Arama

Rüyada Zina Görmek

Rüyada zina görmek, farklı şekillerde tabir edilir. Rüya tabirleri yapan kişiler bu konuda görüş ayrılığı yaşamaktadır. Kimi rüya tabirleri bu rüyayı hayırlara yorarken kimi de tam tersi şekilde yorumlarlar. Bazısı rüyada zina yapmayı başarıya, koltuğunu sağlamlaştırmaya ve büyük kazanç elde etmeye yorumlarken bazısı da büyük musibetler yaşanacağına yorarlar. Bazen uğursuzluk bazen de şans olarak tabir edilen bu rüyayı en sağlıklı, rüyanın kendisine yani görülme şekline ve niteliğine göre yorumlayabiliriz.

Rüyada Zina Yaptığını Görmek

Rüyada zina yaptığını görmek, rüya sahibinin ekmek kazandığı yollara tabir edilir. Hayırlı bir rüya olarak kabul edilir ve kişinin yeni kazanç yolları bulup, gelirini yükselteceğine ve dünya malına yatırım yapacağına işaret eder.

Rüyada Zina Yapanları Görmek

Rüyada zina yapan kişileri görmek, rüya sahibi ile ileride eşi ya da sevgilisi olacak kişinin arasını yapacak bir çöp çatanın varlığına tabir edilir. Bu kişi, her iki tarafı da seven ve mutlu olmalarını isteyen kişidir diye yorumlanır.

Rüyada Cinsel İlişki Görmek

Rüya sahibinin mevki sahibi olacağına, toplum içindeki saygınlığının artacağına bu sayede zengin ve lüks bir hayata kavuşup, rahatlık içinde yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Cinsel İlişkiye Zorlanmak

Rüya sahibinin içinde yaşadığı ve uzun zamandan beri kara sevda çektiği kişinin kendisine yakınlık göstermeye başlaması anlamına gelir. Rüyasında cinsel ilişkiye zorlandığını gören kişi, heyecan dolu günler yaşamaya başlayacaktır.

Rüyada Eş ile Cinsel İlişkiye Girmek

Rüya sahibinin rüyasında kendi eşi ile ilişkiye girmesi, helal yollardan gelecek ve alın teri ile kazanılacak paraya işaret eder. Kişi bu sayede eşi ile hem huzurlu olacak hem de sıkıntı çekmeyeceği için büyük bir aşk ve saadet yaşayacak demektir.

Zina ettiğini görmek hainliğe yahut hırsızlık yapmaya; Tanınmayan fahişeyi görmek hayra; Tanınan bir fahişe ile zina etmek haram mala, hainlik ve hırsızlık yapmaya; Güzel bir kadınla zina etmek malını muhafazaya almaya, Tanıdığı birinin hanımıyla zina yaaptığını görmek, o kimsenin malından bir şey almaya, Salih, dindar ve alim olarak bilinen ve öylede olan kimselerin zina yaptığını görmek yahut duymak, o kimselerin ilim öğrenmek için birine müracaat etmelerine ve ondan istifade görmelerine, Zina ettiğini görmek bazen hacca gitmeye, Bir erkekle kadını birlikte görmek, eşinin kendisinden bir şey istemesine, Genç bir kadınla oynaştığını görmek, görünmez bir yerde malını yitirmeye; eğer kendine had vurulmuş (ceza verilmiş ise) ilim ve dini bilgiler öğrenmesine, mal ve dünyalığa erişmeye; Bir yöneticinin kendine had vurulduğunu görmesi saltanatının pekişmesine, Ünlü bir fahişe ile zina yaptığını görmek fitne ve musibete düşmeye; Geneleve gittiğini görmek umumi tuvalette ihtiyacını gidermeye yahut çirkin bir ortamda bulunmaya, Geneleve (randevuevine) gittiğini ve oradan çıkamadığını görmek kısa zamanda vefat etmeye; Birinin eşiyle birlikte olduğunu, yanlarında kendi eşinin de bulunduğu halde buna ses çıkarmadığını görmek, birlikte olduğu o kimseyi ( ya daonun eşini) kendi işlerine vekil tayin etmeye delalet eder.

Rüyada zina etmek hainliğe işarettir. Bundan dolayı bir kimse zina ettiğini görse, hainlik eder. Rüyada zina etmek hırsızlığa işarettir.Bir kimse rüyada zina eden bir kadının kendisine yöneldiğini ve nefsinden arzusunu istediğini görse o kimse haram mala nail olur.Güzel ve genç bir kadınla zina ettiğini gören kimse malını, muhafaza edilecek bir yere koyar. Bir kimse tanıdığı birisinin hanımı ile zina ettiğini görse, o kimsenin malından birşey alır. Rüyada zina ettiğini gören kimsehacca gider. Bir kimse rüyada bir erkekle beraber bir kadının olduğunu görse, o kadının kocasından dünyalık talep eder. Bir kimse rüyada genç bir kadınla oynaştığını görse, görünmez bir yerde malını kaybeder.Zina eden bir kadınla zina ettiğini gören kimse, şer ve fitneye düşer. Bir kimse başkasının hanımı ile gecelediğini, halbuki kendi hanımı da onlar ile beraber bulunduğunu ve bu durumu men eden bir şey söylemediğini görse, kocası o kimseyi evinin işleri için vekil tayin eder.

Rüyada zina etmek hainliğe delalet eder. Bundan dolayı bir kimse zina ettiğini görse, hainlik eder.Meçhul zina eden kadını görmek, hayırdır. Tanmmayan zinacı kadın, tabirce tanınandan daha kuvvetlidir.Rüyada zina etmek hırsızlığa delalet eder. Çünkü zina eden hırsız gibi gizlenir.Bir kimse rüyada zina eden bir kadının kendisine yöneldiğini ve nefsinden arzusunu istediğini görse o kimse haram mala naü olur.Güzel ve genç bir kadmla zina ettiğini gören kimse malını, muhafaza ediiecek bir yere koyar.Rüyada zina ettiğini ve kendisine had cezası vurulduğunu görse, rüyayı gören sultan ise saltanatı kuvvetli olur.Bir kimse tanıdığı birisinin hanımı ile zina ettiğini görse, o kimsenin malmdan birşey alır.Bir kimsenin, rüyada «Zina eden kadınla zina eden erkekden her birine yüzer değnek vurun» (Sure-i Nur, ayet 2) ayet-i kerimesini okuması o şahsın zina ettiğine, kadının okuması da yine zina eden birisi olduğuna delalet eder.Rüyada güzel yüzlü temiz kıyafetli salih, dindar ve aliı~ ¦ olarak bilinen birtakım kimselerin güya zina eden bir kadına müracaatları, ondan bir şey elde ettiklerinin görülmesi, o kimselerin bir alimden ilim almalarına ve ilme talip olmalarına ve o zina eden kadından nail oldukları şey miktarınca, o alimden ilim öğrenmelerine delalet eder.Rüyada zina ettiğini gören kimse hacca gider.Bir kimse rüyada bir erkekle beraber bir kadının olduğunu görse, o kadının kocasından dünyalık talep eder.Bir kimse rüyada genç bir kadınla oynaştığını görse, görünmez bir yerde malını kaybeder. Eğer kendisine had vurulmuş ve ilim sahibi birisi ise, dine taalluk eden ilim ve fıkıhtan istifade etmesine, eğer sultan ise saltanatının kuvvetliliğine delalet eder. Zina eden bir kadınla zina ettiğini gören kimse, şer ve fitneye düşer.Zina edilen yere girdiğini ve oradan çıkmaya muktedir olamadığını gören kimse, çabucak vefat eder.Bir kimse başkasının hanımı ile gecelediğini, halbuki kendi hanımı da onlar ile beraber bulunduğunu ve bu durumu men eden bir şey söylemediğini görse, kocası o kimseyi evinin işleri için vekil tayin eder.

Bkz. Cinsel ilişki.

Rüyada zina yaptığını ya da bir ilişkisi olduğunu görmek, cinsel dürtülerden ya da bilinçaltının kendine ihanet etmesiyle yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda, başınıza belaya sokacak bir durumla karşı karşı kalabileceğinizin de uyarıcısı olabilir. Rüyada sevgilinizin, eşinizin ya da tanıdığınız birinin sizi aldattığını görmek, terk edilme korkusundan kaynaklanır. İlişkinizde ilgi ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Benzer şekilde, karşınızdakinin sizden beklediğine tam olarak cevap veremediğinizi hissediyor olabilirsiniz. Eş ya da sevgilinin bir arkadaşıyla zina ettiğini görmek, eşiniz ya da sevgilinizin sizi ihmal ettiği anlamına gelir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog