Arama

Rüyada Yolda Zahmet Veren Şeyleri Kaldırmak Görmek

Bu rüya, uyanıkken dini emirlerde veya aile ve çocukları hakkında gayretine ve sözünü bilir bir kişi olduğuna delalet eder. Yine, yumuşak sözlü yahut cüz'i sadakası sebebiyle, rüyayı görenin günahlarının affedilmesine delalet eder. Bazan bu rüya mertebenin yüksekliğine, emir ve nehye, azl ve mütevelliliğe delalet eder. Eğer yola, diken, taş yahut insanları rahatsız edecek bir şey koysa kötü söz söylemesine, dil ve eliyle insanları rahatsız etmesine, Bazen de yol kesici olmasına delalet eder.Bu rüyayı gören hakim ise onun zulmüne, kendisinin veya vekilinin insanlar için güçleri yetmeyecek şeyleri ihdas edip bununla o insanları mükellef tutmalarına delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog