Arama

Hazır Ol Vaktına Nemse Kralı

Karacaoğlan

Hazır ol vaktına nemse kralı
Yer görünmez asker ile geliyor
Patriklerin inmiş tahttan diyorlar
Bir halife kalmış o da geliyor

Yetmiş bin var siyah postal giyecek
Seksen bin var allah allah diyecek
Doksan bin var tatlı cana kıyacak
Yüz bini de tatar han'dan geliyor


Gelen ahmed paşam kendidir kendi
Altmış bin dal kılıç kusuru cündi
Kaçma kafir kaçma ölümün şimdi
Hacı bektaş veli kalkmış geliyor

Şevketli efendim sultanım vezir
Altmış bin kılıçlı yanında hazır
Deryalar yüzünde boz atlı hızır
Benli boz'a binmiş o da geliyor

Karac'oğlan der ki bunda durulmaz
Güleç yüze tatlı dile doyulmaz
Gökteki yıldızdan çoktur sayılmaz
Yedi iklim dört köşeden geliyor

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog