Arama

Sabahtan Uğradım Ben Bir Geline

Karacaoğlan

Sabahtan uğradım ben bir geline
Görse de görmezden gelir yar beni
Düştüm ataşına yandım tutuştum
Kara kaşlım ne haldayım gör beni

Oturmuş sevdiğim zülfünü tarar
Gönül mecnun olmuş leyla'sın arar
Korkarım sevdiğim bir kötü sarar
İşitirsem helak eder ar beni


Ala gözlüm senin neslini bilmem
Öyle her kötüye meylimi vermem
Merdoğlu merdim ben sözümden dönmem
Çıktı sözüm yar yolunda bil beni

Karac'oğlan der ulular ulusu
Başına vurunmuş çelenk eğrisi
Sana derim nazlım sözün doğrusu
Essah sözüm sar koynuna al beni

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog