Arama

Ne War U Yar

Grup Yorum

ne war û yar ne mal û can
welat hemû tiştan xweştirê

werîn cengê şerre bilind kir
şerra welat serfıraskın

werîn şerre werîn enîy
dike win cenge dibim hevîya gelan

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog