Arama

Türkiye'm

Aşık Veysel

Baş koymuşum Türkiye'min yoluna.
Düzlüğüne,yokuşuna ölürüm.
Asırlardır kır atımı suladım.
Irmağının akışına -ölürüm
Türkiye'm-3 Hey..

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem.
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem.
Pınarlardan su doldurur Emine''m.
Mavi boncuk takışına ölürüm -Türkiye'm.-3

Düğünüm,derneğim,halayım,barım.
Toprağım,ekmeğim,namusum,arım.
Kilimlerde çizgi çizgi efkarım.
Heybelerin nakışına -ölürüm
Türkiye'm-3

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog