile karşılaşıp eşyasını çaldırdığını gören; bir dostunun zararına uğrar. Taşlık bir yolun, hükümdar veya hükumet tarafından açılması, düzeltilmesi, adaletle tabir olunur. Düzgün, doğru bir yol ve cadde; Kitabullah, sünnet, kamil bir şeyh ve ilmiyle hareket eden alim demektir. Böyle bir cadde üzerinde bulunduğunu gören; tevbekar olup halini düzeltir. Kafirse, müslüman olur. Değişik yollar görmek; şaşkınlık ve karışıklıkla yorumlanır. Birbirine benzer yollar görmek; dalalet, bid'at, küfür ve günah ile ifade edilir.Bazı tabirciler bu rüyayı; san'at, meslek, helal kazanç, doğruluk ve buna bağlı olarak selametle yorumlamışlardır. Ayrıca herkesin geçeceği ölüm yolu olduğunu beyan etmişlerdir. Bir kavle göre yol; düzgün ve zahmetli oluşuna göre, iyi ve kötü eser yahut iyi ve kötü zevcedir.Denizde yol bulup gittiğini gören, sıkıntıdan kurtulur. Yolda dosdoğru ilerlediğini gören dindarsa; rızaya, dünyaya meyilli ise, büyük ticarete nail olur. (Ayrıca Bkz. Yürümek)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog