Arama

Gül Hazin Sümbül Perişan

Bülent Ersoy

Gül hazin, sümbül perişan, bağ-ı zarın şevki yok
Dertnak olmuş hezarın nağmenkarın şevki yok
Başka bir haletle çağlar cüy-i barın şevki yok
Ah eder inler nesim-i bi-kararın şevki yok
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok...

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog